Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 tentang kurban 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 ali imran 103 10 Al+hujurat+ayat+13 11 al baqarah ayat 285 12 zakat 13 pendidikan 14 Ali imran 15 al mujadalah ayat 11 16 saba 15 17 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 18 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 19 al baqarah ayat 177 20 al qalam ayat 4 21 maryam 22 ibrahim ayat 7 23 al baqarah ayat 30 24 at tahrim ayat 6 25 angin 26 talak 27 ali imran 159 28 al isra ayat 23 29 al hajj ayat 7 30 tolong menolong 31 hawa 32 Rumah 33 Cahaya Allah 34 al hujurat ayat 13 35 Waktu 36 Al baqarah ayat 229 37 Ar rahman 38 ali imran 190 39 miskin 40 at taubah ayat 60 41 al mujadilah ayat 11 42 surat al araf ayat 54 43 makanan haram 44 an nisa ayat 63 45 an nisa ayat 59 46 surat+38+ayat+72 47 Alat pembelajaran 48 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 49 ali imran 104 50 luqman ayat 12 51 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 52 al-hujurat ayat 9 dan 10 53 al-a'raaf+7 54 Pendidikan islam sebelum menikah 55 yunus ayat 3 56 Yusuf 87 57 al maidah ayat 8 58 Muslim itu bersaudara 59 beriman kepada allah 60 al baqarah ayat 285 61 Surah Al Maidah ayat 15-16 62 Menuntut ilmu 63 al ahqaf ayat 29 64 tilawah per ayat 65 Ali imran 60 66 surat al-anbiya ayat 22 67 alhadid ayat 7 68 Surah as saba' ayat 44 69 al+isra+ayat+26 70 at-tahrim ayat 6 71 Materi pendidikan islam 72 al imran 73 memuliakan orang tua dan mertua 74 adam 75 kurban 76 Surah+as+saba'+ayat+44 77 Al Baqarah ayat 31 dan tafsirnya 78 Memuaskan hati 79 Ali Imran 8 80 tujuan pengjaran dan pendidikan 81 Matahari di bawah arsy 82 yusuf 72 83 ar-rahman 84 albaqarah ayat 228 85 Tafsir surah yusuf ayat 72 86 sedekah 87 an-nisa+ayat+136 88 Surah Hud ayat 114 89 amanat 90 iman kepada malikat 91 Hukum mendzolimi orang lain 92 keutamaan sholat 93 Melupakan jasa orang 94 Al-Hasyr Ayat 18 95 Al ahzab ayat 21 96 Tentang fenomena alam 97 al hijr 19 98 al isra ayat 28 99 surat al baqarah 30 100 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan

Hasil pencarian tentang makanan+halal

Makanlah dari makanan yang baik-baik) makanan-makanan yang halal (dan kerjakanlah amal yang saleh) amal-amal
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 93
Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk...Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat
Makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah...kepada Allah) atas makanan yang dihalalkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya menyembah).
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 88
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 69
Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi
(Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian ambil itu sebagai makanan yang halal lagi
Makanlah apa saja yang halal dan baik menurut selera kalian, dari makanan yang diberikan dan dimudahkan
kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi, Allah pun menyiksa mereka dengan mengharamkan sejumlah makanan...yang baik-baik yang sebelumnya halal.
(Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu) sebagai maf`ul/obyek
rasul-rasul Kami untuk disampaikan kepada pengikut-pengikut mereka, "Makanlah dan nikmatilah aneka ragam makanan...yang halal dan baik.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 5
Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula)
dan anggur yang telah Kami karuniakan, kalian dapat membuat minuman yang buruk dan memabukkan atau makanan...lainnya yang baik dan halal.
Makanlah dari apa yang kalian dapatkan dari harta rampasan berupa bahan-bahan makanan....Itu semua halal hukumnya, bukan pekerjaan yang kotor.
(Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik) artinya yang enak-enak (Dan makanan-makanan orang-orang...yang diberi kitab) maksudnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani (halal bagi kamu dan makananmu...) yang kamu sajikan kepada mereka (halal pula bagi mereka....wanita-wanita mukmin serta wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu) halal
(Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel) atau Yakub (atas dirinya
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta beramal saleh tidaklah berdosa karena memakan makanan...yang baik dan halal....Juga tiada dosa bagi mereka yang memakan makanan haram di masa lalu sebelum diketahui pengharamannya,
Allah telah menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan dalam keadaan tidak terpaksa, seperti bangkai...memakan hewan yang beranak itu, bahkan mereka yang melampaui batas dengan mengharamkan sesuatu yang halal
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 44
makanan orang yang banyak berdosa.
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 19
dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),
Telah Kami izinkan manusia untuk memakan semua yang halal(1) yang Kami ciptakan di bumi bagi mereka,...memberikan petunjuk Kami hanya pada orang-orang yang beriman dan Kami akan menjelaskan kepada mereka yang halal...Maka, wahai orang-orang yang beriman, dihalalkan bagi kalian semua untuk memakan makanan yang enak dan...Syukurilah karunia Allah yang telah menghalalkan makanan yang baik-baik....demi sempurnanya ibadah kalian. {(1) Al-Qur'ân telah lama mendahului ilmu kedokteran modern dalam soal makanan
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 71
Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal
(Demi Alkitab) yaitu Alquran (yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang halal atas perkara yang
Dengan maksud mencari alasan atas sikap musyrik dan pengharaman makanan yang diharamkan Allah, serta...yang telah engkau sampaikan, orang-orang Quraisy itu berkata, "Sikap musyrik dan pengharaman kami atas makanan...yang halal itu adalah atas izin dan perkenan Allah.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 37
Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku...telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu.
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 6
Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 118
Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu
(Mereka menanyakan kepadamu) hai Muhammad (Apakah yang dihalalkan bagi mereka) di antara makanan....(Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik) yang enak-enak atau yang halal (dan) hasil buruan (dari...Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal....Jika buruan itu dimakannya, berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan sebagaimana
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 62
(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 13
Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 10
Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa.