Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 ali imran 104 5 al maidah ayat 6 6 ali imran 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 Luqman 9 an nisa ayat 58 10 perjanjian 11 ilmu 12 yunus 13 Riba 14 Islam 15 al baqarah ayat 2 16 al baqarah ayat 30 17 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 18 Tumbuhan 19 almuminun+ayat+gg-100 20 Ali Imran 159 21 al maidah ayat 3 22 hadits+tentang+menjaga+keturunan 23 niat 24 yunus 5 25 Hak dan kewajiban suami istri 26 SYAITAN 27 yunus 57 28 Surat an naba 29 Al imran 103 30 an nisa ayat 29 31 zakat 32 Al anbiya ayat 30 33 al maidah ayat 2 34 ali imran 19 35 Ar rum ayat 21 36 kiamat 37 Belajar 38 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 39 Al imran 104 40 sehat 41 al ahzab ayat 72 42 perpindahan tempat 43 Makanan halal 44 penyayang 45 Surat annisa 46 shalat 47 pembunuhan 48 sihir 49 Tajjwid qs al anfal ayat 30 50 surat+fushshilat+ayat+33 51 pentingnya akal 52 Jalan keluar 53 almuminun+ayat+99-100. 54 Sholat 55 ALI+IMRAN+159 56 ali imran 145 57 obat 58 al hijr 22 59 tafsir+ar-rum+ayat+41 60 An nahl ayat 78 61 ali imran 110 62 maha pengasih 63 ali imran 191 64 ali imran 54 65 Al Baqarah ayat 1 66 luqman 10 67 tipu daya 68 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 69 ali imran 130 70 an nisa ayat 59 71 AL+BAQARAH+AYAT+26 72 ar rum ayat 41 73 annisa ayat 29 74 luqman+13 75 Maryam+96 76 An Nisa ayat 3 77 surga 78 azab 79 Takdir 80 luqman+14 81 luqman 15 82 Cabang iman 83 Zina 84 Doa memakai pakaian 85 Al anam ayat 88 86 surat yunus 87 Pekerjaan yang lebih baik 88 mujadalah ayat 11 89 ar+rahman+ayat+3 90 Surat al araf 96beserta latinya 91 al hujarat ayat 13 92 yusuf 93 Taubat 94 hud ayat 6 95 ikhlas 96 Ayat 46 97 kehidupan 98 al kahfi ayat 110 99 Hadis+ibnu+majah no 419 tentang ap 100 susu

Hasil pencarian tentang rasul+rasul

Sesungguhnya Kami adalah yang mengutus rasul-rasul) Nabi Muhammad dan rasul-rasul sebelumnya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 6
Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya...Kami akan menanyai (pula) rasul-rasul (Kami),
(Dan apabila rasul-rasul telah dikumpulkan di dalam suatu waktu) memakai Wau dan Hamzah sebagai Badal...daripadanya yaitu, pada satu ketika rasul-rasul akan dikumpulkan.
(Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka) yaitu kepada...umat-umat tentang tanggapan mereka terhadap rasul-rasul dan pengamalan mereka terhadap apa-apa yang...telah disampaikan kepada mereka (dan sesungguhnya Kami akan menanyai pula rasul-rasul Kami) tentang penyampaian
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 160
Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 176
Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul;
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 141
Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.
(Kaum Luth telah mendustakan Rasul-rasul).
(Kaum Tsamud telah mendustakan Rasul-Rasul).
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 3
Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 11
dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).
(Sesungguhnya kamu) hai Muhammad (salah seorang dari rasul-rasul.)
lain (semuanya) artinya masing-masing dari golongan-golongan yang bersekutu itu (hanyalah mendustakan rasul-rasul...) karena mereka telah mendustakan salah seorang dari rasul-rasul itu, ini berarti sama saja dengan mendustakan...semua rasul-rasul, karena sesungguhnya seruan dan ajaran mereka satu, yaitu menyeru kepada ajaran tauhid
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 164
Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu..., dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu.
Kami telah mengutus dua orang rasul kepada mereka, tetapi mereka mendustakan keduanya....Lalu Kami perkuat kedua rasul itu dengan mengutus rasul ketiga....Ketiga rasul itu pun berkata, "Sesungguhnya kami diutus untuk kalian semua."
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 165
(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak...ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.
Kepada umat-umat terdahulu itu, Kami telah mengutus para rasul yang memperingatkan mereka dari azab Allah...Tetapi mereka mendustakan rasul-rasul itu.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 123
Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 70
Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul...Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang yang tidak diingini oleh hawa...nafsu mereka, (maka) sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 80
Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr telah mendustakan rasul-rasul,
., rasul mereka. Mereka, karenanya, telah mendustakan semua rasul....Sebab, prinsip dan tujuan dakwah seluruh rasul adalah sama.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 41
Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu maka turunlah kepada orang yang...mencemoohkan rasul-rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan.
Sebenarnya, rasul mereka (Muhammad) telah datang membawa ajaran tauhid yang juga diserukan oleh semua...rasul....Dan dengan ajaran itu ia telah membenarkan dakwah para rasul.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 37
Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya).
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 72
dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalangan mereka.
Sesungguhnya Kami pasti akan menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang Mukmin dengan memberikan balasan...Suatu hari ketika para saksi akan memberikan persaksiannya bahwa rasul-rasul itu telah menyampaikan misi...tablignya dan bahwa orang-orang kafir itu mendustakan para rasul.
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan bermaksud akan membeda-bedakan...di antara Allah dengan rasul-rasul-Nya) yakni dengan beriman kepada-Nya serta kafir terhadap mereka...(serta mengatakan, "Kami beriman kepada sebagian) di antara rasul-rasul itu (dan kami kafir terhadap
(Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada...dari lafal Syaahidun; para saksi tersebut adalah malaikat-malaikat yang memberikan kesaksian bagi para rasul..., bahwasanya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-Nya dan mereka mendustakan orang-orang kafir.
Maksudnya, dia adalah seorang rasul yang sama dengan rasul-rasul lain sebelumnya; ia diutus kepada kalian..., sebagaimana para rasul terdahulu diutus kepada kaumnya masing-masing.
mengira, wahai Rasulullah, bahwa Allah Swt. tidak menepati janji kemenangan yang pernah diberikan kepada rasul-rasul-Nya...menghalangi kehendak- Nya, dan sangat keras pembalasan-Nya terhadap orang yang kafir dan mendurhakai rasul-rasul-Nya