Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Ali Imran 5 Puasa syawal 6 Ibrahim 7 zakat fitrah 8 Bani israil 9 yahudi 10 niat 11 Adil 12 Ali Imran 104 13 palestina 14 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 15 al baqarah ayat 256 16 Asy-Syu’ara ayat 214 17 Yunus+85 18 al-Baqarah ayat 143 19 ali imran 133 20 kemenangan 21 ibrahim+ayat+25 22 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 23 Lemah 24 Surat an nahl ayat 90 25 surat+Ali+'imran+180 26 ramadhan 27 Al ikhlas 28 ALI IMRAN 134 29 Sholat ied 30 Sholat 31 Maryam 32 ali imran 103 33 Israil 34 Al+ahzab+ayat+31 35 Mencari rezeki 36 al baqarah ayat 275 37 at tahrim ayat 14 38 ali imran 112 39 ali imran ayat 33 40 Al-Baqarah ayat 67 41 Akhir Ramadhan 42 Hujan 43 Surat Al anbiyah 96 44 Bicara yang baik 45 makanan halal 46 kebahagiaan 47 pamer ibadah 48 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 49 at taubah ayat 7 50 An-nisa ayat 59 51 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 52 Baitul Maqdis 53 yunus+88 54 Anak yatim 55 pembelaan qur-an pada hari kiamat 56 Yunus+87 57 Dalil Nabi Muhammad di al quran 58 Penyakit hati 59 Surat al isra 60 matahari 61 riba 62 ibrahim+ayat+27 63 al maidah ayat 3 64 ibrahim+ayat+26 65 al baqarah ayat 185 66 Kebaikan 67 surat saba ayat 10 68 telah aku tinggalkan dua perkara 69 Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri 70 cinta dunia 71 Ar-rum ayat 21 72 ziarah+kubur 73 Maryam 90 74 ali imran 26 75 Talak 76 Had is riwayat Muslim 2972 77 Merah putih 78 Al-Baqarah ayat 216 79 Muhammad 80 HADIAH untuk pekerja 81 al anam ayat 129 82 Yunus ayat 44 83 surat+an+nahl+ayat+43 84 Sebaik-baik kamu 85 Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 29. 86 surat+al-baqarah+ayat+9 87 Hidup kekal 88 Yunus 57 89 Kiamat 90 ali imran 191 91 Al an am ayat 95 92 Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa 93 Dari Abu Hurairah raḍiyallahu anhu bahwa Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya 94 Makanan yang mereka ingini 95 ali imran 161 96 al kahfi ayat 29 97 surat an-Isrā’ (17) ayat 34 98 Rahbaniyah tidak memelihara semestinya oemeliharaan 99 Surat yunus 100 hud ayat 6

Hasil pencarian tentang pemimpin

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 29
Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami jadikan mereka) di dunia (pemimpin-pemimpin) A-immatan dapat dibaca Tahqiq dan Tas-hil, yakni...pemimpin-pemimpin dalam kemusyrikan (yang menyeru ke neraka) disebabkan seruan mereka yang mengajak
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 28
Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): "Sesungguhnya kamulah yang datang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 51
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin...(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain....Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 41
Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 97
kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintah Fir'aun, padahal perintah
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 3
Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 6
Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): "Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu
(Kepada Firaun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun, padahal perintah
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 67
Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin)...(Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya) karena kesatuan mereka dalam kekafiran....(Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka) artinya...Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya) karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 73
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 59
(Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka): "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena
(Mereka berkata) yakni pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh mereka ("Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 12
mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin
tiap-tiap umat segolongan) yakni sekumpulan (orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) mereka adalah pemimpin-pemimpin
Sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin kami) menurut suatu qiraat dibaca Saadatanaa, dalam
Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Kami hendak menjadikanmu pemimpin (imam) sebagai contoh dan teladan...Ibrâhîm lantas memohon agar Tuhan menjadikan keturunannya sebagai pemimpin-pemimpin juga.
jelas bagi para pengikut itu bahwa selama di dunia mereka ada dalam kesesatan saat menjadi pengikut pemimpin...Mereka berangan-angan andai saja dapat kembali ke dunia lalu mengingkari perintah para pemimpin itu seperti...apa yang dilakukan pemimpin itu pada mereka saat ini.
apabila Kami timpakan kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka) yakni orang-orang kaya dan pemimpin-pemimpin
Pemimpin-pemimpin berlepas tangan dari pengikut- pengikutnya dan pengikut-pengikut itu mengutuk para...pemimpin mereka.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 137
Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang
Ikutilah apa yang diwahyukan kepada kalian dan jangan mengikuti pemimpin-pemimpin dengan menerima ajakan
Setiap kali pemimpin-pemimpin kafir kaumnya lewat--karena ketidaktahuan tujuan dibuatnya bahtera itu-
Dikatakan kepada para pemimpin orang-orang musyrik yang durhaka, "Ini adalah sekelompok orang yang masuk...Para pemimpin itu kemudian berkata, "Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka.
(Kami telah menjadikan mereka itu sebagian pemimpin-pemimpin) dapat dibaca A-immatan atau Ayimmatan,...yakni pemimpin yang menjadi teladan dalam kebaikan (yang memberi petunjuk) kepada manusia (dengan perintah
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 100
Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas
Dua orang dari pemimpin-pemimpin mereka yang takut kepada Allah dan diberi nikmat keimanan dan ketaatan
Pemimpin-pemimpin kaum musyrik itu berkata kepada orang-orang yang memeluk agama Islam dengan ikhlas,