Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 ali+imran+191 3 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 4 surah+an-nisaa'+ayat+29 5 ali+imran+190 6 Al ahzab ayat 21 7 Q.S. Qaaf (50) : 16 8 Ali Imran 9 Al maidah ayat 2 10 AYAT KURSI 11 AL-BAQARAH AYAT 30 12 Ali Imran 190 13 al imran ayat 190-191 14 An Nahl ayat 125 15 al hujurat ayat 13 16 sabar 17 Surah+al ikhlas 18 Ali-imran ayat 190-191 19 Suray al baqarah ayat 153 20 Al-Baqarah ayat 256 21 an nisa ayat 29 22 ali imran 190-191 23 kebenaran kesesatan 24 al qaaf ayat 16 25 at taubah ayat 60 26 Al maidah ayat 6 27 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 28 Al-Hujurat ayat 10 29 yunus 25 30 surat al a'raaf ayat 179 31 Annisa+ayat+34 32 luqman ayat 20 33 Surat+Arrad8 34 Rahmat 35 musa 36 al maidah ayat 67 37 Al-Maidah ayat 8 38 al imran 190 39 Annisa+ayat+4 40 Al baqarah ayat 275 41 an nisa ayat 59 42 al-a'raf ayat 179 43 bersyukur 44 Surat AL-A'raaf Ayat 179 45 ilmu 46 tipu daya 47 Yusuf 48 Q.S Al-Qashass ayat 84 49 Al-A’raaf (7):179 50 Pengetahuan 51 Az-Zukhruf ayat 32 52 surat al baqarah ayat 165 53 al hijr 9 54 Al-A’raaf 179 55 qaaf ayat 16 56 ali+imran+190+191 57 Hud ayat 11 58 doa nabi adam 59 Al Imran 139 60 surat al araaf 179 61 ali imran ayat 190-191 62 Muhammad 15 63 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 64 Luqman+33 65 surah+al+isra'+ayat+58 66 ali imran 185 67 surah al–baqarah ayat 183 68 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 69 a'raaf 70 Ali Imran+ayat+159+ 71 menciptakan manusia 72 al maidah ayat 1 73 ali imran 92 74 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 75 zina 76 Al-Hujurat ayat 11 77 Al-A’raaf 78 adam di bumi 79 Al-IsraA+ayat+58+ 80 at-taubah+ayat+71 81 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 82 moderasi beragama 83 Surat fushilat ayat 37 84 Al+maidah+ayat+100 85 Nafkah 86 Al-Baqarah+ayat+266 87 ibrahim ayat 7 88 Fatwa 89 surah+ar-rahman 90 Surat+ath thalaq 7 91 ar-rum Ayat 41-42 92 sholat 93 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 94 ali+imran+130 95 Al Qur'an, pemindahan ibukota 96 at taubah ayat 67 97 sedekah 98 al ahzab ayat 33 99 ADZ DZARIYAT AYAT 56 100 hud ayat 61

Hasil pencarian tentang tidak+akan+bergeser+dua+telapak+kaki+tentang+umurnya+untuk+apa+digunakan

(Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf) artinya meluruskan telapak kaki kami dalam salat.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 29
Dan orang-orang kafir berkata: "Ya Rabb kami perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan...kami (yaitu) sebagian dari jinn dan manusia agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami supaya
Orang-orang kafir itu berkata, ketika berada di dalam neraka, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua...menjerumuskan kami ke dalam kesesatan ini, yaitu jin dan manusia, agar mereka kami injak-injak di bawah telapak...kaki kami hingga menjadi orang yang paling rendah tempat dan kedudukannya."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 11
mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk...mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan...hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki(mu).
Aku tidak pernah tahu berita tentang para malaikat ketika mereka berselisih mengenai ihwal Adam....Sebab aku tidak menempuh jalan yang biasa digunakan orang untuk memperoleh pengetahuan, seperti membaca...Cara yang aku tempuh untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui wahyu.
yakni agama-Nya dan Rasul-Nya (niscaya Dia menolong kalian) atas musuh-musuh kalian (dan meneguhkan telapak...kaki kalian) di dalam medan perang.
Aku bersumpah, "Sesungguhnya Kami telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya...dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari..." pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 45
dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua...kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki....Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Untuk kepentingannya, Kami menumbuhkan sebuah pohon yang tidak menjalar sehingga daunnya dapat digunakan...untuk berlindung dari cuaca buruk.
(Maka mudah-mudahan Rabbku, akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini) jumlah...artinya petir (dan langit, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin) tanah yang sangat licin sehingga telapak...kaki tidak dapat berpijak padanya.
(Maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka dengan penuh pengetahuan)....Kami akan menceritakan kepada mereka tentang apa-apa yang telah mereka perbuat dengan penuh pengetahuan...(dan Kami sekali-kali tidak gaib) untuk menyampaikan kepada rasul-rasul dan umat-umat terdahulu tentang...apa-apa yang pernah mereka perbuat.
Keadaan orang-orang yang berdosa pada saat itu, kedua telapak kaki mereka disatukan dengan ubun-ubunnya
Perlihatkanlah kepada kami dua jenis makhluk yang telah menyesatkan kami yaitu sebagian dari jin dan...adalah orang pertama yang mengerjakan kekafiran dan pembunuhan (agar kami letakkan keduanya di bawah telapak...kaki kami) dalam neraka (supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang paling bawah") di neraka, artinya
Dia mengatakan, "Kemarilah kamu sekalian ke hadapan Tuhan Yang Maha Pemurah" (dengan tidak berbelok-belok...Atau dengan kata lain mereka tidak mempunyai kemampuan untuk tidak mengikuti anjuran suara itu (dan merendahlah...) yakni menjadi tenanglah (semua suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar melainkan...hanya bisikan saja) suara telapak kaki mereka sewaktu berjalan menuju ke padang Mahsyar bagaikan suara...teracak kaki unta bila berjalan.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 8
Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya....Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang...Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 25
Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak...akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat".
Hai orang-orang Mukmin, apabila datang seruan untuk berjihad, sambutlah seruan itu, baik secara pribadi...Berjihadlah dengan harta dan jiwa untuk meninggikan agama Allah, karena dalam berjihad terdapat kekuatan...berperang dengan berkendaraan atau berjalan kaki, dengan peralatan perang yang ringan maupun berat."...dalam taktik perang yang telah dikenal pada saat ini, di mana senjata- senjata ringan seperti pedang, digunakan...untuk berperang dengan tentara, sedang senjata-senjata berat digunakan untuk menghancurkan benteng-benteng
Patung-patung yang mereka mohonkan sesuatu, baik dalam keadaan takut maupun dalam keadaan aman, tidak...akan dapat mengabulkan permohonan mereka....Hubungan para penyembah patung dengan patung-patung yang disembahnya itu bagaikan orang yang membuka telapak...tangannya untuk menyiduk air kemudian mendekatkannya ke mulut untuk meminumnya, sampai akhirnya hilang...Padahal, telapak tangan yang terbuka itu mustahil dapat membawa air sampai ke mulut.
menyendiri (sambil berunding dengan berbisik-bisik) lafal najiyyan adalah mashdar yang maknanya boleh untuk...dari mereka berbisik-bisik kepada sebagian yang lain (Berkatalah yang tertua di antara mereka) yang umurnya...(Sebab itu aku tidak akan meninggalkan) tidak akan angkat kaki dari (negeri ini) yaitu negeri Mesir (...sampai ayahku mengizinkan kepadaku) untuk kembali kepadanya (atau Allah memberi keputusan terhadapku)...tentang pembebasan saudaraku Bunyamin ini.
(Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai) tentang perbuatan-perbuatan
"Kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami perbuat) tentang dosa-dosa kami (dan kami tidak akan...ditanya pula tentang apa yang kalian perbuat") karena sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian.
Dua kelompok manusia ini saling berdebat tentang Tuhan mereka, tentang mana yang pantas dan mana yang...tidak pantas....Kelompok yang kafir pada hari kiamat sekujur tubuh mereka akan dililit api seperti pakaian....Dan untuk menambah siksa, para malaikat menuangkan air yang sangat panas di atas kepala mereka.
perempuan-perempuan tua yang telah terhenti) dari haid dan dari mempunyai anak disebabkan telah lanjut umurnya...) yakni jilbab mereka, atau selendang mereka, atau penutup yang ada di atas kerudung mereka (dengan tidak...menampakkan) yakni menonjolkan (perhiasan)-nya yang tersembunyi seperti kalung, gelang tangan dan gelang kaki...(dan berlaku terhormat) tidak melepaskannya (adalah lebih baik bagi mereka....Dan Allah Maha Mendengar) perkataan kalian (lagi Maha Mengetahui) apa yang tersimpan di dalam kalbu kalian
(Dan Kami perintahkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya) artinya perintah untuk...(Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tentang hal itu kamu) yakni...terhadap perbuatan musyrik itu (tidak mempunyai pengetahuan) untuk menyetujui dan menentangnya, dan...(Hanya kepada-Ku-lah kembali kalian lalu Aku kabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan) maka...Aku akan membalasnya kepada kalian.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 52
Dan pada sisi mereka (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya.
Keadaan mereka dalam kemunafikan seperti orang yang menyalakan api untuk digunakan bersama kaumnya....menerangi mereka dan Allah membiarkan orang-orang yang menyalakan api itu dalam kegelapan yang kelam, tidak...dapat melihat apa-apa....Hal itu disebabkan karena mereka tidak berpegang teguh kepada petunjuk yang telah diberikan, sehingga...mata mereka menjadi tertutup, dan pantas untuk berada dalam kebimbangan dan kesesatan.
(Ingatlah, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteram) untuk menenteramkan hatimu...menimpa dirimu (daripada-Nya) Allah Yang Maha Tinggi (dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk...godaan setan dari dirimu yang mengatakan bahwasanya jika kamu berada dalam jalan kebenaran, niscaya kamu tidak...akan kehausan lagi berhadas sedang kaum musyrikin berada dekat air (dan untuk menguatkan) mengokohkan...(hatimu) dalam keyakinan dan kesabaran (dan memperteguh dengannya telapak kakimu) agar telapak kakimu
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 23
Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai.
yang berjalan di atas perutnya) seperti ulat dan binatang melata lainnya (dan sebagian berjalan dengan dua...kaki) seperti manusia dan burung (sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki) seperti hewan...(Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu).
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 12
Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa...mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya..., tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu...dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk