Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 4 an nisa ayat 29 5 Riba 6 saba 16 7 Surat an nahl ayat 44 8 Zabur 9 gunung 10 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 11 Injil 12 hijrah 13 Penyakit 14 ibrahim 7 15 Dalil+tentang+judi 16 akal 17 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 18 Berpikir 19 Tuhan 20 Cinta+tanah+air+ 21 Surat Al-A’raf Ayat 144 22 maryam 16 23 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 24 Kitab+injil+alisra 25 berlomba 26 Kayu 27 dalil+kitab+injil 28 yusuf ayat 111 29 Saba 13 30 Berfikir+positif 31 At taubah ayat 105 32 Unta 33 Tajwid+surat+al+anbiya 34 Hikmah 35 menyelam 36 al+lail+ayat+1-2 37 Al Maidah ayat 2 38 sabar 39 membunuh 40 at+talaq+ayat+3 41 takut 42 nafsu 43 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 44 An nisa ayat 58 45 ar-rum ayat 41 46 al-A’raf+ayat+204 47 QS. Ali Imran ayat 104 48 maryam+17 49 dalil+kitab+zabur 50 al+ikhlas 51 saba+16 52 Samiri 53 at taubah ayat 36 54 Ali Imran ayat 164 55 Kesengsaraan dan kemelaratan 56 zakat 57 kebahagiaan 58 Muhammad 59 rayap 60 berbahagia 61 Surat Al alaq 62 bermegah 63 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 64 Hadis kitab zabur 65 Sakit 66 Al+anfal+ayat+82 67 hadits kitab taurat 68 hadist+al-hujurat+ayat+12 69 Hadist kitab Zabur 70 Al bayyinah ayat 1 71 Pintu+rezeki 72 ali imran 47 73 yunus 57 74 ali imran 159 75 judi 76 Pengertian dalil kitab 77 Al imran 130 78 yunus 79 al imran 103 80 yusuf 69 81 Alankabut ayat 10 82 domba 83 al hujurat ayat 13 84 HUD AYAT 61 85 Taurat 86 surat+as-syu'ara+80 87 Berakal 88 Ibrahim+41 89 Maryam 17 90 katakanlah 91 Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah). Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya, dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya. 92 ayat tentang kebahagiaan 93 yunus 74 94 Dan kami menciptakan awan 95 An Nur ayat 40 96 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+25 97 Pemimpin 98 semut 99 gagak 100 Hadits Abu Daud Nomor 2936

Hasil pencarian tentang manusia

(Dia menciptakan manusia) jenis manusia.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 11
Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan....Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.
Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan...manusia tidak mengetahui.
(Sesungguhnya manusia itu) yang dimaksud adalah jenis manusia (benar-benar berada dalam kerugian) di
(Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia) ke dalam kalbu manusia di kala mereka lalai mengingat
Katakan, sebagai bantahan terhadap mereka, "Seandainya ada malaikat sebagai pengganti manusia yang berjalan...dan hidup berkesinambungan di bumi seperti layaknya manusia, niscaya Kami akan menurunkan kepada mereka...Akan tetapi, malaikat bukanlah manusia. Kalaupun ada, itu hanya malaikat yang berbentuk manusia."
Hendaknya manusia mengamati asal kejadiannya....Sebab, penciptaan manusia itu termasuk salah satu bukti kekuasaan Kami yang mengharuskan orang-orang...Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah.
terjemahan ayat Surat An-Nas Ayat 2
Raja manusia.
terjemahan ayat Surat An-Nas Ayat 3
Sembahan manusia.
(Raja manusia.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 44
Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat
(Sesungguhnya Allah tidak berbuat lalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 3
Dia menciptakan manusia.
(Kami akan menyelesaikan kamu sekalian) artinya, Kami hendak menghisab kalian semuanya (hai manusia dan...jin) hai jenis manusia dan jenis jin.
(Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia) artinya semua manusia (dalam bentuk yang sebaik-baiknya
(Dia telah menciptakan manusia) atau jenis manusia (dari 'alaq) lafal 'Alaq bentuk jamak dari lafal '
Janganlah Engkau mempermalukan dan membuat aku terhina di hadapan manusia pada hari dibangkitkannya manusia
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 54
Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 36
sebagai ancaman bagi manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 94
Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali...perkataan mereka: "Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasuI?"
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 28
Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira...dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 54
Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al Quran ini bermacam-macam perumpamaan...Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.
(Sesungguhnya manusia itu) yang dimaksud adalah manusia yang kafir (sangat ingkar kepada Rabbnya) artinya
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 89
Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan..., tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari(nya).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 96
Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di...Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 50
Dan sesungguhnya Kami telah mempergilirkan hujan itu diantara manusia supaya mereka mengambil pelajaran...(dari padanya); maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat).
("Tiada lain) (ini hanyalah perkataan manusia") sama dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik...lainnya, yaitu bahwasanya Alquran ini diajarkan kepadanya oleh manusia.
(Dia mengajarkan kepada manusia) atau jenis manusia (apa yang tidak diketahuinya) yaitu sebelum Dia mengajarkan
terjemahan ayat Surat An-Nas Ayat 6
dari (golongan) jin dan manusia.
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 17
Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?