Surat Asy-Syu'ara' Ayat 100

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَMaka kami tidak mempunyai pemberi syafa'at seorangpun,