Paling Sering Dicari

1 sedekah 2 Puasa 3 Zakat 4 Bani israil 5 Puasa syawal 6 yahudi 7 Iman 8 niat 9 palestina 10 kemenangan 11 al maidah ayat 3 12 adil 13 ibrahim+ayat+25 14 al-Baqarah ayat 143 15 Sholat ied 16 Ibrahim 17 An-nisa ayat 59 18 Asy-Syu’ara ayat 214 19 ramadhan 20 Zakat fitrah 21 al baqarah ayat 256 22 surat+Ali+'imran+180 23 Baitul Maqdis 24 ibrahim+ayat+26 25 pembelaan qur-an pada hari kiamat 26 menuntut ilmu 27 Akhir Ramadhan 28 al baqarah ayat 275 29 ali imran 103 30 Anak yatim 31 ali imran 104 32 ali imran 112 33 kebahagiaan 34 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 35 Bicara yang baik 36 ali imran ayat 33 37 IKHLAS 38 Yunus+85 39 ibrahim+ayat+27 40 Talak 41 Israil 42 matahari 43 makanan halal 44 Surat Al anbiyah 96 45 Yunus+87 46 Dalil Nabi Muhammad di al quran 47 Penyakit hati 48 pamer ibadah 49 at taubah ayat 7 50 Surat al isra 51 Maryam 52 ali imran 133 53 Haram 54 riba 55 ar rahman 56 Kiblat 57 Al+ahzab+ayat+31 58 telah aku tinggalkan dua perkara 59 al jumuah ayat 10 60 al maidah ayat 6 61 Ali imran 134 62 memberi makan orang puasa 63 HADIAH untuk pekerja 64 Ar-rum ayat 21 65 muhammad ayat 7 66 Cerai 67 Isi kandungan 68 surah al maidah ayat 69 Kandungan+hukum+surah+an+nur+ayat+58 70 Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagimana kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnah Nabi-Nya (Sunnah Nabi SAW).” (Hadis Riwayat Imam Malik) 71 ibnu majah 2246 72 hadiah 73 telah menceritakan kepada kami muhammad bin sulaiman al mishhishi 74 surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi: 75 Yunus ayat 44 76 surah An-Nur ayat 24 77 Perak 78 nikah 79 SURAH ALBAQARAH AYAT 235 80 surat+an+nisa+ayat+19 81 ar-rad ayat 11 82 surah+al+maidah+ayat 3 83 an nisa ayat 32 84 Surat+Al-maidahh+Ayat+45 85 Kiamat yahudi 86 Ayat Petra 87 telah+menceritakan+kepada+kami+muhammad+bin+sulaiman+al+mishhishi menceritakan kepada kami muhammad bin az zibrigan 88 surah yunus 89 surah al anfal muka surah 186 90 surah hujurat ayat 2 91 ali imran 34 92 bumi 93 Surat an nisa ayat 32 94 Aisyah 95 As syuura ayat 40 96 +al+qariah+ayat+5 97 al maidah ayat 8 98 6 tanda kiamat 99 maaf 100 surat yunus ayat 65

Hasil pencarian tentang surat+Asy+syura+ayat30

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ


30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Yang mengelupaskan kulit kepala) asy-syawaa bentuk jamak dari lafal syawaatun, artinya kulit kepala.
kelompok surat Makkiyyah yang turun di Mekah sebelum hijrah....Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini...Secara umum, surat ini mencakup banyak masalah agama dan bukti-bukti keimanan....Selanjutnya, surat ini menerangkan betapa besarnya kekuasaan dan kekuatan Allah yang menurunkan al-Qur'ân...Surat ini kemudian membicarakan permintaan orang-orang yang melakukan pendustaan, dengan nada mengejek...Terakhir, surat ini menjelaskan kekuasaan Allah untuk memberi anak perempuan, laki-laki, kedua-duanya
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini...Secara umum, surat ini mencakup banyak masalah agama dan bukti-bukti keimanan....Selanjutnya, surat ini menerangkan betapa besarnya kekuasaan dan kekuatan Allah yang menurunkan al-Qur'ân...Surat ini kemudian membicarakan permintaan orang-orang yang melakukan pendustaan, dengan nada mengejek...Terakhir, surat ini menjelaskan kekuasaan Allah untuk memberi anak perempuan, laki-laki, kedua-duanya
Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...Asy-Syu'ara, 86).
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 124
Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah...di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turannya) surat ini?"...Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.
Ketika surat itu sampai ke pangkuan sang ratu, Balqîs segera mengumpulkan pemuka-pemuka kaum dan para...penasihatnya, lalu berkata, "Aku baru saja menerima surat penting."
[[68 ~ AL-QALAM (PENA) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini berisikan pembelaan terhadap Rasululah...kebun yang ceritanya dituturkan di dalam surat ini....Selain itu, surat ini berisi penolakan terhadap kepalsuan para pendusta yang menyandangkan sesuatu yang...Surat ini ditutup dengan keterangan tentang kemuliaan al-Qur'ân.]]...Nûn adalah salah satu huruf fonemis yang digunakan untuk memulai sebagian surat-surat al-Qur'ân sebagai
sebagai kesenangan atau untuk menyenangkan, penafsirannya sebagaimana yang telah disebutkan tadi pada surat...bagi kalian dan bagi binatang-binatang ternak kalian) penafsirannya sama dengan yang terdahulu pada surat
Permulaan surat ini merupakan kelanjutan dari bagian akhir surat al-An'âm....Setelah pada bagian akhir surat al-An'âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal surat al-A'râf mengandung...Seperti surat-surat yang lain, surat ini pun menyinggung perintah mengamati dan menghayati sistem yang...Selain itu, surat al-A'râf mengandung beberapa kisah....Setelah itu dalam surat ini Allah mengisahkan cerita Nabi Mûsâ a. s. dan Fir'aun.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 13
Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 29
Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang
Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai) yang ulung di dalam ilmu sihir, dan di dalam surah Asy-Syu
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian, dalam surat ini dan surat lainnya, ayat-ayat yang jelas
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 106
Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surat) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah
Yang tersebut dalam surat yang mulia ini adalah benar-benar suatu keyakinan yang tidak mengandung keraguan
Demikianlah menurut keterangan hadis yang diketengahkan oleh Asy Syaikhain.
[[46 ~ AL-AHQAF (BUKIT-BUKIT PASIR) Pendahuluan: Makkiyyah, 35 ayat ~ Surat ini berbicara tentang turunnya...Selain itu, surat ini juga menggugah kita untuk dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang-orang...Pada bagian selanjutnya, surat ini memaparkan kisah sekelompok jin yang mendengar ketika al-Qur'ân dibaca...Akhirnya surat ini ditutup dengan seruan kepada Nabi Muhammad saw. untuk selalu sabar atas sikap orang-orang...Surat ini diawali dengan menyebut dua fonem Arab, hâ dan mîm, seperti beberapa surat lain dalam al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 20
Dan orang-orang yang beriman berkata: "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?"...Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang
[[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari...Surat ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit...Dalam surat ini terdapat berita gembira bagi para pengikut kebenaran berupa balasan terhormat dan kenikmatan...Surat ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya
[[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari...Surat ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit...Dalam surat ini terdapat berita gembira bagi para pengikut kebenaran berupa balasan terhormat dan kenikmatan...Surat ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya
Asy Syu'ara, 187) sebagai azab atas mereka (mereka akan mengatakan,) "Ini (adalah awan yang bertindih-tindih
[[44 ~ AD-DUKHAN (KABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 59 ayat ~ Surat ini diawali dengan uraian tentang al-Qur'ân...Setelah itu, surat ini juga menyinggung pembicaraan tentang hari kebangkitan yang, tidak perlu diragukan...Surat ini kemudian memberikan bantahan kepada orang-orang musyrik seraya melakukan perbandingan antara...Pada bagian lain, surat ini menyatakan dengan tegas bahwa hari kiamat adalah hari yang telah dijanjikan...Seperti pembukaannya, surat ini diakhiri pula dengan uraian tentang al-Qur'ân dan ancaman Allah kepada
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 30
Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan sesungguhnya (isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
[[26 ~ ASY-SYU'ARA' (PARA PUJANGGA) Pendahuluan: Makkiyyah, 227 ayat ~ Surat ini dibuka dengan menyebutkan...kisah Hûd a. s. dengan kabilah 'Ad dan Shâlih a. s. dengan kabilah Tsamûd; kisah Lûth a. s. yang, dalam surat...Surat ini ditutup, sebagaimana awalnya, dengan menyebutkan kedudukan al-Qur'ân, yang diakhiri dengan
Yaitu: berusahalah membuat surat yang serupa dengan surat-surat al-Qur'ân, baik dari segi sastra, hukum
dan minuman) dari air susunya, lafal Masyaarib adalah bentuk jamak dari lafal Masyrab yang bermakna Asy-Syurb
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan kaki ayat 12 surat