Surat Asy-Syams Ayat 8

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاmaka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.