Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 akhlak 5 ilmu 6 Sabar 7 Menuntut ilmu 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 iblis 11 al jaatsiyah ayat 13 12 shalat 13 kejadian manusia 14 Sholat 15 ali imran 159 16 al maidah ayat 3 17 an nahl ayat 125 18 al hujurat ayat 13 19 jujur 20 sedekah 21 muhammad 10 22 al maidah ayat 2 23 luqman 13 24 akal 25 haji 26 Hadist Bukhori dan muslim 27 Dosa 28 yunus 10 29 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 30 taubat 31 Al baqarah ayat 2 32 al+anam+ayat+1 33 jual beli 34 saba 19 35 an nisa ayat 59 36 al ahzab ayat 21 37 Pohon 38 luqman 39 Pasar modal 40 al baqarah ayat 282 41 al ikhlas 42 an-nisa ayat 19 43 Zakat 44 amanat 45 Mengurus 46 al- Baqarah ayat 195 47 an nur ayat 2 48 Al-an'am ayat 165 49 Agama 50 at taubah ayat 71 51 al ankabut ayat 45 52 AL HUJURAT AYAT 10 53 nafas 54 AL ISRA AYAT 23 55 surat Yunus ayat 57 56 al mujadilah ayat 11 57 Ziarah kubur 58 Surah al baqarah ayat 30 59 At taubah ayat 36 60 Hud ayat 61 61 an nisa ayat 29 62 surah hud ayat 61 63 al baqarah ayat 21 64 Ibrahim 7 65 maha lembut 66 ali imran 190 67 al-ikhlas 68 Ibrahim+ayat+34 69 at tahrim ayat 6 70 jihad 71 Takdir 72 al maidah ayat 1 73 al-Furqan ayat 67 74 al baqarah ayat 30 75 ali Imran 64 76 al maidah ayat 90 77 lebih dari 78 ar rum ayat 30 79 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 80 al imran 81 an+nisa+ayat+59 82 yunus 41 83 surat quraisy 84 Masjid 85 al ikhlas ayat 1 86 muslim, bab pakaian (2125) 87 Takwa 88 Tentang bersi 89 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 90 an-nahl ayat 90 91 surat ali imran ayat 159 92 Dakwah nabi Luth 93 al baqarah ayat 175 94 Al-A'raf ayat 31 95 al-ahzab+ayat+125 96 Hak milik 97 annisa ayat 102 98 cobaan 99 an nisa ayat 9 100 Tentang ansor

Hasil pencarian tentang allah

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 106
Dan ada (pula) orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab...mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat mereka....Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ataukah mereka memiliki sesembahan selain Allah yang dapat menahan mereka dari azab Allah....Mahasuci Allah dari segala yang mereka sekutukan.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 3
dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 82
kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 1
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya..., dan mengadukan (halnya) kepada Allah....Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua....Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 1
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah...Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 31
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni...Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 45
Dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-musuhmu....Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi Penolong (bagimu).
(mereka mendakwakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak"). Allah berfirman,
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 12
Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi....Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,...dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 62
(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) Yang Haq dan sesungguhnya...apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 70
Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 115
Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah....Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 4
Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya....Barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.
(Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah ialah Almasih putra Maryam...terjadi hal yang serupa (padahal telah berkata) kepada mereka (Almasih, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah...Tuhanku dan Tuhanmu) sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba Allah dan bukan Tuhan (sesungguhnya...orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah) menyembah kepada selain Allah (maka pasti Allah...mengharamkan kepadanya surga) Allah melarangnya untuk memasuki surga (dan tempatnya ialah neraka dan
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 3
Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya....Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya....Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu....Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan....Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 103
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah...akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan...hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada...di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya....Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 108
mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka..., ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redlai....Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 38
Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan akan membangkitkan...(Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah,
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 20
Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari...permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi....Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 17
Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu...Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 106
dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 245
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah...), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak....Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
Keadaan mereka seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang memusuhi Allah sebelumnya....Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, padahal ayat-ayat itu cukup jelas....Lalu Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa yang dilakukannya....Sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam....Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 218
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka...itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Katakan, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya!"...Jika mereka berpaling darimu, berarti mereka telah mengingkarimu dan mengingkari Allah....Dan ingat, Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar.
Ketika 'Isâ mendengar perkataaan mereka, Allah lalu menjadikannya dapat berbicara, "Sesungguhnya aku...adalah hamba Allah yang akan diberi kitab Injîl....Allah akan memilihku menjadi seorang nabi.
Maka bersegeralah taat kepada Allah. Jangan kalian jadikan tuhan yang lain bersama Allah....Sesungguhnya aku adalah utusan Allah sebagai pemberi peringatan yang jelas tentang akibat syirik.