Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 4 an nisa ayat 29 5 Zabur 6 saba 16 7 Riba 8 Surat an nahl ayat 44 9 akal 10 Injil 11 ali imran 159 12 Penyakit 13 Berpikir 14 gunung 15 zakat 16 Tuhan 17 al hujurat ayat 13 18 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 19 Al Maidah ayat 2 20 Dalil+tentang+judi 21 ibrahim 7 22 membunuh 23 menyelam 24 at+talaq+ayat+3 25 Hikmah 26 Cinta+tanah+air+ 27 dalil+kitab+injil 28 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 29 maryam 16 30 Saba 13 31 Surat Al-A’raf Ayat 144 32 Tajwid+surat+al+anbiya 33 berlomba 34 al+lail+ayat+1-2 35 sabar 36 yusuf ayat 111 37 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 38 Kitab+injil+alisra 39 Berfikir+positif 40 al imran 103 41 Pintu+rezeki 42 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 43 Al baqarah ayat 43 44 Hadis kitab zabur 45 judi 46 Al Hijr 74 47 Taurat 48 ar+rahman+20 49 hadits kitab taurat 50 Sakit 51 anjing 52 Hadist kitab Zabur 53 maryam+17 54 yunus 57 55 Al imran 130 56 Al+anfal+ayat+82 57 Muhammad 58 ali imran 59 yunus 60 at taubah ayat 36 61 bekerja 62 Berakal 63 Pengertian dalil kitab 64 Kayu 65 yusuf 69 66 at taubah ayat 105 67 takut 68 QS. Ali Imran ayat 104 69 Ali Imran 139 70 An nisa ayat 58 71 al-A’raf+ayat+204 72 hadist+al-hujurat+ayat+12 73 al+ikhlas 74 nafsu 75 dalil+kitab+zabur 76 Kesengsaraan dan kemelaratan 77 pinjaman 78 al+hijr+22 79 Al bayyinah ayat 1 80 kitab+zabur 81 saba+16 82 Alankabut ayat 10 83 Samiri 84 Ali Imran ayat 164 85 Surat Al alaq 86 Manusia sudah ditentukan qudratnya 87 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 88 luqman 27 89 ar ra'du ayat 11 90 al-imran 29 91 at talaq ayat 4 92 al baqarah ayat 188 93 rasul nabi hamba allah manusia 94 Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.” 95 an-nisa+ayat+161 96 Surat Al Muzzammil ayat4 97 maryam 58 98 takwa 99 Al-Hajj ayat 29 100 tindak kekerasan

Hasil pencarian tentang makanan+halal

Makanlah dari makanan yang baik-baik) makanan-makanan yang halal (dan kerjakanlah amal yang saleh) amal-amal
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 93
Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk...Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat
Makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah...kepada Allah) atas makanan yang dihalalkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya menyembah).
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 88
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 69
Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi
(Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian ambil itu sebagai makanan yang halal lagi
Makanlah apa saja yang halal dan baik menurut selera kalian, dari makanan yang diberikan dan dimudahkan
kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi, Allah pun menyiksa mereka dengan mengharamkan sejumlah makanan...yang baik-baik yang sebelumnya halal.
(Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu) sebagai maf`ul/obyek
rasul-rasul Kami untuk disampaikan kepada pengikut-pengikut mereka, "Makanlah dan nikmatilah aneka ragam makanan...yang halal dan baik.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 5
Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula)
dan anggur yang telah Kami karuniakan, kalian dapat membuat minuman yang buruk dan memabukkan atau makanan...lainnya yang baik dan halal.
Makanlah dari apa yang kalian dapatkan dari harta rampasan berupa bahan-bahan makanan....Itu semua halal hukumnya, bukan pekerjaan yang kotor.
(Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik) artinya yang enak-enak (Dan makanan-makanan orang-orang...yang diberi kitab) maksudnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani (halal bagi kamu dan makananmu...) yang kamu sajikan kepada mereka (halal pula bagi mereka....wanita-wanita mukmin serta wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu) halal
(Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel) atau Yakub (atas dirinya
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta beramal saleh tidaklah berdosa karena memakan makanan...yang baik dan halal....Juga tiada dosa bagi mereka yang memakan makanan haram di masa lalu sebelum diketahui pengharamannya,
Allah telah menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan dalam keadaan tidak terpaksa, seperti bangkai...memakan hewan yang beranak itu, bahkan mereka yang melampaui batas dengan mengharamkan sesuatu yang halal
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 44
makanan orang yang banyak berdosa.
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 19
dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),
Telah Kami izinkan manusia untuk memakan semua yang halal(1) yang Kami ciptakan di bumi bagi mereka,...memberikan petunjuk Kami hanya pada orang-orang yang beriman dan Kami akan menjelaskan kepada mereka yang halal...Maka, wahai orang-orang yang beriman, dihalalkan bagi kalian semua untuk memakan makanan yang enak dan...Syukurilah karunia Allah yang telah menghalalkan makanan yang baik-baik....demi sempurnanya ibadah kalian. {(1) Al-Qur'ân telah lama mendahului ilmu kedokteran modern dalam soal makanan
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 71
Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal
(Demi Alkitab) yaitu Alquran (yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang halal atas perkara yang
Dengan maksud mencari alasan atas sikap musyrik dan pengharaman makanan yang diharamkan Allah, serta...yang telah engkau sampaikan, orang-orang Quraisy itu berkata, "Sikap musyrik dan pengharaman kami atas makanan...yang halal itu adalah atas izin dan perkenan Allah.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 37
Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku...telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu.
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 6
Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 118
Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu
(Mereka menanyakan kepadamu) hai Muhammad (Apakah yang dihalalkan bagi mereka) di antara makanan....(Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik) yang enak-enak atau yang halal (dan) hasil buruan (dari...Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal....Jika buruan itu dimakannya, berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan sebagaimana
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 62
(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 13
Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 10
Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa.