Paling Sering Dicari

1 surat+fussilat+ayat+62 2 Hukum al ankabut 3 Ali Imran 4 Ar rad ayat 11 5 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 6 surah al-jumuah ayat 9-11 7 Hukum+al+ankabut 8 ali imran 104 9 surat an nisa ayat 135 10 Sabar 11 Tafsir ayat 22 12 al ikhlas 13 Ali Imran 159 14 Al maidah ayat 3 15 ar+Rahman+ayat+15 16 Surga 17 Dalil+tentang+kreatif 18 an nisa ayat 36 19 maryam 20 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 21 Ayat 1 22 Ilmu 23 Surat Lukman ayat 32 24 petunjuk 25 Zina 26 an nisa ayat 29 27 Alam kubur 28 Zalim 29 yunus 30 ali imran 134 31 Tauhid 32 ibrahim 33 al maidah ayat 2 34 al hujurat ayat 13 35 shaad 36 Ibadah 37 waris 38 Ar-Rahman 39 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 40 Surah Al hujurat ayat 6 41 Surat hud 42 yunus 107 43 ali imran 185 44 al hajj ayat 78 45 sombong 46 Surat+Al luqman+tentang+empati+berbagai+serta+artinya 47 belajar 48 Syirik 49 Al+hujurat+ayat+56 50 Abu daud 51 AL MAIDAH AYAT 76 52 surat muhammad ayat 15 53 rezeki 54 muslim 55 Perlakukanlah+setan musuh 56 Ali imran 103 57 Al-Hajj+ayat+41 58 Surat Al baqarah ayat 284 59 surat al-Hujurat ayat 13 60 sedekah 61 Unsur surat Ibrahim ayat 18 62 Al Baqarah ayat 151 63 hujan 64 waktu 65 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 66 al imran 67 Apabila diserahkan suatu urusan (tugas/pekerjaan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kegagalan/kehancuran) nya 68 niat 69 ayat Quran tentang sejarah 70 al mu'minun ayat 8 71 Hadits Ahmad Nomor 16628 72 al+maidah+ayat+3 73 al+anbiya+ayat+90 74 Hadits muslim nomor 1 75 al+anbiya+ayat 90 76 Surah+Ibrahim ayat 10 77 ali imran 97 78 an nur ayat 2 79 tanda kiamat 80 luqman 12 81 ikhlas 82 al jumuah ayat 10 83 an-nisa ayat 58 84 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 85 Surat al isra 86 al baqarah ayat 168 87 Ar rahman 88 Al-ghafir+ayat+8 89 luqman ayat 13 90 ali+imran+146 91 al-munafiqun ayat 9 92 al hujurat ayat 12 93 Mengawasi 94 ayat tentang sabar 95 al mujadalah ayat 11 96 Al-munafiqun+ayat+7 97 Surat al-baqarah ayat 2 sama artinya 98 Ayat Ibadah 99 annisa ayat 58 100 surah+an'am+ayat+144

Hasil pencarian tentang Keadilan

terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 7
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Dia telah meninggikan langit dan meletakkan neraca) yaitu menetapkan keadilan.
Keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi....kepada Allah dan seruan rasul-Nya, biasakanlah dirimu dan orang lain--dalam upaya mematuhi prinsip keadilan...--untuk selalu tunduk kepada keadilan....Jadilah kalian semua penegak keadilan, bukan karena menyukai orang kaya atau mengasihi orang miskin....Jika kalian bepaling atau enggan menegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
Dia menetapkan keadilan agar kalian tidak melampaui batas.
Dia menetapkan keadilan agar kalian tidak melampaui batas.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 8
Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 17
Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan).
ada yang membaca muushin dan ada pula yang membaca muwashshin (berlaku berat sebelah) menyimpang dari keadilan...didamaikannya di antara mereka) yakni antara yang menyampaikan dan yang diberi wasiat dengan menyuruh menepati keadilan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 159
umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 181
ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan
Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi...akan memberi balasan yang setimpal. (1) Islam telah menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan...Seandainya prinsip keadilan itu diterapkan dalam hukum internasional, maka tidak akan ada peperangan....Dan kalau setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri, maka ciri khas Islam adalah konsep tauhid dan keadilan
Dan Allah menghukum dengan keadilan.
Seburuk-buruk makhluk yang berjalan di muka bumi ini, dalam pandangan Allah dan sesuai dengan hukum dan keadilan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 25
Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan...) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
adalah meraka yang selalu mengajak kepada kebenaran, lalu berdasarkan kebenaran itu, mereka menegakkan keadilan
menurunkan kitab suci Muhammad dan kitab-kitab suci para rasul sebelumnya yang berisikan kebenaran dan keadilan
jemaah (yang memberi petunjuk) kepada manusia (dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan
mereka terima akibat perbuatan dosa yang dilakukan itu, tidak lain adalah sebuah manifestasi sifat keadilan-Nya
bacakan mengenai balasan orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat, mengandung kebenaran dan keadilan
Maka tentukanlah keputusan, dengan keadilan-Mu, antara kami dan orang-orang yang durhaka itu."
ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 69
Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 29
Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan".
kepada kaummu yang musyrik dengan mengatakan, "Kebenaran (yaitu ajaran tauhid, agama yang benar dan keadilan
Itulah keadilan, karena selamanya tidak akan sama antara yang berbuat baik dan berbuat jahat.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 18
Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan
Barangsiapa melakukan perbuatan tidak baik hanya akan disiksa seberat dosanya, atas dasar keadilan Allah
Hanya Dialah yang Mahakuasa dan akan memberikan balasan dengan kekuatan dan keadilan-Nya.
Mereka itu, jika menentukan suatu hukum, selalu menegakkan keadilan dengan landasan kebenaran yang telah
Bukan merupakan suatu ketentuan dan keadilan Allah di alam ini, untuk menganiaya penduduk suatu negeri