Surat Al-Waqi’ah Ayat 9

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِDan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.