Surat Al-Ma’un Ayat 7

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَdan enggan (menolong dengan) barang berguna.