Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Zabur 4 an nisa ayat 29 5 Sabar 6 Surat an nahl ayat 44 7 Zakat 8 Injil 9 Al Maidah ayat 2 10 surah al a'raf ayat 79 11 dalil+kitab+injil 12 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 13 at taubah ayat 105 14 penyakit 15 Hikmah 16 berlomba 17 membunuh 18 al+lail+ayat+1-2 19 Bumi bulat 20 dalil+kitab+zabur 21 yusuf ayat 111 22 saba 16 23 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 24 maryam 16 25 Surat Al-A’raf Ayat 144 26 Al maidah ayat 48 27 Cinta+tanah+air+ 28 an nisa ayat 58 29 al+ikhlas 30 ali imran 159 31 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 32 at+talaq+ayat+3 33 Jibril 34 lokasi yang memudahkan 35 Berfikir+positif 36 at taubah ayat 60 37 Menyelam 38 Alankabut ayat 10 39 Pengertian dalil kitab 40 hadits kitab taurat 41 Hadist kitab Zabur 42 Muhammad 43 at tahrim ayat 6 44 al-baqarah ayat 143 45 anjing 46 al+hijr+22 47 al-A’raf+ayat+204 48 al imran 103 49 kitab+zabur 50 Al Baqarah ayat 2 51 Lalai 52 Sakit 53 Tajwid+surat+al+anbiya 54 Samiri 55 hr+muslim+288 56 saba 13 57 hadist+al-hujurat+ayat+12 58 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 59 Taurat 60 yusuf 69 61 Hujan 62 al baqarah ayat 188 63 Zina 64 Almaidah ayat 48 65 Al Hijr 74 66 maryam+17 67 Al bayyinah ayat 1 68 al hujurat ayat 13 69 AS+SAJADAH+AYAT+6 70 Ar-Rum Ayat 41 71 Berpikir 72 Hadis kitab zabur 73 Ayat 38 74 an+nisa+ayat+29 75 al imran 139 76 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 77 millah ibrahim 78 maryam 58 79 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 80 al baqarah ayat 43 81 Surat-ad-dahr-ayat-23 82 ali+imran+110 83 Sibuk dunia 84 Turunnya zabur 85 Yusuf 111 86 Adil 87 dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh) 88 surat+al-baqoroh+ayat+186 89 Amat penipu 90 an-nisa+ayat+160 91 ar rad ayat 21 92 al maidah ayat 90 93 Baitul maqdis 94 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 95 Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah). Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya, dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya. 96 Ar rum ayat 41 97 Awan 98 An Nur ayat 40 99 Al quran 100 mereka tetap tidak akan beriman

Hasil pencarian tentang saba+46

۞ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ


46. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu fikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
yakni aku telah menyaksikan apa yang belum pernah kamu saksikan (dan kubawakan kepadamu dari negeri Saba...) dapat dibaca Saba-in dan Saba-a nama suatu kabilah yang diam di negeri Yaman....Berdasarkan ketentuan ini lafal Saba menerima Tanwin (suatu berita) yakni kabar (yang diyakini).
(Sesungguhnya bagi kaum Saba) lafal Saba dapat dibaca dengan memakai harakat Tanwin pada akhirnya atau...Saba adalah nama suatu kabilah bangsa Arab yang diambil dari nenek moyang mereka (di tempat kediaman...kepada-Nya.") atas apa yang telah dikaruniakan-Nya kepada kalian berupa nikmat-nikmat yang ada di negeri Saba...pada bajunya terdapat kutu, maka kutu itu otomatis akan mati karena harum dan bersihnya udara negeri Saba
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 22
berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 37
balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba
Kami akan mengusir kalian dari bumi Saba' dalam keadaan hina dan secara tidak terhormat."
Beberapa saat kemudian burung itu mendatangi Sulaymân dan berkata, "Aku datang dari negeri Saba' membawa..."(1). (1) Ayat ini dan dua ayat berikutnya adalah ayat-ayat yang secara khusus mengisahkan kerajaan Saba...Puncak kejayaan kerajaan Saba' terjadi sezaman dengan masa Nabi Sulaymân a. s, sekitar tahun 10 S....Semasa Sulaymân itu, yang menjadi penguasa Saba' adalah seorang wanita....Rakyat negeri Saba' dikenal sebagai kaum paganis, sebagaimana dituturkan ayat ke-24 dari surat ini.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 15
Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun
(Al-Hajj 46).
Shadaqa atau Shaddaqa (terhadap mereka) terhadap orang-orang kafir, antara lain adalah penduduk negeri Saba
Aku bersumpah, sungguh di tempat tinggal penduduk negeri Saba' di Yaman terdapat bukti-bukti kekuasaan-Ku
diri-Nya dengan kalimat tersebut, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan dalam awal surah As-Saba
Pertama, mengenai keluarga Fir'aun yang terdapat dalam ayat 46 surat ini yang artinya berbunyi: "Kepada
(Dan Kami jadikan antara mereka) yakni penduduk negeri Saba yang berada di Yaman (dan antara negeri-negeri
[[34 ~ SABA' (KAUM SABA) Pendahuluan: Makkiyyah, 54 ayat ~ Surat Saba' diawali dengan ayat yang berisi...Ayat-ayat selanjutnya bertutur tentang karunia Allah atas kaum Saba' yang tidak mereka syukuri....Surat Saba' juga mengetengahkan ihwal kebodohan dan kelemahan orang-orang yang mempertuhan sesuatu selain
[[46 ~ AL-AHQAF (BUKIT-BUKIT PASIR) Pendahuluan: Makkiyyah, 35 ayat ~ Surat ini berbicara tentang turunnya
yang bunyinya seperti berikut, "Dari hamba Allah, Sulaiman ibnu Daud kepada ratu Balqis, ratu negeri Saba
dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu) dari negeri tempat tinggal mereka, yaitu negeri Saba