Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 al maidah ayat 2 4 Al Isra ayat 36 5 jaringan tumbuhan 6 al isra ayat 55 7 ibrahim+ayat+3 8 an nisa ayat 29 9 Musa 10 Fenomena bulan 11 ali+imran+31 12 ali imran 159 13 Surat+Ibrahim+ayat+24 14 malu 15 injil 16 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 17 Sabar 18 Luqman 19 Surat almulk 21 -30 20 shad ayat 29 21 Al Imran 130 22 kitab+zabur 23 zabur 24 Memuliakan 25 AL BAQARAH AYAT 185 26 kitab injil 27 berpikir 28 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 29 riba 30 yunus 31 Bentuk molekul 32 an nisa ayat 1 33 al baqarah ayat 219 34 Hadits Malik Nomor 1501 35 Zina 36 surat al jumu'ah 37 al baqarah ayat 43 38 Surat al baqarah ayat 214 39 al maidah ayat 1 40 Ahmad 41 Hewan 42 al hujurat ayat 12 43 Hadis+at+taubah+ayat+105 44 maryam 45 ayat kursi 46 Kepatuhan syariah 47 Orang gila 48 al hasyr ayat 7 49 ar rad ayat 11 50 Al-an'am ayat 82 51 aL aNKABUT AYAT 20 52 an+nisa+ayat+6 53 ali+imran+103 54 taurat 55 annisa ayat 9 56 yunus 24 57 ali imran 104 58 Surat sad ayat 24 59 luth 60 yusuf 61 Surat Al-An'am Ayat 19 62 ar-rum ayat 41 63 kebebasan 64 lapang dada 65 Saba 18 66 tulang 67 an nisa ayat 9 68 surat an nur ayat 54 69 Al ikhlas 70 al+qaff+ayat+30 71 kitab Taurat 72 jihad 73 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 74 al anam ayat 12 75 at taubah ayat 103 76 berbuat sukarela 77 Al Baqarah ayat 30 78 hadits ibnu majah 225 79 harta 80 Lebah 81 al furqan ayat 1 82 HUJAN 83 akhlak 84 niat 85 Keberagaman tumbuhan 86 pisang 87 al isra ayat 9 88 ali imran 102 89 albaqoroh ayat 2 90 wanita 91 Zakat 92 Jalut 93 katak 94 ibrahim ayat 7 95 musim dingin 96 al-Maidah ayat 3 97 Hadits abu Daud 1116 98 ibrahim 99 ali imran 200 100 ali+imran+159

Hasil pencarian tentang surah+ar-raf+ayat+72

ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Ar Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
(Al-A`raf 115) ("Lemparkanlah apa yang hendak kalian lemparkan.")
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Artinya matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat...surah Ar-Rahman.
Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan apabila diturunkan suatu surah) dari Alquran (maka di antara mereka) orang-orang munafik (ada yang...teman-temannya dengan nada mengejek ("Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah...(Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya) karena mereka benar-benar percaya...kepadanya (sedangkan mereka merasa gembira) dengan turunnya surah ini.
(Dan apabila diturunkan suatu surah) yakni sebagian daripada surah-surah Alquran (bahwa) yang memerintahkan
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
Kemudian burung Hud-hud membawa surah itu lalu mendatangi ratu Balqis yang pada waktu itu berada di tengah-tengah...Kemudian burung Hud-hud menjatuhkan surah Nabi Sulaiman itu ke pangkuannya....Ketika ratu Balqis membaca surah tersebut, tubuhnya gemetar dan lemas karena takut, kemudian ia memikirkan...isi surah tersebut.
beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka) yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan dalam ayat...At-Taubah, 72).
Muhammad telah membuat-buatnya") yakni Alquran itu (Katakanlah, "Kalau demikian, maka datangkanlah sepuluh surah-surah...Allah swt. menantang mereka untuk pertama kalinya supaya mereka mendatangkan sepuluh surah, kemudian...pada tantangan yang berikutnya cukup hanya dengan satu surah saja (dan panggillah orang-orang yang kalian
Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...Ar-Ra'd 43.)
(Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit) lemah keyakinan (maka dengan surah ini...samping kekafirannya) kekafiran mereka makin bertambah karena pada mulanya mereka sudah kafir kepada surah
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil (telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah...yang mulia) yakni surah yang berstempel.
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
Ini adalah (suatu surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan) dapat dibaca secara Takhfif, yaitu Faradhnaahaa...banyaknya fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya (dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat
Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan...Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
badal daripada lafal kullan (yang dengannya Kami teguhkan) Kami tenangkan (hatimu) kalbumu (dan dalam surah...ini telah datang kepadamu kebenaran) yang dimaksud adalah kisah-kisah para rasul ini atau ayat-ayat...disebutkan di sini secara khusus, mengingat hanya merekalah yang dapat memanfaatkan adanya kisah-kisah atau ayat-ayat
Alquran yang Kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar-benar dari Allah, (maka buatlah sebuah surah...yang sebanding dengannya) dengan surah yang diwahyukan itu....Yang dimaksud dengan 'surah' ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan dan sekurang-kurangnya...terdiri dari tiga ayat.
tiupan yang kedua dari malaikat Israfil; jarak di antara kedua tiupan itu empat puluh tahun; dan jumlah ayat...ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah.