Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 5 Injil 6 Ad Dzariyat ayat 1 7 dalil+kitab+zabur 8 dalil+kitab+injil 9 unta 10 gunung 11 Al Isra ayat 26-27 12 Ibrahim 7 13 Surat an nahl ayat 44 14 ali imran 15 riba 16 Berpikir 17 Al maidah ayat 48 18 Dalil+tentang+judi 19 sabar 20 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 21 saba 16 22 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 23 pertengkaran 24 yunus 25 zabur 26 hijrah 27 Hadis at taubah ayat 105 28 Tajwid+surat+al+anbiya 29 Kitab+injil+alisra 30 berlomba 31 surat+al-baqarah+ayat+155-157 32 maryam 16 33 anggur 34 Cinta+tanah+air+ 35 ali imran 190 36 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 37 jus berapa surat al an am ayat 59 38 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 39 al hujurat ayat 13 40 Kayu 41 Tuhan 42 hujan 43 puasa 44 berbahagia 45 almaidah ayat 3 46 jihad 47 al an,am ayat 1 48 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 49 tauhid 50 Kesengsaraan dan kemelaratan 51 QS. Ali Imran ayat 104 52 at+talaq+ayat+3 53 al hijr 22 54 Surat+ghafir+ayat+52 55 hadist+al-hujurat+ayat+12 56 akal 57 ilmu 58 ular 59 saba 13 60 dalil+kitab+Al Quran 61 Yunus 101 62 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 63 ar rahman 19 64 ar-rum ayat 41 65 at taubah ayat 36 66 Taurat 67 Surat Al alaq 68 domba 69 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 70 ibrahim 32 71 zina 72 Minuman keras 73 Al imran 74 An-nur ayat 43 75 al maidah ayat 2 76 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 77 Ali Imran ayat 164 78 saba+16 79 maryam+17 80 Alankabut ayat 10 81 HUD AYAT 61 82 hukum 83 nafsu 84 an nisa ayat 29 85 Pintu+rezeki 86 ar rahman 26 87 rayap 88 Muhammad 89 at taubah ayat 105 90 kebahagiaan 91 Al+anfal+ayat+82 92 bermegah 93 tanaman 94 q.s. al-baqarah ayat 54 95 al-baqarah ayat 143 96 surat ali imran ayat 104 97 thaha+ayat+12 98 Al anbiya ayat 30 99 al-baqarah ayat 275 100 SURAT AR-RUM

Hasil pencarian tentang pemimpin

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 29
Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami jadikan mereka) di dunia (pemimpin-pemimpin) A-immatan dapat dibaca Tahqiq dan Tas-hil, yakni...pemimpin-pemimpin dalam kemusyrikan (yang menyeru ke neraka) disebabkan seruan mereka yang mengajak
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 28
Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): "Sesungguhnya kamulah yang datang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 51
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin...(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain....Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 41
Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 97
kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintah Fir'aun, padahal perintah
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 3
Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 6
Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): "Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu
(Kepada Firaun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun, padahal perintah
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 67
Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin)...(Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya) karena kesatuan mereka dalam kekafiran....(Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka) artinya...Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya) karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 73
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 59
(Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka): "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena
(Mereka berkata) yakni pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh mereka ("Sebenarnya kalianlah yang tidak beriman
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 12
mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin
tiap-tiap umat segolongan) yakni sekumpulan (orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) mereka adalah pemimpin-pemimpin
Sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin kami) menurut suatu qiraat dibaca Saadatanaa, dalam
Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Kami hendak menjadikanmu pemimpin (imam) sebagai contoh dan teladan...Ibrâhîm lantas memohon agar Tuhan menjadikan keturunannya sebagai pemimpin-pemimpin juga.
jelas bagi para pengikut itu bahwa selama di dunia mereka ada dalam kesesatan saat menjadi pengikut pemimpin...Mereka berangan-angan andai saja dapat kembali ke dunia lalu mengingkari perintah para pemimpin itu seperti...apa yang dilakukan pemimpin itu pada mereka saat ini.
apabila Kami timpakan kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka) yakni orang-orang kaya dan pemimpin-pemimpin
Pemimpin-pemimpin berlepas tangan dari pengikut- pengikutnya dan pengikut-pengikut itu mengutuk para...pemimpin mereka.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 137
Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang
Ikutilah apa yang diwahyukan kepada kalian dan jangan mengikuti pemimpin-pemimpin dengan menerima ajakan
Setiap kali pemimpin-pemimpin kafir kaumnya lewat--karena ketidaktahuan tujuan dibuatnya bahtera itu-
Dikatakan kepada para pemimpin orang-orang musyrik yang durhaka, "Ini adalah sekelompok orang yang masuk...Para pemimpin itu kemudian berkata, "Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka.
(Kami telah menjadikan mereka itu sebagian pemimpin-pemimpin) dapat dibaca A-immatan atau Ayimmatan,...yakni pemimpin yang menjadi teladan dalam kebaikan (yang memberi petunjuk) kepada manusia (dengan perintah
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 100
Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas
Dua orang dari pemimpin-pemimpin mereka yang takut kepada Allah dan diberi nikmat keimanan dan ketaatan
Pemimpin-pemimpin kaum musyrik itu berkata kepada orang-orang yang memeluk agama Islam dengan ikhlas,