Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 an nisa ayat 29 6 Al hujurat ayat 9 7 tentang kurban 8 Al+hujurat+ayat+13 9 ali imran 103 10 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 11 al baqarah ayat 285 12 zakat 13 saba 15 14 al baqarah ayat 177 15 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 16 al qalam ayat 4 17 pendidikan 18 Ali imran 19 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 20 al mujadalah ayat 11 21 al baqarah ayat 30 22 at tahrim ayat 6 23 ali imran 159 24 talak 25 al isra ayat 23 26 al hajj ayat 7 27 tolong menolong 28 angin 29 ibrahim ayat 7 30 maryam 31 surat al araf ayat 54 32 Ar rahman 33 miskin 34 Rumah 35 an nisa ayat 63 36 Yusuf 87 37 al mujadilah ayat 11 38 yunus ayat 3 39 makanan haram 40 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 41 Cahaya Allah 42 Alat pembelajaran 43 Pendidikan islam sebelum menikah 44 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 45 hawa 46 an nisa ayat 59 47 beriman kepada allah 48 ali imran 190 49 al baqarah ayat 285 50 al-hujurat ayat 9 dan 10 51 al maidah ayat 8 52 al-a'raaf+7 53 ali imran 104 54 al hujurat ayat 13 55 Al baqarah ayat 229 56 Waktu 57 Muslim itu bersaudara 58 surat+38+ayat+72 59 Surah Al Maidah ayat 15-16 60 luqman ayat 12 61 at taubah ayat 60 62 Al-Hasyr Ayat 18 63 tujuan pengjaran dan pendidikan 64 al isra ayat 28 65 an-nisa ayat 3 66 Tafsir surah yusuf ayat 72 67 surah al maidah ayat 8 68 sampaikan walau satu ayat 69 Ibrahim 41 70 an nisa ayat 93 71 barang temuan 72 al+isra+ayat+23 73 Surah Hud ayat 114 74 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 75 muhammad 36 76 keutamaan sholat 77 riba 78 Al Bayyinah ayat 5 79 menjual minuman keras 80 istri 81 qs al hasyr ayat 18 82 al+isra+ayat+26 83 Besi 84 surat al baqarah 30 85 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 86 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 87 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 88 Larangan merusak alam 89 ar rad ayat 11 90 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 91 Menuntut ilmu 92 Terbit 93 qs al isro ayat 1 94 Surah as saba' ayat 44 95 kafir 96 Materi pendidikan islam 97 yusuf 111 98 ar rum ayat 21 99 yunus 61 100 Surah+as+saba'+ayat+44

Hasil pencarian tentang surah+al+baqarah+ayat+20

(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di dalam surah...Al Baqarah (dan baginya) di samping pahala yang dilipatgandakan itu (pahala yang banyak) juga disertai
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
Sesungguhnya aku) dapat dibaca Al Mala-u Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil...(telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia) yakni surah yang berstempel.
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
gugusan bintang) yakni bintang-bintang yang dua belas gugusan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah...Al-Furqaan.
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
(Dan apabila diturunkan suatu surah) dari Alquran (maka di antara mereka) orang-orang munafik (ada yang...teman-temannya dengan nada mengejek ("Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah...(Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya) karena mereka benar-benar percaya...kepadanya (sedangkan mereka merasa gembira) dengan turunnya surah ini.
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
adalah hari yang berat") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah...Al Muddatstsir melalui firman-Nya, "Hari yang sulit bagi orang-orang kafir."...Al-Muddatstsir 9-10)
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling