Paling Sering Dicari

1 Jual beli 2 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 akal 5 al maidah ayat 6 6 surat+al+hajj+ayat+78 7 al baqarah ayat 30 8 ali imran 104 9 Luqman 10 al baqarah ayat 2 11 an nisa ayat 58 12 perjanjian 13 ali imran 14 Riba 15 ilmu 16 yunus 17 almuminun+ayat+gg-100 18 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 19 al maidah ayat 3 20 islam 21 yunus+ayat+85-86 22 ali imran 159 23 yusuf 3 24 SYAITAN 25 yunus 5 26 hadits+tentang+menjaga+keturunan 27 belajar 28 Al imran 103 29 Surat an naba 30 Masjid 31 al maidah ayat 2 32 Ali imran 103 33 Sholat 34 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 35 tafsir+ar-rum+ayat+41 36 ali imran 145 37 al hijr 22 38 harta 39 ibrahim ayat 28 40 Al Baqarah ayat 1 41 al maidah ayat 87-88 42 almuminun+ayat+99-100. 43 maha pengasih 44 pentingnya akal 45 yunus 57 46 an nisa ayat 29 47 penyayang 48 Jalan keluar 49 Tumbuhan 50 Zina 51 Al anbiya ayat 30 52 al ahzab ayat 72 53 ali imran 54 54 sehat 55 kiamat 56 ali imran 110 57 ALI+IMRAN+159 58 sihir 59 perpindahan tempat 60 Shalat 61 ali imran 19 62 Tajjwid qs al anfal ayat 30 63 Surat annisa 64 pembunuhan 65 maha suci 66 hud ayat 6 67 surat Al-Hasyr Ayat 7 68 al baqarah ayat 256 69 Penyakit 70 Istri yang ber iman 71 Cahaya 72 AT TAUBAH AYAT 103 73 ayat kursi 74 surat+maryam+ayat+86 75 az zumar ayat 68 76 surat nuh 77 Sifat sholat 78 merusak 79 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 80 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 81 rencana 82 al imran 104 83 rahmat allah 84 al mu'minun ayat 99-100 85 teliti 86 kehidupan 87 agama yang humanis 88 at tahrim ayat 6 89 ali+imran+139 90 al+maidah+ayat+90 91 at-+thur+16 92 perumpamaan 93 al+hijr+72 94 jadilah mumin yg tangguh 95 al hujarat ayat 13 96 ali imran 130 97 an nahl ayat 78 98 hutang 99 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 100 Hadits menggauli istrinya

Hasil pencarian tentang pembunuhan

(Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu) dengan melakukan pembunuhan dan kelaliman lainnya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mûsâ berkata, "Aku memang telah melakukan pembunuhan yang kamu sebutkan itu karena ketidaktahuan dan
munafik ke dalam dua golongan itu didasarkan pada asas kehati-hatian, dengan maksud agar tidak terjadi pembunuhan...di dalam wilayah Islam, maka pelaku pembunuhan dikenakan sanksi membayar diyat kepada keluarga korban...yang tidak disengaja dengan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja....Selain kafarat, pada pembunuhan tidak sengaja terdapat sanksi diyat....Hal ini menunjukkan adanya sikap kurang hati-hati dari pelaku pembunuhan tidak disengaja.
(Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan) yakni dari pembunuhan
Firaun kepada pembesar-pembesarnya, "Biarkanlah aku membunuh Musa) karena mereka mencegahnya melakukan pembunuhan...menyembahku, lalu kalian mengikutinya (atau menimbulkan kerusakan di muka bumi") seperti melakukan pembunuhan
Dan ingatlah ketika Mûsâ berkata kepada kaumnya saat terjadi kasus pembunuhan yang tidak diketahui siapa...Mereka merasa heran mengenai kaitan antara pembunuhan dengan penyembelihan sapi, seraya berkata, "Apakah
Dijelaskannyalah perihal perbudakan dan pembunuhan anak-anak lelaki Banû Isrâ'îl yang Fir'aun lakukan...membunuh anak-anak lelaki Banû Isrâ'îl sehingga ia dihanyutkan ke sungai untuk menyelamatkan diri dari pembunuhan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 16
Katakanlah: "Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan
Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai untuk menghindari pembunuhan, penawanan anak dan
Lalu kalian saling menuduh mengenai pembunuhan itu.
paham padanya) maksudnya pada Isa (sesungguhnya dalam keragu-raguan terhadapnya) maksudnya terhadap pembunuhan...(mereka tidak mempunyai terhadapnya) maksudnya pembunuhan itu (keyakinan kecuali mengikuti persangkaan...hasil khayal atau lamunan belaka (mereka tidak yakin telah membunuh Isa) menjadi hal yang menyangkal pembunuhan
(Adapun orang-orang yang kafir maka akan Kusiksa mereka dengan siksaan berat di dunia) dengan pembunuhan
, "Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagi kalian, jika kalian melarikan diri dari kematian atau pembunuhan
sebelum kematian mereka; maka mereka disiksa oleh kelaparan dan kekeringan selama tujuh tahun, serta oleh pembunuhan
Aku tidak akan melawanmu kalau kamu membunuhku, supaya kamu menanggung sendiri dosa pembunuhan terhadap
Tinggalkan kota ini agar kamu selamat dari rencana pembunuhan!
Allah merasakan kepada mereka kehinaan) artinya, mereka dihina dan direndahkan dengan berupa kutukan, pembunuhan
pembebasan (sedangkan fitnah itu), artinya kesyirikan mereka (lebih berat), maksudnya lebih berbahaya (dari pembunuhan...(Demikianlah), maksudnya pembunuhan dan pengusiran (menjadi balasan bagi orang-orang kafir).
saudaranya lalu dibunuhnyalah, maka jadilah dia termasuk di antara orang-orang yang merugi) disebabkan pembunuhan
Sebab, pembunuhan merupakan kejahatan terbesar yang ada di dunia.
Di antara syariat yang Kami wajibkan atas orang-orang beriman adalah hukum yang mengatur soal pembunuhan...Telah Kami wajibkan pelaksanaan kisas atas kalian sebagai hukuman bagi pelaku pembunuhan....Janganlah kalian mencontoh tirani kaum jahiliah. (1) Mereka menghukum orang merdeka bukan pelaku pembunuhan...Petinggi kaum sebagai ganti rakyat jelata tanpa memberi hukuman pada pelaku pembunuhan itu sendiri....Misalnya ketika salah seorang kepala suku terbunuh, pembalasan atas pembunuhan itu tidak hanya terbatas
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 191
usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan
musuh, (kelaparan) paceklik, (kekurangan harta) disebabkan datangnya malapetaka, (dan jiwa) disebabkan pembunuhan
barang sedikit pun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan
tidak menerima, "Apakah kamu membunuh nyawa yang bersih dan tidak berdosa dan tidak pernah melakukan pembunuhan
tidak melihat lainnya yang akan menyebabkan timbulnya rasa kasihan di antara kamu yang akan menghalangi pembunuhan...Maka berhasillah pembunuhan masal itu sehingga yang tewas di antara kamu tidak kurang dari tujuh puluh
negeri mereka dan menjadikan negeri itu sebagai tanah haram yang aman bagi mereka dari serangan dan pembunuhan...Kalaupun mereka tahu, mereka tidak akan takut dari penculikan dan pembunuhan itu.
dikatakan, bahwa ia pernah menjamin seratus orang nabi yang berlindung kepadanya untuk menghindari pembunuhan
menjadikan negeri mereka terjaga, tidak dirampok, serta suci, penduduknya tidak ditawan dan tidak terjadi pembunuhan
sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir) Dialah yang membuat mereka hina di dunia melalui pembunuhan