Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 jual beli 4 Zina 5 riba 6 Pendidikan 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 ilmu 9 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 10 yunus 11 al hujurat ayat 13 12 Mimpi 13 surah al maidah ayat 89 14 al+ikhlas 15 Menerima harta dengan nafsu serakah 16 hadits+surat+an+nahl 17 Surat annisa 18 obat 19 Akal 20 Pemimpin 21 babi 22 Al baqarah ayat 30 23 al baqarah ayat 2 24 syari'ah 25 hadits+tentang+menjaga+keturunan 26 shalat 27 akhlak 28 yusuf 3 29 Niat 30 ali imran 104 31 Bekerja 32 yunus+ayat+85-86 33 Zakat 34 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 35 Yunus 57 36 al maidah ayat 87-88 37 al baqarah ayat 282 38 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 39 yunus 5 40 ali imran 145 41 At tahrim ayat 6 42 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 43 Al Maidah ayat 1 44 AL+BAQARAH+AYAT+26 45 an nisa ayat 58 46 yusuf 21 47 AL MUJADALAH AYAT 11 48 perpindahan tempat 49 Penyakit 50 al maidah ayat 2 51 hud ayat 6 52 al imran 186 53 Sholat 54 ibrahim 7 55 Ali imran 45 56 Murka alloh 57 tafsir+ar-rum+ayat+41 58 al hijr 22 59 ibrahim ayat 28 60 al an'am ayat 38 61 Keutamaan islam 62 sakit 63 Surat+Ali+Imran+ayat+190 64 hujan 65 Al Baqarah ayat 1 66 ali imran 159 67 takdir 68 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 69 Cahaya 70 nikah 71 an nisa ayat 29 72 ibadah 73 hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan memberi daripada menerima 74 pohon 75 al ikhlas 76 Surat al araf 96beserta latinya 77 Surat+Ali+Imran+ayat+159 78 Al-Hujarat ayat 12 79 at taubah ayat 71 80 Amal jariyah 81 masjid 82 Urutan surat an nasr dalam alqur'an terletak pada urutan 83 perumpamaan 84 maryam 85 Kafir 86 Ahmad 4355 87 ukuran 88 Hadits tentang mengambil ilmu dari sumbernya 89 Al Hujurat ayat 12 90 An-Nur ayat 59 91 ali+imran+198 92 an nisa ayat 4 93 Menuntut ilmu 94 al anbiya ayat 30 95 al baqarah ayat 164 96 mendidik anak dengan kasih sayang 97 Hadits ahmad 98 Mendidik anak 99 Maryam+96 100 harta

Hasil pencarian tentang makanan+halal

Makanlah dari makanan yang baik-baik) makanan-makanan yang halal (dan kerjakanlah amal yang saleh) amal-amal
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 93
Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk...Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat
Makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah...kepada Allah) atas makanan yang dihalalkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya menyembah).
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 88
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 69
Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi
(Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian ambil itu sebagai makanan yang halal lagi
Makanlah apa saja yang halal dan baik menurut selera kalian, dari makanan yang diberikan dan dimudahkan
kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi, Allah pun menyiksa mereka dengan mengharamkan sejumlah makanan...yang baik-baik yang sebelumnya halal.
(Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu) sebagai maf`ul/obyek
rasul-rasul Kami untuk disampaikan kepada pengikut-pengikut mereka, "Makanlah dan nikmatilah aneka ragam makanan...yang halal dan baik.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 5
Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula)
dan anggur yang telah Kami karuniakan, kalian dapat membuat minuman yang buruk dan memabukkan atau makanan...lainnya yang baik dan halal.
Makanlah dari apa yang kalian dapatkan dari harta rampasan berupa bahan-bahan makanan....Itu semua halal hukumnya, bukan pekerjaan yang kotor.
(Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik) artinya yang enak-enak (Dan makanan-makanan orang-orang...yang diberi kitab) maksudnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani (halal bagi kamu dan makananmu...) yang kamu sajikan kepada mereka (halal pula bagi mereka....wanita-wanita mukmin serta wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu) halal
(Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel) atau Yakub (atas dirinya
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta beramal saleh tidaklah berdosa karena memakan makanan...yang baik dan halal....Juga tiada dosa bagi mereka yang memakan makanan haram di masa lalu sebelum diketahui pengharamannya,
Allah telah menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan dalam keadaan tidak terpaksa, seperti bangkai...memakan hewan yang beranak itu, bahkan mereka yang melampaui batas dengan mengharamkan sesuatu yang halal
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 44
makanan orang yang banyak berdosa.
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 19
dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),
Telah Kami izinkan manusia untuk memakan semua yang halal(1) yang Kami ciptakan di bumi bagi mereka,...memberikan petunjuk Kami hanya pada orang-orang yang beriman dan Kami akan menjelaskan kepada mereka yang halal...Maka, wahai orang-orang yang beriman, dihalalkan bagi kalian semua untuk memakan makanan yang enak dan...Syukurilah karunia Allah yang telah menghalalkan makanan yang baik-baik....demi sempurnanya ibadah kalian. {(1) Al-Qur'ân telah lama mendahului ilmu kedokteran modern dalam soal makanan
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 71
Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal
(Demi Alkitab) yaitu Alquran (yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang halal atas perkara yang
Dengan maksud mencari alasan atas sikap musyrik dan pengharaman makanan yang diharamkan Allah, serta...yang telah engkau sampaikan, orang-orang Quraisy itu berkata, "Sikap musyrik dan pengharaman kami atas makanan...yang halal itu adalah atas izin dan perkenan Allah.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 37
Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku...telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu.
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 6
Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 118
Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu
(Mereka menanyakan kepadamu) hai Muhammad (Apakah yang dihalalkan bagi mereka) di antara makanan....(Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik) yang enak-enak atau yang halal (dan) hasil buruan (dari...Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal....Jika buruan itu dimakannya, berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan sebagaimana
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 62
(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 13
Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 10
Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa.