Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 jiwa 6 tafsir surat al a 7 rezeki 8 ramadhan 9 al ikhlas 10 Tanaman 11 ali+imran+191 12 al maidah ayat 2 13 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 14 penciptaan manusia 15 al maidah ayat 3 16 Doa nabi adam 17 rumput rumputan 18 Al Anfal ayat 39 19 ali imran 20 Yunus 57 21 al lahab 22 Al baqarah ayat 183 23 al maidah ayat 32 24 al hujurat ayat 13 25 al-baqarah ayat 183 26 al maidah ayat 1 27 ali imran 190 28 an nisa ayat 58 29 Bumi 30 langit 31 ibrahim 32 Ali Imran 185 33 doa ziara kubur 34 Takwa 35 maryam+20 36 hati 37 ali+imran+190 38 Sholat 39 hewan 40 umrah 41 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 42 Berpuasa 43 al maidah ayat 5 44 ali imran 31 45 alam 46 yunus 40 47 kerajaan 48 ibrahim ayat 40 49 al anfal ayat 11 50 sikap 51 yunus 38 52 Hadis tentang qunut 53 Quran 54 dikembalikan 55 Kematian 56 Al+hujurat+ayat+56 57 surat al baqoroh 58 mudatsir+ayat+5 59 AR RUM AYAT 50 60 luqman 13 61 utusan 62 al hujurat ayat 10 63 ar rahman 64 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 65 Surat al an am 66 at tahrim ayat 6 67 ali imran 159 68 Al+ahzab+ayat+65 69 al-mujadalah ayat 11 70 ali imran 110 71 cinta 72 an nisa ayat 29 73 Harta 74 zina 75 Ali+Imran+159 76 ali+imran+113 77 ibrahim 32 78 maryam+21 79 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 80 pohon 81 Adam 82 Ad dhuha ayat 2 83 surat+al-'alaa+ayat+2 84 Bersyukur 85 Allah berbicara kepada nabi muhammad 86 al anam ayat 141 87 Thalut sungai 88 al-baqarah+ayat+186 89 RUMPUT 90 Riba 91 surat Al baqarah ayat 183 92 yusuf 93 hadist tentang qunut shubuh 94 ilmu tumbuh tumbuhan 95 Anjing 96 Saham 97 Tafsir surat alfatihah 98 yunus 62 99 kasih sayang 100 al baqarah ayat 155

Hasil pencarian tentang nuh+ayat+10

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا


10. maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...Al-Qamar, 10). (maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan) doanya adalah Kami....Maksudnya, Nuh berdoa kepada Allah untuk dimenangkan atas kaumnya, lalu Allah binasakan mereka melalui
(Dan) ingatlah (kaum Nuh tatkala mereka mendustakan Rasul-rasul) mereka mendustakan Nabi Nuh, mengingat...Nabi Nuh tinggal bersama mereka dalam kurun waktu yang lama sekali, maka diungkapkan dalam ayat ini...seolah-olah Nabi Nuh menduduki tempat Rasul-rasul....Atau karena dengan mendustakan Nabi Nuh maka seolah-olah mereka mendustakan Rasul-rasul lainnya yang...mereka) lafal ayat ini menjadi jawab dari Lamma (dan Kami jadikan cerita mereka bagi manusia) sesudah
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 64
Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera..., dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami.
(Itu adalah) ayat-ayat yang mengandung kisah Nabi Nuh (di antara berita-berita penting yang gaib) berita-berita...di dalam menyampaikan risalah dan menghadapi perlakuan kaummu yang menyakitkan itu, sebagaimana Nabi Nuh
(Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera...) perahu (dan Kami jadikan mereka itu) orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh (pemegang kekuasaan)...di muka bumi (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan banjir besar
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 73
Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera..., dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat
(Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya) dari tenggelam...(di dalam bahtera) perahu (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 38
Dan mulailah Nuh membuat bahtera....Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya....Berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian
(Dan jika mereka mendustakan kamu) ayat ini mengandung makna yang menghibur hati Nabi saw....(maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh) lafal Qaum dimuannatskan karena memandang
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 9
Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan
(Dan Kami ciptakan untuk mereka seperti bahtera itu) seperti perahu Nabi Nuh, perahu kecil dan besar...yang dibuat oleh mereka sesudahnya, bentuknya sama dengan perahu Nabi Nuh....Ini berkat apa yang telah Allah swt. ajarkan kepada Nabi Nuh (yang akan mereka kendarai) mereka berlayar
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 71
Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku..., jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 58
nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh...Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud
(-Yakni- seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka) lafal Mitsli...dalam ayat ini merupakan Badal atau pengganti keterangan dari lafal Mitsli yang sebelumnya, yang ada...pada ayat di atas.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 105
Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
(Sesungguhnya pada kejadian itu) kisah Nabi Nuh dan bahteranya serta dibinasakan-Nya orang-orang kafir...bentuk asalnya adalah Innahu yakni sesungguhnya hal itu (Kamilah yang mencoba mereka) menguji kaum Nuh...dengan mengutus Nuh kepada mereka supaya Nuh memberi nasihat dan pelajaran kepada mereka.
(Dan mulailah Nuh membuat bahtera) dimaksud menceritakan keadaan masa lampau (Dan setiap kali lewat kepada...Nuh segolongan) sebagian (dari kaumnya, mereka mengejeknya) mereka memperolok-olokkannya....(Berkatalah Nuh, "Jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian sebagaimana
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 79
"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 83
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 117
Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;
(Berkata) Nuh ("Ya Rabbku! Sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku).
(Kesejahteraan) dari Kami dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 112
Nuh menjawab: "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 26
Nuh berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku".
(Dan) ingatlah kisah (Nuh) kalimat yang sesudahnya merupakan Badal atau kata ganti daripadanya (ketika...dia berdoa) yakni berdoa bagi kebinasaan kaumnya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu firman-Nya...Nuh, 26).
(Maka Kami selamatkan dia) Nabi Nuh (dan penumpang-penumpang bahtera itu) yang bersama Nabi Nuh di dalam...Setelah peristiwa banjir besar itu Nabi Nuh hidup selama enam puluh tahun atau lebih, sehingga jumlah
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 106
Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
(Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul) disebabkan mereka mendustakan Nabi Nuh, maka mereka dikatakan...Atau makna yang dimaksud karena mengingat Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya dalam kurun waktu yang sangat...lama sehingga kedudukan Nabi Nuh sama saja dengan kedudukan Rasul-rasul yang banyak.
(Dan Kaum Nuh sebelum itu) sebelum kaum Ad dan kaum Tsamud; kami binasakan mereka semuanya....(Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lalim dan paling durhaka) yakni kaum Nabi Nuh itu...jauh lebih lalim dan lebih durhaka daripada kaum 'Ad dan kaum Tsamud, karena Nabi Nuh tinggal bersama...Al 'Ankabut, 14) Di samping mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, mereka juga menyakiti bahkan memukulinya
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 5
Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang,