Surat An-Najm Ayat 51

وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰdan kaum Tsamud. Maka tidak seorangpun yang ditinggalkan-Nya (hidup).