Surat Maryam Ayat 1

كهيعصKaaf Haa Yaa 'Ain Shaad.