Surat Al-Insyirah Ayat 7

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْMaka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,