Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 al maidah ayat 3 3 al maidah ayat 2 4 Penyakit 5 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 6 an nisa ayat 59 7 ali imran 159 8 Kandungan surat Al baqarah 168-169 9 al hujurat ayat 13 10 Al hujurat ayat 10 11 Al+hujurat+ayat+13 12 al hujurat ayat 49 13 Al isra ayat 32 14 musibah 15 Surat al jumuah ayat 9-11 16 al hujurat ayat 12 17 Al maidah ayat 32 18 niat 19 Ali imran ayat 159 20 Surat Asy syu'ara ayat 192 21 Cerai 22 sabar 23 Zakat 24 Kiamat 25 Al maidah ayat 6 26 Ali imran ayat 190 27 al jumuah ayat 10 28 Al Baqarah ayat 83 29 an nisa ayat 29 30 Al isra ayat 23 31 Annisa+ayat+36 32 puasa 33 Wabah+penyakit 34 Yunus ayat 41 35 luqman ayat 14 36 Al maidah ayat 90 37 ar rahman 38 Istri 39 Luqman ayat 13 40 al ahzab ayat 21 41 Hukum bacaan 42 al hasyr ayat 7 43 aisyah 44 sedekah 45 Al Maidah ayat 48 46 surat al-'Ankabut ayat 69 47 Al isra ayat 1 48 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 49 Al-maidah ayat 3 50 al+hujurat+ayat+11-12 51 An nahl ayat 125 52 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 53 ali imran 54 riba 55 jual beli 56 Yunus ayat 40 57 al+hujurat+ayat+12 58 ali imran 190 59 Yunus 40 60 asmaul husna 61 Almaidah ayat 2 62 al isra ayat 70 63 At taubah ayat 122 64 Al-Maidah ayat 2 65 bintang tsurayya 66 Maryam 67 ali imran ayat 191 68 harta 69 madu 70 ghafir ayat 67 71 Al ikhlas 72 bintang 73 obat 74 LUQMAN 75 Pendidikan 76 Apa arti dari Ukhrawi 77 al imran 159 78 al maidah ayat 88 79 surat Yasin 80 AT Taubah ayat 105 81 an nahl ayat 90 82 an nisa ayat 4 83 shalat 84 Penyakit menular 85 Yunus 57 86 Ali imran 97 87 al maidah ayat 33 88 al baqarah ayat 177 89 an nur ayat 2 90 al baqarah ayat 30 91 al baqarah ayat 168 92 Al baqarah ayat 222 93 Surah al-‘Adiyāt ayat ke-5 adalah 94 Jihad 95 Waris 96 luqman 14 97 Al ahzab ayat 33 98 Al Hujurat ayat 11-12 99 al bayyinah ayat 5 100 At tahrim ayat 6

Hasil pencarian tentang manusia

(Dia menciptakan manusia) jenis manusia.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 11
Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan....Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 57
Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan...manusia tidak mengetahui.
(Sesungguhnya manusia itu) yang dimaksud adalah jenis manusia (benar-benar berada dalam kerugian) di
(Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia) ke dalam kalbu manusia di kala mereka lalai mengingat
Katakan, sebagai bantahan terhadap mereka, "Seandainya ada malaikat sebagai pengganti manusia yang berjalan...dan hidup berkesinambungan di bumi seperti layaknya manusia, niscaya Kami akan menurunkan kepada mereka...Akan tetapi, malaikat bukanlah manusia. Kalaupun ada, itu hanya malaikat yang berbentuk manusia."
Hendaknya manusia mengamati asal kejadiannya....Sebab, penciptaan manusia itu termasuk salah satu bukti kekuasaan Kami yang mengharuskan orang-orang...Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah.
terjemahan ayat Surat An-Nas Ayat 2
Raja manusia.
terjemahan ayat Surat An-Nas Ayat 3
Sembahan manusia.
(Raja manusia.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 44
Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat
(Sesungguhnya Allah tidak berbuat lalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 3
Dia menciptakan manusia.
(Kami akan menyelesaikan kamu sekalian) artinya, Kami hendak menghisab kalian semuanya (hai manusia dan...jin) hai jenis manusia dan jenis jin.
(Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia) artinya semua manusia (dalam bentuk yang sebaik-baiknya
(Dia telah menciptakan manusia) atau jenis manusia (dari 'alaq) lafal 'Alaq bentuk jamak dari lafal '
Janganlah Engkau mempermalukan dan membuat aku terhina di hadapan manusia pada hari dibangkitkannya manusia
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 54
Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 36
sebagai ancaman bagi manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 94
Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali...perkataan mereka: "Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasuI?"
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 28
Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira...dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 54
Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al Quran ini bermacam-macam perumpamaan...Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.
(Sesungguhnya manusia itu) yang dimaksud adalah manusia yang kafir (sangat ingkar kepada Rabbnya) artinya
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 89
Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan..., tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari(nya).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 96
Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di...Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 50
Dan sesungguhnya Kami telah mempergilirkan hujan itu diantara manusia supaya mereka mengambil pelajaran...(dari padanya); maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat).
("Tiada lain) (ini hanyalah perkataan manusia") sama dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik...lainnya, yaitu bahwasanya Alquran ini diajarkan kepadanya oleh manusia.
(Dia mengajarkan kepada manusia) atau jenis manusia (apa yang tidak diketahuinya) yaitu sebelum Dia mengajarkan
terjemahan ayat Surat An-Nas Ayat 6
dari (golongan) jin dan manusia.
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 17
Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?