Index Surat Al-Qur'an

1. Al-Fatihah
(Pembukaan - Meccan)
2. Al-Baqarah
(Sapi Betina - Medinan)
3. Ali 'Imran
(Keluarga 'Imran - Medinan)
4. An-Nisa'
(Wanita - Medinan)
5. Al-Ma'idah
(Jamuan (hidangan makanan) - Medinan)
6. Al-An'am
(Binatang Ternak - Meccan)
7. Al-A’raf
(Tempat yang tertinggi - Meccan)
8. Al-Anfal
(Harta rampasan perang - Medinan)
9. At-Taubah
(Pengampunan - Medinan)
10. Yunus
(Nabi Yunus - Meccan)
11. Hud
(Nabi Hud - Meccan)
12. Yusuf
(Nabi Yusuf - Meccan)
13. Ar-Ra’d
(Guruh (petir) - Medinan)
14. Ibrahim
(Nabi Ibrahim - Meccan)
15. Al-Hijr
(Al Hijr (nama gunung) - Meccan)
16. An-Nahl
(Lebah - Meccan)
17. Al-Isra'
(Memperjalankan di waktu malam - Meccan)
18. Al-Kahf
(Penghuni-penghuni gua - Meccan)
19. Maryam
(Maryam (Maria) - Meccan)
20. Ta Ha
(Ta Ha - Meccan)
21. Al-Anbiya
(Nabi-Nabi - Meccan)
22. Al-Hajj
(Haji - Medinan)
23. Al-Mu’minun
(Orang-orang mukmin - Meccan)
24. An-Nur
(Cahaya - Medinan)
25. Al-Furqan
(Pembeda - Meccan)
26. Asy-Syu'ara'
(Penyair - Meccan)
27. An-Naml
(Semut - Meccan)
28. Al-Qasas
(Cerita - Meccan)
29. Al-'Ankabut
(Laba-laba - Meccan)
30. Ar-Rum
(Bangsa Romawi - Meccan)
31. Luqman
(Keluarga Luqman - Meccan)
32. As-Sajdah
(Sajdah - Meccan)
33. Al-Ahzab
(Golongan-Golongan yang bersekutu - Medinan)
34. Saba’
(Kaum Saba' - Meccan)
35. Fatir
(Pencipta - Meccan)
36. Ya Sin
(Yaasiin - Meccan)
37. As-Saffat
(Barisan-barisan - Meccan)
38. Sad
(Shaad - Meccan)
39. Az-Zumar
(Rombongan-rombongan - Meccan)
40. Al-Mu’min (Al-Ghaafir)
(Orang yg Beriman (Sang Maha Pengampun) - Meccan)
41. Fussilat
(Yang dijelaskan - Meccan)
42. Asy-Syura
(Musyawarah - Meccan)
43. Az-Zukhruf
(Perhiasan - Meccan)
44. Ad-Dukhan
(Kabut - Meccan)
45. Al-Jasiyah
(Yang bertekuk lutut - Meccan)
46. Al-Ahqaf
(Bukit-bukit pasir - Meccan)
47. Muhammad
(Muhammad - Medinan)
48. Al-Fath
(Kemenangan - Medinan)
49. Al-Hujurat
(Kamar-kamar - Medinan)
50. Qaf
(Qaaf - Meccan)
51. Az-Zariyat
(Angin yang menerbangkan - Meccan)
52. At-Tur
(Bukit - Meccan)
53. An-Najm
(Bintang - Meccan)
54. Al-Qamar
(Bulan - Meccan)
55. Ar-Rahman
(Yang Maha Pemurah - Medinan)
56. Al-Waqi’ah
(Hari Kiamat - Meccan)
57. Al-Hadid
(Besi - Medinan)
58. Al-Mujadilah
(Wanita yang mengajukan gugatan - Medinan)
59. Al-Hasyr
(Pengusiran - Medinan)
60. Al-Mumtahanah
(Wanita yang diuji - Medinan)
61. As-Saff
(Satu barisan - Medinan)
62. Al-Jumu’ah
(Hari Jum’at - Medinan)
63. Al-Munafiqun
(Orang-orang yang munafik - Medinan)
64. At-Tagabun
(Hari dinampakkan kesalahan-kesalahan - Medinan)
65. At-Talaq
(Talak - Medinan)
66. At-Tahrim
(Mengharamkan - Medinan)
67. Al-Mulk
(Kerajaan - Meccan)
68. Al-Qalam
(Pena - Meccan)
69. Al-Haqqah
(Hari kiamat - Meccan)
70. Al-Ma’arij
(Tempat naik - Meccan)
71. Nuh
(Nuh - Meccan)
72. Al-Jinn
(Jin - Meccan)
73. Al-Muzzammil
(Orang yang berselimut - Meccan)
74. Al-Muddassir
(Orang yang berkemul - Meccan)
75. Al-Qiyamah
(Hari Kiamat - Meccan)
76. Al-Insan
(Manusia - Medinan)
77. Al-Mursalat
(Malaikat-Malaikat Yang Diutus - Meccan)
78. An-Naba’
(Berita besar - Meccan)
79. An-Nazi’at
(Malaikat-Malaikat Yang Mencabut - Meccan)
80. 'Abasa
(Ia Bermuka masam - Meccan)
81. At-Takwir
(Menggulung - Meccan)
82. Al-Infitar
(Terbelah - Meccan)
83. Al-Tatfif
(Orang-orang yang curang - Meccan)
84. Al-Insyiqaq
(Terbelah - Meccan)
85. Al-Buruj
(Gugusan bintang - Meccan)
86. At-Tariq
(Yang datang di malam hari - Meccan)
87. Al-A’la
(Yang paling tinggi - Meccan)
88. Al-Gasyiyah
(Hari Pembalasan - Meccan)
89. Al-Fajr
(Fajar - Meccan)
90. Al-Balad
(Negeri - Meccan)
91. Asy-Syams
(Matahari - Meccan)
92. Al-Lail
(Malam - Meccan)
93. Ad-Duha
(Waktu matahari sepenggalahan naik (Dhuha) - Meccan)
94. Al-Insyirah
(Melapangkan - Meccan)
95. At-Tin
(Buah Tin - Meccan)
96. Al-'Alaq
(Segumpal Darah - Meccan)
97. Al-Qadr
(Kemuliaan - Meccan)
98. Al-Bayyinah
(Pembuktian - Medinan)
99. Az-Zalzalah
(Kegoncangan - Medinan)
100. Al-'Adiyat
(Berlari kencang - Meccan)
101. Al-Qari'ah
(Hari Kiamat - Meccan)
102. At-Takasur
(Bermegah-megahan - Meccan)
103. Al-'Asr
(Masa/Waktu - Meccan)
104. Al-Humazah
(Pengumpat - Meccan)
105. Al-Fil
(Gajah - Meccan)
106. Quraisy
(Suku Quraisy - Meccan)
107. Al-Ma’un
(Barang-barang yang berguna - Meccan)
108. Al-Kausar
(Nikmat yang berlimpah - Meccan)
109. Al-Kafirun
(Orang-orang kafir - Meccan)
110. An-Nasr
(Pertolongan - Medinan)
111. Al-Lahab
(Gejolak Api/ Sabut - Meccan)
112. Al-Ikhlas
(Ikhlas - Meccan)
113. Al-Falaq
(Waktu Subuh - Meccan)
114. An-Nas
(Manusia - Meccan)