Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Zina 5 Pendidikan 6 Jual beli 7 riba 8 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 9 Mimpi 10 Menghargai pendapat orang lain 11 al ikhlas 12 zakat 13 surah al maidah ayat 89 14 yunus 15 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 16 al hujurat ayat 13 17 bekerja 18 ali imran ayat 130 19 AL MUJADALAH AYAT 11 20 al baqarah ayat 30 21 ibrahim 7 22 Menuntut ilmu 23 Al Maidah ayat 1 24 al+ikhlas 25 akhlak 26 penciptaan manusia 27 hadits+surat+an+nahl 28 Menerima harta dengan nafsu serakah 29 jujur 30 syari'ah 31 yunus+ayat+85-86 32 gunung 33 al an'am ayat 38 34 ALI IMRAN 102 35 ALMAIDAH AYAT 2 36 Surat+Ali+Imran+ayat+190 37 Pemimpin 38 Penyakit 39 hujan 40 al imran 186 41 An nisa ayat 58 42 Mengutamakan kepentingan bersama 43 Babi 44 obat 45 An nahl ayat 90 46 At-taubah+ayat+103 47 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 48 az zariyat ayat 56 49 Ali imran 45 50 laut 51 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 52 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 53 al A'raf ayat 54 54 al maidah ayat 6 55 Ali Imran 159 56 al-baqarah ayat 286 57 ibrahim 52 58 yusuf 3 59 yusuf 47 60 sakit 61 ibadah 62 Hud ayat 7 63 neraka 64 al maidah ayat 87-88 65 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 66 niat 67 mencatat dengan jujur 68 surat al wakiah 69 ibrahim ayat 28 70 Sama+sama+merasakan+nikmat+Allah 71 Mendengar 72 surat al isro ayat87 73 rahmat allah 74 Surat+al+furqan+ayat+26-27 75 Musibah 76 Berbicara 77 Al baqarah ayat 2 78 al baqarah ayat 31 79 mengembalikan barang sewaan 80 Munafik 81 Ar-Rum ayat 21 82 Penyembuhan penyakit 83 Al baqarah ayat 104 84 Wasiat 85 al fushilat ayat 11 86 takdir 87 thaha ayat 105 88 syahadah 89 al maidah ayat 48 90 Murka alloh 91 . Dampak dari Sikap Jujur dan Dusta. HR. Muslim dari Abdullah r.a 92 Ar rahman 93 Al Baqarah ayat 185 94 sesungguhnya allah maha esa 95 qaf ayat 16 96 surah al-isra ayat 79 97 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian 98 Al araf ayat 199 99 Iman 100 ukuran

Hasil pencarian tentang menikah+adalah+sunnah

terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 62
Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali...tiada akan mendapati peubahan pada sunnah Allah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 137
Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 34
Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu)....Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 43
Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang...Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula)...akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 38
(Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu....Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku,
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 85
Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 2
membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 38
dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 269
Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang
Wanita-wanita lanjut usia yang tidak berhasrat untuk menikah lagi, tidak berdosa bagi mereka jika tidak
merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa wajib dan sunnah
Jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada al-Qur'ân dan sunnah Rasul-Nya agar...Ini adalah konsekwensi keimanan kalian kepada Allah dan hari kiamat....Selain itu, akibat yang akan kalian terima setelah memutuskan perkara dengan al-Qur'ân, adalah yang terbaik
Jika mereka telah memenuhi kelayakan untuk menikah, dan menurut pendapat kalian mereka telah pandai memelihara
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 231
nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah
Rasul akan mengayomi dan mengukuhkan kalian melalui ajaran-ajarannya semasa ia hidup, pedoman dan sunnah-sunnahnya...Adapun maksud Kami menetapkan Bayt al-Maqdis sebagai kiblat bagimu selama beberapa masa adalah untuk...Sebenarnya perintah menghadap Bayt al-Maqdis yang merupakan salah satu dari rukun iman adalah pekerjaan
Kalian juga diharamkan menikah dengan wanita yang bersuami, baik wanita merdeka maupun budak, kecuali
Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 22
Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).
Alquran (berada dalam keadaan kacau-balau) yakni tidak menentu, terkadang mereka mengatakan, bahwa Nabi adalah...penyihir dan Alquran adalah sihir, terkadang juga mengatakan bahwa dia adalah penyair dan Alquran adalah...syairnya, terkadang mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang peramal dan Alquran adalah ramalannya
(Sesungguhnya ini) yakni kenikmatan ini (adalah balasan untuk kalian, dan usaha kalian adalah disyukuri
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 27
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 36
Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian....Ini adalah jalan yang lurus.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 92
Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 52
Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 108
Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: "Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa.
Apakah kalian membagi-bagi, sehingga kalian mengatakan anak laki-laki adalah milik kalian dan anak perempuan...adalah milik Allah.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 5
Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan Kami, kecuali mengatakan: "Sesungguhnya...kami adalah orang-orang yang zalim".
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 72
, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 30
Dan tatkala kebenaran (Al Quran) itu datang kepada mereka, mereka berkata: "Ini adalah sihir dan sesungguhnya...kami adalah orang-orang yang mengingkarinya".