Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 Jihad 4 Ali imran 159 5 Etika murid kepada guru 6 sedekah 7 iblis 8 ali imran 9 kejadian manusia 10 Zakat 11 Akhlak 12 Sabar 13 ali imran 104 14 Waktu 15 al hujurat ayat 13 16 nikah 17 At Taubah ayat 36 18 al maidah ayat 1 19 al maidah ayat 2 20 AL HUJURAT AYAT 10 21 al jaatsiyah ayat 13 22 Masjid 23 Ali Imran ayat 159 24 Iman 25 an-Nahl ayat 125 26 an nahl ayat 125 27 riba 28 jujur 29 zina 30 al baqarah ayat 2 31 Ibrahim 42 32 sholat 33 al isra ayat 23 34 Menuntut ilmu 35 luqman 36 an nisa ayat 58 37 luqman 34 38 luqman 13 39 al maidah ayat 3 40 Pohon 41 an nisa ayat 29 42 al imran 43 QS. Ali Imran (3): 67 44 akal 45 jual beli 46 Pasar modal 47 al qalam ayat 4 48 Memaafkan 49 q.s An- nisaa ayat 59 50 Al-A’raf+ayat+129 51 Hud ayat 61 52 Rukun Maqam 53 Musnad Ahmad 5364 54 surat Yunus ayat 57 55 Agama 56 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 57 ali+imran+105 58 maha lembut 59 al ahzab ayat 21 60 ali imran 97 61 al- Baqarah ayat 195 62 Taubat 63 Adz-Dzariyat ayat 56 64 al hijr 41 65 al ikhlas ayat 1 66 Ziarah kubur 67 yusuf 68 An-Nisa+ayat+8+ 69 Lingkungan pendidikan Islam 70 Khalifah 71 ikan 72 Takdir 73 jual beli dan riba 74 hud ayat 13 75 anggota badan tanggu 76 Ibrahim+ayat+34 77 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 78 ibrahim 7 79 Surah al baqarah ayat 30 80 muslim, bab pakaian (2125) 81 Perang 82 yunus 41 83 Puasa 84 annisa ayat 102 85 Al Qasas ayat 77 86 Surat+al+ikhlas+ayat+2 87 Al maidah ayat 8 88 AL BAQARAH AYAT 23 89 ali imran 67 90 toleransi beragama 91 Tentang ansor 92 YUNUS 101 93 Bani Quraizhah 94 fathir ayat 39 95 ibrahim 32-33 96 al imran 104 97 surat+kahf+ayat+64 98 kurma 99 analysis+pendidikan+jasmani+dalam+surat+hud+ayat+52 100 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34

Hasil pencarian tentang Hadits+tentang+zakat

(Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu) mencacimu (tentang) pembagian (zakat; jika mereka diberi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 58
Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
Ungkapan ini merupakan berita tentang kedudukan yang telah dipastikan baginya (dan Dia memerintahkan...kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat) Allah memerintahkan kepadaku untuk melakukan kedua hal
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan sempurna dan memberikan zakat kepada orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
Dia memerintahkanku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat selama hidupku.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
orang-orang Mukmin, hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang melaksanakan salat, mengeluarkan zakat
(Jika Dia memintanya dari kalian lalu mendesak kalian) mendesak meminta zakat tersebut (niscaya kalian
(Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kepada kehidupan akhirat benar-benar mereka
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat