Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 dalil+kitab+injil 5 hari kiamat 6 Cari t Opik dmn 7 Surat fatir ayat 3 8 dalil+kitab+zabur 9 sabar 10 al-baqarah ayat 155 11 surat ibrahim 12 Ali+imran+ayat+134 13 Keuntungan+jual+beli 14 al-baqarah ayat 216 15 surat an nas 16 asmaul husna 17 musibah 18 hutang 19 ilmu 20 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 21 Al isra ayat 32 22 hijrah 23 an nisa ayat 59 24 Al-Isro ayat 26-27 25 bekerja 26 Yunus 57 27 Obat 28 saba 29 Injil 30 qs yusuf 31 ali imran 31 32 at taubah ayat 105 33 Al ikhlas 34 al maidah ayat 48 35 Seratus 36 al hijr ayat 9 37 Harta 38 ali imran 185 39 Wasiat 40 Surat Ali Imran ayat 159 41 ali imran 159 42 pendidikan 43 Jinn 44 Ali imran 110 45 kiamat 46 hadist+al-hujurat+ayat+12 47 az zumar ayat 53 48 Sedekah 49 ibrahim 50 Berobat dengan yang halal 51 Ali Imran 104 52 al hasyr ayat 18 53 Wanita keji 54 Surah Al Isra Ayat 55 55 surat 3 ayat 5 56 menikah adalah sunnah 57 Melihat 58 wanita 59 Maryam 56  60 al jin ayat 26 61 Hadis berfikir kritis 62 berkembang 63 kematian 64 Memaafkan 65 jenazah 66 Yusuf 67 al maidah ayat 46 68 dalil+naqli+kitab+zabur 69 Cari nadzwa 70 ar rahman 71 dalil+naqli+kitab+injil 72 QS+An-Nisa+ayat+29 73 hadis tentang manusia 74 cepat 75 surat yasin 76 al hijr ayat 22 77 Al Baqarah ayat 30 78 maryam 58 79 lalat 80 pakaian 81 LUQMAN 82 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 83 al isra ayat 55 84 luqman+14 85 al imran 86 ibrahim+26 87 al mu'minun ayat 5-7 88 shalat 89 al hujurat ayat 13 90 batu hitam 91 assyura ayat 38 92 hari+kiamat 93 riba 94 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 95 Al-Baqarah ayat 201 96 maryam 97 an-nisa+ayat+21 98 an nahl ayat 97 99 Iblis 100 ayat kursi

Hasil pencarian tentang tentang+kurban

(Maka dirikanlah salat karena Rabbmu) yaitu salat Hari Raya Kurban (dan berkurbanlah) untuk manasik hajimu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu) mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu menyembelih hewan kurban...untuk tanah suci, seumpamanya hewan kurban itu dipilih yang baik dan digemukkan terlebih dahulu (timbul...Hewan-hewan kurban itu dinamakan Sya'aair disebabkan kesyiarannya yakni kesemarakannya, disebabkan hewan-hewan
yaitu Habil dan Qabil (dengan sebenarnya) berhubungan dengan utlu (ketika keduanya mempersembahkan kurban...Kenapa kurbanmu diterima sedangkan kurban saya tidak!...(Jawabnya, yakni Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa").
disyariatkan kepada kalian saja, melainkan Kami juga telah menjadikan bagi setiap kelompok yang beriman jenis kurban...Pada saat menyembelih hewan kurban itu, mereka pun menyebut asma Allah dan mengagungkan-Nya sebagai rasa...Kemudian, berilah kabar gembira tentang surga dan pahala yang banyak, wahai Muhammad, kepada hamba Allah
golongan orang-orang yang beriman yang telah mendahului kalian (telah Kami syariatkan penyembelihan kurban...Maksudnya menyembelih kurban atau tempat penyembelihannya (supaya mereka menyebut nama Allah terhadap
Dia tidak menginginkan kalian melakukan penyembelihan kurban untuk sekadar memamer-mamerkan diri....dari itu, keridaan-Nya tidak akan bisa didapatkan melalui pembagian daging dan penumpahan darah hewan kurban
berikan kepada mereka berupa binatang ternak) unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban...dan ternak-ternak yang disembelih sesudahnya sebagai kurban.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 34
Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah
beriman kepada seorang rasul) artinya tidak membenarkannya (sebelum ia mendatangkan kepada kami suatu kurban...Maka kami tidak akan beriman kepadamu sebelum membawakan kurban, pemberian, yang mendekatkan diri kepada...Jika kurban itu diterima, maka dari langit akan muncul api putih yang akan membakarnya.
sembelihan) yakni dengan domba (yang besar) dari surga, yaitu domba yang sama dengan domba yang dijadikan kurban
membuatnya bahaya atau cacat (sampai pada waktu yang ditentukan) yaitu waktu disembelih sebagai hewan kurban
Sebelumnya, kalian harus menyembelih kurban yang mudah didapat, seperti kambing, unta atau sapi....Lalu sedekahkanlah kurban itu pada orang-orang miskin....Dan janganlah kalian mencukur rambut kecuali setelah menyembelih kurban.
dibaca Walyuufuu dan Walyuwaffuu (nazar-nazar mereka) dengan menyembelih hewan ternak sebagai hewan kurban
permakluman) pengumuman (dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar) yaitu hari raya kurban...yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari raya kurban
Apakah yang dapat memberitahukanmu tentang hakikatnya dan memberikan gambaran kepadamu tentang kedahsatannya
menyebut asma Allah saat menyembelih unta, sapi atau kambing--tergantung kemampuan--pada hari raya kurban
"Kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami perbuat) tentang dosa-dosa kami (dan kami tidak akan...ditanya pula tentang apa yang kalian perbuat") karena sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian.
(Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai) tentang perbuatan-perbuatan
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 66
Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (kesana) malahan mereka ragu-ragu tentang
(Maka terangkanlah kepada-Ku tentang yang kalian tanam?)...yaitu tentang tanah yang kalian bajak lalu kalian semaikan benih-benih di atasnya.
Katakan kepada mereka, "Kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa kami, dan kami pun tidak akan ditanya...tentang dosa-dosa kalian."
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 2
Tentang berita yang besar,
sesungguhnya meminum minuman keras yang memabukkan, berjudi, menancapkan batu sebagai landasan menyembelih kurban
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 117
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia...lebih mengetahui tentang orang orang yang mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 25
Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak...akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat".
Aku bersumpah bahwa berita tentang umat-umat terdahulu dan tentang fakta-fakta alam yang cukup memberi
(Tentang orang-orang yang berdosa) tentang keadaan orang-orang yang berdosa, lalu mereka berkata kepada
Orang-orang yang dibersihkan dari dosa itu kemudian saling berhadapan dan saling berbincang tentang ihwal...mereka dan tentang keadaan mereka ketika masih di dunia.
Masing-masing mereka menanyakan kepada temannya tentang kehormatan yang mereka terima ini, dan juga tentang
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 3
yang mereka perselisihkan tentang ini.