Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Zina 5 Pendidikan 6 Jual beli 7 zakat 8 al ikhlas 9 Mimpi 10 riba 11 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 12 Menghargai pendapat orang lain 13 bekerja 14 yunus 15 al hujurat ayat 13 16 surah al maidah ayat 89 17 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 18 jujur 19 yunus+ayat+85-86 20 Menuntut ilmu 21 akhlak 22 gunung 23 hadits+surat+an+nahl 24 AL MUJADALAH AYAT 11 25 ibrahim 7 26 syari'ah 27 ali imran ayat 130 28 Al Maidah ayat 1 29 al+ikhlas 30 Menerima harta dengan nafsu serakah 31 al baqarah ayat 30 32 penciptaan manusia 33 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 34 niat 35 sakit 36 Ali Imran 159 37 laut 38 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 39 al A'raf ayat 54 40 ibrahim 52 41 yusuf 3 42 neraka 43 Pemimpin 44 ALI IMRAN 102 45 al-baqarah ayat 286 46 Penyakit 47 al maidah ayat 6 48 surat al wakiah 49 Sedekah 50 obat 51 al an'am ayat 38 52 ALMAIDAH AYAT 2 53 Babi 54 az zariyat ayat 56 55 ibadah 56 hujan 57 Hud ayat 7 58 At-taubah+ayat+103 59 Ali imran 45 60 ibrahim ayat 28 61 An nahl ayat 90 62 Surat+Ali+Imran+ayat+190 63 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 64 yusuf 47 65 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 66 mencatat dengan jujur 67 al imran 186 68 al maidah ayat 87-88 69 ukuran 70 Surat+al+furqan+ayat+26-27 71 Iman 72 Al-Hujarat ayat 12 73 al baqarah ayat 31 74 ibrahim 24-25 75 sesungguhnya allah maha esa 76 daud 77 ad duhkan ayat 15 78 an nisa ayat 4 79 sungai 80 al-baqarah ayat 30 81 An-Nur ayat 59 82 Shalat 83 at taubah ayat 71 84 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465 85 SURAH+ALBAQARAH+AYAT+30 86 Al baqarah ayat 198 87 hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan memberi daripada menerima 88 AL MAIDAH AYAT 2 89 al hujurat ayat 14 90 surat al isro ayat87 91 IBLIS 92 Wasiat 93 Sama+sama+merasakan+nikmat+Allah 94 Penyembuhan penyakit 95 Al-Maidah ayat 3 96 hadits hutang 97 Hadits ahmad 98 Ditakdirkan sesat oleh Allah 99 al imran ayat 102 100 PEMBERI ILMU

Hasil pencarian tentang putus+amal

terjemahan ayat Surat At-Tin Ayat 6
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh mereka mendapat pahala yang tiada...putus-putusnya") tanpa henti-hentinya.
(Kecuali) tetapi (orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka pahala yang...tidak putus-putusnya) yakni pahala mereka tidak akan terputus dan tidak akan dikurangi serta tidak akan
(Kecuali) melainkan (orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang...tiada putus-putusnya) atau pahala yang tak pernah terputus....disebutkan, bahwa apabila orang mukmin mencapai usia tua hingga ia tidak mampu lagi untuk mengerjakan amal...kebaikan, maka dituliskan baginya pahala amal kebaikan yang biasa ia kerjakan di masa mudanya dahulu
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 49
Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka dia menjadi putus asa lagi putus
Padahal mereka sungguh dalam keadaan putus asa dan bingung sebelum turunnya hujan.
yaitu berupa kekayaan dan kesehatan (kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya pastilah dia menjadi putus...asa) merasa putus asa dari rahmat Allah (lagi tidak berterima kasih) sangat mengingkari-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 3
Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 25
tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 8
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya
(Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya) tiada pernah terputus
Pada hari ketika kiamat telah datang, orang-orang kafir merasa putus asa untuk membela diri mereka.
Mereka putus asa dari keselamatan.
Dia adalah Pemilik dan Sumber rahmah yang tak pernah putus memberikan segala kenikmatan, baik besar maupun
Sesungguhnya perasaan bangga dan putus asa merupakan tabiat manusia....Dan jika ia ditimpa kesusahan seperti sakit dan kemiskinan, mereka putus asa dari rahmat Allah.
kesehatan dan lain-lainnya (dan jika ia ditimpa malapetaka) berupa kemiskinan dan kesengsaraan (dia menjadi putus...asa lagi putus harapan) dari rahmat Allah.
Setelah hampir putus harapannya agar kaumnya beriman, Hûd berkata, "Ya Tuhan, tolonglah aku dan hukumlah
Kenikmatan yang mereka peroleh di surga adalah kekal dan tidak pernah putus.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 77
bukakan untuk mereka suatu pintu tempat azab yang amat sangat (di waktu itulah) tiba-tiba mereka menjadi putus
dengan benar) dengan sungguh-sungguh (maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa.") putus
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 23
Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmat-Ku
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 9
manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus
(Padahal Allah mengetahui apa yang mereka kumpulkan) di dalam catatan amal perbuatan mereka; yaitu berupa...kekafiran, kedustaan dan amal-amal buruk lainnya.
Sesungguhnya Nûh memohon kepada Kami ketika telah merasa putus asa menghadapi kaumnya.
Ibrâhîm menjawab, 'Aku tidak akan pernah putus asa dari kasih sayang Allah.
kemudian memohon kepada Tuhannya dengan mengadukan kaumnya yang sangat ingkar, ketika telah merasa putus
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 72
Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan.
(Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang dahulu kalian kerjakan.)
(Dan adapun orang yang berat timbangannya) artinya amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya
(Dan adapun orang yang ringan timbangannya) artinya amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya