Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 sabar 5 Saba 13 6 ali imran 190 7 Hadis+Al+hakim+8473 8 al baqarah ayat 233 9 Ali imran 104 10 al maidah ayat 2 11 luqman 13 12 bintang 13 taubat 14 an nur ayat 2 15 Ali imran 16 Bumi 17 niat 18 Ayat 158 19 hujan 20 al isra ayat 32 21 surah+al+fath+ayat+29 22 surat+al+hujurat+12 23 Yunus 57 24 belajar 25 Tafsir Ali+Imran+109 26 masjid 27 Utusan 28 al Hijr 94 29 yusuf 30 Ibrahim 31 Al Mujadalah ayat 11 32 Dunia 33 Iman 34 an+nur+ayat+31 35 surat+al+hujurat+13 36 an nisa ayat 4 37 Al imran 104 38 Ali imran 110 39 al anbiya ayat 30 40 Ad+dahr+ayat+4 41 AL MULK AYAT 19 42 berfikir 43 Doa mohon kemenangan 44 Al ikhlas 45 muhammad 7 46 hujurat ayat 13 47 ali imran ayat 103 48 ali imran 14 49 al+Mujadalah ayat+11 50 Bunuhlah 51 Al hujurat ayat 13 52 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 53 Surah Al a'raf ayat 54 54 yunus ayat 101 55 al baqarah ayat 26 56 an-nur ayat 2 57 minyak bumi 58 an nisa ayat 58 59 batu 60 al maidah ayat 44 61 yunus+ayat+73 62 nuh+ayat+11 63 Shalat 64 Ibadah 65 al furqan ayat 59 66 Pertolongan 67 perumpamaan 68 maksiat 69 nuh+ayat+12 70 Nabi 71 surat+al-maidah ayat 2 72 Nuh+ayat+13 73 Saba ayat 28 74 kerja sama 75 Perkataan 76 Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir 77 surat yasin ayat 40 78 Ar Rahman 79 al isra ayat 23 80 asy syuara ayat 13 81 Ibrahim 7 82 ali imran ayat 104 83 Muhammad 84 ALI IMRAN AYAT 132 85 perhitungan 86 Surat+Al+bawarah+ayat+238 87 ar ruum ayat 21 88 Surah hajj ayat 30 89 Makanan+haalbaqarah ayat 168lal+dan+thoyyib 90 berjuang 91 Maryam ayat 1-2 92 asbabun+nuzul surah al hadad ayat 18 93 Tafsirsekejap mata 94 al mumtahanah ayat 8 95 al maidah ayat 43 96 surat+ar-rahman+ayat+19-20 97 surah al isra ayat 23 98 Al-Israa', Ayat 23 99 Al imran ayat 190-191 100 al maidah ayat 32

Hasil pencarian tentang penyakit+

terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 57
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
posisimu di hadapan kami, kami tidak mengatakan selain bahwa sebagian tuhan kami telah menimpakan kamu penyakit...Aku bersaksi kepada Allah atas segala ucapanku dan saksikanlah bahwa sesungguhnya aku tidak mengidap penyakit...Kalianlah sebenarnya yang menderita penyakit.
dan hal-hal yang mudarat bagi diri kalian, yaitu berupa kitab Alquran (dan penyembuh) penawar (bagi penyakit-penyakit...yang ada di dalam dada) yakni penyakit akidah yang rusak dan keragu-raguan (dan petunjuk) dari kesesatan
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 29
Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 10
Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan
Dalam hati mereka terdapat penyakit iri dan dengki kepada orang-orang yang beriman, di samping kerusakan...Allah menambah parah penyakit mereka itu dengan memenangkan kebenaran, karena hal itu akan lebih menyakitkan
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 85
Mereka berkata: "Demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 70
Atau (apakah patut) mereka berkata: "Padanya (Muhammad) ada penyakit gila".
(Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam kalbunya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan
(Dalam hati mereka ada penyakit) berupa keragu-raguan dan kemunafikan yang menyebabkan sakit atau lemahnya...(Lalu ditambah Allah penyakit mereka) dengan menurunkan Alquran yang mereka ingkari itu.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 83
dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 125
Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 8
Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?"
Tatkala menderita sakit, ia berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, aku terserang penyakit
Kebanyakan watak manusia mempunyai penyakit yang membuatnya tidak siap mempercayai wahyu yang Kami sampaikan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 32
Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya
Dan itu memang sudah menjadi penyakit dalam diri mereka.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 54
Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu
ingatlah (ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata) yakni penyakit
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 12
Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan ke luar putih (bersinar) bukan karena penyakit
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 50
Apakah (ketidak datangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 53
menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 84
Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 49
(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata: "Mereka
Antara lain, bahwa puasa bisa menjadi terapi berbagai macam jenis penyakit seperti darah tinggi, penyempitan...pembuluh nadi (arterios klerosis), penyakit lemah jantung dan diabetes....sisa-sisa organik yang berbahaya bagi tubuh dan memberikan perlindungan pada tubuh dari berbagai jenis penyakit
Aku tidak mau tahu kalian, juga tuhan-tuhan yang kalian katakan telah menimpakan penyakit kepada diriku
mengejek, "Wahai orang yang diberi kitab suci yang berisikan peringatan, sesungguhnya kamu menderita penyakit
timpakan) Kami siksa (kepada penduduknya kesempitan) yakni kemiskinan yang sangat (dan penderitaan) berupa penyakit
(Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit) lemah keyakinan (maka dengan surah ini
Karena ia merupakan santapan rohani dan penyembuh segala penyakit hati."