Paling Sering Dicari

1 zakat 2 zakat fitrah 3 puasa 4 sedekah 5 ali imran 6 ramadhan 7 Ibrahim 8 ilmu 9 ali+imran+191 10 Surat 17 ayat 99 11 yunus 12 Berpikir 13 Yusuf 14 Surat Al imran 15 hujan 16 Mati 17 Surat Al Baqarah ayat 150 18 sholat 19 Al baqarah ayat 256 20 AL-MAIDAH AYAT 8 21 semut 22 Harun 23 surat mutaffifin 1-3 24 Surat al mulk 25 Surat an nahl ayat 90 26 Sabar 27 al ahzab ayat 21 28 surat yunus 29 Ar-Rum ayat 21 30 maaf 31 Malaikat 32 al ikhlas 33 al maidah ayat 2 34 Ampunan 35 riba 36 orang tua 37 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang y 38 Haji 39 al baqarah ayat 185 40 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 41 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 42 az zumar ayat 21 43 al baqarah ayat 275 44 qs yunus 101 45 Obat 46 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 47 Talak 48 al-ahzab ayat 21 49 An-Nisa' ayat 1 50 Q.S Al Mulk ayat 2 51 Al Maidah ayat 6 52 Ayat+21-29 surah Fussilat 53 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 54 BAWANG MERAH 55 ali+imran+193 56 ilmu hadist 57 ali imran 134 58 bahwa bayi yang lahir suci 59 yunus 101 60 surah al baqarah ayat 20 61 al baqarah ayat 168 62 Surat al isra 63 Yatim 64 Hadis bukhori mengapa kau mengharamkan apa yg allah halalkan bagimu 65 khalifah 66 al baqarah ayat 148 67 Perintah sholat 68 luqman 17 69 Ali imran 190 70 Zina 71 al jumuah ayat 10 72 an-Nisaa ayat 59 73 ali imran 85 74 ali imran 104 75 al baqarah ayat 30 76 Ayat kursi 77 umat terbaik 78 Al-Baqarah ayat 67 79 ali imran 8 80 surat saba ayat 10 81 surah buat hari lebaran 82 Surat al isro ayat 78 83 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 84 al bakoroh ayat 30 85 Ali imran 130 86 cinta 87 Yunus 5 88 al-baqarah ayat 183 89 ar rahman 90 al-Baqarah ayat 185 91 Yunus+85 92 Lemah 93 surga 94 Akal 95 at tahrim ayat 14 96 al maidah ayat 8 97 Surat An-Nisa' Ayat 34 98 Janji 99 Ragu 100 Sholat ied

Hasil pencarian tentang Agar+kamu+bertakwa

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 183
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum...kamu agar kamu bertakwa,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 21
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 72
dan agar mendirikan sembahyang serta bertakwa kepada-Nya"....Dan Dialah Tuhan yang kepada-Nya-lah kamu akan dihimpunkan.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 97
Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira...dengan Al Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 63
Dan apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan...seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa...dan supaya kamu mendapat rahmat?
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 69
Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan...tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 63
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkatkan gunung (Thursina) di atasmu..."Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada didalamnya, agar...kamu bertakwa".
(dan agar) hendaknya (mendirikan salat dan bertakwa kepada-Nya) Yang Maha Tinggi (dan Dialah Tuhan yang...kepada-Nyalah kamu akan dihimpunkan) dikumpulkan kelak di hari kiamat guna menjalani perhitungan amalnya
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 153
dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu...mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya....Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.
(Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang...sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena
(Apakah) kamu tidak percaya (dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan) yakni pelajaran (dari Tuhanmu...dengan perantaraan) lisan (seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu) tentang...siksaan jika kamu tidak mau beriman (dan mudah-mudahan kamu bertakwa) kepada Allah (dan supaya kamu
(Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan dia) Alquran itu (dengan bahasamu) bahasa Arab (agar kamu dapat...memberi kabar gembira dengan Alquran itu kepada orang-orang yang bertakwa) yaitu orang-orang yang beruntung...memperoleh iman (dan agar kamu memberi peringatan) menakut-nakuti (dengannya kepada kaum yang membangkang
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 164
Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasehati kaum yang Allah akan...Mereka menjawab: "Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka...bertakwa.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar...mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka.
(Dan tidak ada atas orang-orang yang bertakwa) kepada Allah (pertanggungjawaban terhadap dosa mereka)...memperolok-olokkan ayat-ayat Allah (barang) sebagai huruf zaidah (sedikit pun) jika orang-orang yang bertakwa...itu duduk-duduk dengan mereka (akan tetapi) kewajiban orang-orang yang bertakwa adalah (mengingatkan...) memberikan peringatan kepada mereka dan juga nasihat (agar mereka bertakwa) tidak lagi memperolok-olokkan
menurunkan al-Qur'ân berbahasa Arab--bahasa mereka sendiri--yang tidak mengandung kelemahan, dengan harapan agar...mereka bertakwa dan takut kepada Tuhannya.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 177
ketika Syu'aib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?,
Sembahlah olehmu) dengan bertauhid atau mengesakan (Tuhanmu yang telah menciptakanmu) padahal sebelum itu kamu...dalam keadaan tiada (dan) diciptakan-Nya pula (orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa), artinya
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 124
(ingatlah) ketika ia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 106
Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 161
ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?"
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 87
Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak bertakwa?"
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 124
Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 142
Ketika saudara mereka, Shaleh, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
Cukuplah Allah sebagai penguasa alam semesta agar dapat berjalan dengan tertib, dan penguasa manusia...agar mereka menyembah, bertakwa dan menyerahkan semua urusan kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 189
kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa...Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung
dengan memakai harakat kasrah sebagai jumlah isti'naf/permulaan (hal ini) apa yang Kami pesankan kepada kamu...(adalah jalan-Ku yang lurus) menjadi hal (maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan...itu mencerai-beraikan) dengan membuang salah satu di antara dua huruf ta, yakni akan menyelewengkan (kamu...dari jalan-Nya) agama-Nya (yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.)
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 179
Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu...bertakwa.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 18
Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang...yang bertakwa".
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 51
kiamat), sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafa'atpun selain daripada Allah, agar...mereka bertakwa.