Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 Ali Imran ayat 159 3 jihad 4 Ibrahim 42 5 ali imran 6 ali imran 67 7 An nisa ayat 58 8 ilmu 9 nikah 10 zina 11 iman 12 al baqarah ayat 111 13 al hujurat ayat 13 14 Akhlak 15 al maidah ayat 2 16 riba 17 al baqarah ayat 151 18 Ali+imran+97 19 At taubah ayat 36 20 Sedekah 21 Puasa 22 QS. Ali Imran (3): 67 23 waktu 24 zakat 25 Al maidah ayat 8 26 al maidah ayat 1 27 Perang 28 aurat 29 al ikhlas 30 Ali+Imran+190 31 luqman 34 32 ali imran 191 33 gunung 34 al ahzab ayat 21 35 Kandungan 36 ali imran ayat 67 37 benda kecil 38 Ali Imran 197 39 yusuf 108 40 penyakit 41 Pasar modal 42 Rukun Maqam 43 Kafir 44 Menuntut ilmu 45 kejadian manusia 46 Katakanlah 47 ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 48 Utang 49 anggota badan tanggu 50 matahari 51 ibrahim ayat 7 52 kurma 53 shalat 54 khalifah 55 Al imran 56 Al-A’raf+ayat+129 57 Al bayyinah ayat 5 58 Surat+Asy-Syu'ara'+Ayat+80 59 An Nisa ayat 125 60 Luqman 11 61 Al MUJADALAH AYAT 11 62 AN-NUR ayat 37 63 luqman 64 al baqarah ayat 83 65 An-Nisa+ayat+8+ 66 Jual beli 67 yusuf 68 sholat 69 al hijr 41 70 Hutang 71 ali imran 97 72 An Nahl ayat 125 73 Makhluk kecil 74 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 75 jual beli dan riba 76 q.s An- nisaa ayat 59 77 Lingkungan pendidikan Islam 78 ali+imran+ayat+159 79 YUNUS 101 80 AL BAQARAH AYAT 23 81 serendah-rendahnya syirik 82 Al Qasas ayat 77 83 takwa 84 Hadis pasar modal 85 Al jaatsiyah ayat 13 86 Ali Imran 190 87 ali imran ayat 185 88 yusuf+55 89 Ibnu katsir 90 al maidah ayat 33 91 gigi 92 Hukum+tajwid+surat+Al+Anfal+ayat+25+26 93 Bencana 94 surah al-baqarah ayat 43 95 al hasyr ayat 18 96 Ibrahim 7 97 an nahl ayat 90 98 an nisa ayat 1 99 surah ibrahim 100 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34

Hasil pencarian tentang pemimpin

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 29
Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami jadikan mereka) di dunia (pemimpin-pemimpin) A-immatan dapat dibaca Tahqiq dan Tas-hil, yakni...pemimpin-pemimpin dalam kemusyrikan (yang menyeru ke neraka) disebabkan seruan mereka yang mengajak
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 28
Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): "Sesungguhnya kamulah yang datang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 51
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin...(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain....Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 41
Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 97
kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintah Fir'aun, padahal perintah
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 3
Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 6
Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): "Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu
(Kepada Firaun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun, padahal perintah
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 67
Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin)...(Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya) karena kesatuan mereka dalam kekafiran....(Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka) artinya...Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya) karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 73
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 59
(Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka): "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena
(Mereka berkata) yakni pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh mereka ("Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 12
mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin
tiap-tiap umat segolongan) yakni sekumpulan (orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) mereka adalah pemimpin-pemimpin
Sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin kami) menurut suatu qiraat dibaca Saadatanaa, dalam
Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Kami hendak menjadikanmu pemimpin (imam) sebagai contoh dan teladan...Ibrâhîm lantas memohon agar Tuhan menjadikan keturunannya sebagai pemimpin-pemimpin juga.
jelas bagi para pengikut itu bahwa selama di dunia mereka ada dalam kesesatan saat menjadi pengikut pemimpin...Mereka berangan-angan andai saja dapat kembali ke dunia lalu mengingkari perintah para pemimpin itu seperti...apa yang dilakukan pemimpin itu pada mereka saat ini.
apabila Kami timpakan kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka) yakni orang-orang kaya dan pemimpin-pemimpin
Pemimpin-pemimpin berlepas tangan dari pengikut- pengikutnya dan pengikut-pengikut itu mengutuk para...pemimpin mereka.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 137
Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang
Ikutilah apa yang diwahyukan kepada kalian dan jangan mengikuti pemimpin-pemimpin dengan menerima ajakan
Setiap kali pemimpin-pemimpin kafir kaumnya lewat--karena ketidaktahuan tujuan dibuatnya bahtera itu-
Dikatakan kepada para pemimpin orang-orang musyrik yang durhaka, "Ini adalah sekelompok orang yang masuk...Para pemimpin itu kemudian berkata, "Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka.
(Kami telah menjadikan mereka itu sebagian pemimpin-pemimpin) dapat dibaca A-immatan atau Ayimmatan,...yakni pemimpin yang menjadi teladan dalam kebaikan (yang memberi petunjuk) kepada manusia (dengan perintah
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 100
Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas
Dua orang dari pemimpin-pemimpin mereka yang takut kepada Allah dan diberi nikmat keimanan dan ketaatan
Pemimpin-pemimpin kaum musyrik itu berkata kepada orang-orang yang memeluk agama Islam dengan ikhlas,