Surat An-Nazi’at Ayat 15

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰSudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.