Surat Al-Qamar Ayat 50

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِDan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.