Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 akhlak 5 ilmu 6 ali imran 7 Menuntut ilmu 8 Sabar 9 Etika murid kepada guru 10 shalat 11 iblis 12 kejadian manusia 13 al jaatsiyah ayat 13 14 al maidah ayat 3 15 ali imran 159 16 Sholat 17 an nahl ayat 125 18 akal 19 al maidah ayat 2 20 muhammad 10 21 luqman 13 22 jual beli 23 sedekah 24 al hujurat ayat 13 25 jujur 26 an nisa ayat 59 27 saba 19 28 al ahzab ayat 21 29 amanat 30 Pohon 31 haji 32 al baqarah ayat 282 33 Zakat 34 al ikhlas 35 an-nisa ayat 19 36 al+anam+ayat+1 37 Dosa 38 luqman 39 taubat 40 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 41 Al baqarah ayat 2 42 yunus 10 43 Pasar modal 44 Hadist Bukhori dan muslim 45 Masjid 46 al maidah ayat 1 47 AL HUJURAT AYAT 10 48 At taubah ayat 36 49 Takdir 50 Mengurus 51 al maidah ayat 90 52 al imran 53 al-ikhlas 54 Tentang bersi 55 Surah al baqarah ayat 30 56 ali imran 190 57 ali Imran 64 58 muslim, bab pakaian (2125) 59 Hud ayat 61 60 ar rum ayat 30 61 an nisa ayat 9 62 surat ali imran ayat 159 63 yunus 41 64 an nisa ayat 29 65 at tahrim ayat 6 66 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 67 an+nisa+ayat+59 68 al baqarah ayat 30 69 Al-an'am ayat 165 70 an-nahl ayat 90 71 Agama 72 al- Baqarah ayat 195 73 Ibrahim+ayat+34 74 nafas 75 surat Yunus ayat 57 76 at taubah ayat 71 77 an nur ayat 2 78 al-Furqan ayat 67 79 nikah 80 AL ISRA AYAT 23 81 al ankabut ayat 45 82 maha lembut 83 al ikhlas ayat 1 84 lebih dari 85 al mujadilah ayat 11 86 surat quraisy 87 jihad 88 Ibrahim 7 89 surah hud ayat 61 90 Ziarah kubur 91 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 92 Takwa 93 al baqarah ayat 21 94 Al-Baqarah Ayat 233 95 Hadis pasar modal 96 ali+imran+97 97 HR.at-Tarmidzi, no.2305 dan Ahmad, 2/310) 98 membunuh 99 minyak 100 Yusuf

Hasil pencarian tentang sumber+ilmu+pengetahuan+dan+alaman

Apakah yang Anda maksud sumber ilmu pengetahuan dan alasan?
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 8
Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk...dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul....Maka mereka kemudian ditimpa azab yang pernah dijanjikan para rasul dan mereka remehkan itu.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 114
Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an...sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu...pengetahuan".
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 29
Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan...Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun.
(Dan mereka bertanya kepadamu) yaitu orang-orang Yahudi (tentang roh,) yang karenanya jasad ini dapat...('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
di batu tempat berlindung, mereka mendapatkan seorang hamba Kami yang saleh yang Kami berikan hikmah pengetahuan...Ia Kami ajarkan banyak ilmu.
Wahai Bapak, sesungguhnya aku telah memperoleh ilmu pengetahuan tentang Allah melalui wahyu yang tidak...kamu peroleh, juga pengetahuan tentang kewajiban manusia terhadap Tuhannya....Oleh karena itu, ikutilah aku dan berimanlah kepada apa yang aku serukan kepadamu, niscaya aku akan tunjukkan...kepadamu jalan lurus yang membawamu kepada kebenaran dan kebahagiaan.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 43
Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu
Hanya kepada Allah semata, bukan selain-Nya, seluruh ciptaan Allah di langit dan segala yang melata di...bumi serta yang berjalan di muka bumi tunduk dan pasrah....kepada Allah(1). (1) Ayat ini telah mendahului penemuan ilmu pengetahuan modern tentang keberadaan makhluk...hidup di beberapa planet yang berada di dalam dan di luar tata surya kita ini....Dan inilah yang sedang dan akan terus diupayakan untuk diketahui oleh ilmu pengetahuan modern.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sesungguhnya) daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik (dan...membacanya (sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu) sebelum malaikat Jibril selesai menyampaikannya (dan...Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
Dan tatkala Kami menurunkan mukjizat kepadamu berupa al-Qur'ân yang menggantikan mukjizat nabi- nabi...sebelum kamu, mereka malah menuduh bahwa kamu mengada-ada dan mendustakan Allah....Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para...Dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang benar.
Sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah
("Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang...Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
ita (adalah sumpah yang besar kalau kalian mengetahui) jika kalian termasuk orang-orang yang memiliki ilmu...pengetahuan niscaya kalian mengetahui besarnya sumpah ini.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 56
Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir): "Sesungguhnya
Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal, yaitu: (Dan di antara manusia ada orang-orang...yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan tanpa petunjuk) yang menjadi pegangannya (dan...tanpa kitab yang bercahaya) kitab yang menjadi pegangannya dan yang dapat menunjukinya.
Wahai Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari keturunan dan kerabat kami yang mengajarkan kitab suci yang...diwahyukan kepadanya, ilmu pengetahuan, hukum-keagamaan yang kokoh dan menyucikan mereka dari perilaku...Engkau Maha Menguasai, Maha Menundukkan dan Mahabijaksana atas perbuatan, perintah dan larangan-Mu."
Tidak dapat diterima akal dan tidak akan sampai hati, seorang nabi yang menerima wahyu dan ilmu pengetahuan...Yang dapat diterima akal dan sesuai dengan kenyataan adalah bahwa nabi meminta oang lain menyembah Allah...swt., yang menciptakan mereka, dengan penuh ketulusan sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan dan mereka
Kini lihatlah penguasa yang adil, yang memadukan antara kenabian dan kekuasaan, pada diri Dâwûd dan putranya...Kami telah mengajarkan kepada mereka ilmu yang luas menyangkut pengetahuan agama dan pengetahuan tentang...yang telah memberikan karunia kepada mereka sebagai kelebihan mereka atas hamba-hamba lain yang jujur dan
Bahwa Dia menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan, jantan dan betina--pada manusia dan binatang...Meski kandungan sperma itu begitu halus dan sangat kecil, ia merupakan sumber kehidupan dan penghidupan...satu bentuk kemukjizatan al-Qur'ân yang sejak dini telah mengungkap suatu fakta sebelum ditemukan oleh ilmu...pengetahuan, yaitu bahwa di dalam cairan laki-laki terdapat spermatozoa dan di dalam cairan wanita terdapat...Apabila kedua cairan itu bertemu dan menyatu maka akan tejadi pembuahan dan kehamilan
Bahwa Dia menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan, jantan dan betina--pada manusia dan binatang...Meski kandungan sperma itu begitu halus dan sangat kecil, ia merupakan sumber kehidupan dan penghidupan...satu bentuk kemukjizatan al-Qur'ân yang sejak dini telah mengungkap suatu fakta sebelum ditemukan oleh ilmu...pengetahuan, yaitu bahwa di dalam cairan laki-laki terdapat spermatozoa dan di dalam cairan wanita terdapat...Apabila kedua cairan itu bertemu dan menyatu maka akan tejadi pembuahan dan kehamilan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 50
Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami...), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput...dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 20
Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan...apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin....Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk...dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 100
Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah-lah yang menciptakan...jin-jin itu, dan mereka membohong (dengan mengatakan): "Bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan...perempuan", tanpa (berdasar) ilmu pengetahuan....Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan.
Dan keduanya Kami beri ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan tentang segala hal ihwal kehidupan....Kami menundukkan bersama Dâwûd gunung dan burung untuk menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 16
Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu...orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi): "Apakah...Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
(Dan tatkala dia cukup dewasa) yaitu mencapai umur tiga puluh tahun atau tiga puluh tiga tahun (Kami...berikan kepadanya hikmah) kebijaksanaan (dan ilmu) pengetahuan agama sebelum ia diangkat menjadi nabi
Dan Dia Mahaluas ilmu-Nya, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya....Dia Mahabijaksana pada setiap hukum yang ditetapkan dan setiap makhluk yang diciptakan-Nya....Semua ketentuan hukum dan semua ciptaan-Nya selalu sesuai dengan hikmah kebijaksanaan-Nya.