Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 Ibrahim 42 3 Ali Imran ayat 159 4 jihad 5 ilmu 6 An nisa ayat 58 7 ali imran 8 ali imran 67 9 zina 10 nikah 11 iman 12 al hujurat ayat 13 13 al maidah ayat 2 14 al baqarah ayat 151 15 Akhlak 16 al baqarah ayat 111 17 Puasa 18 Sedekah 19 At taubah ayat 36 20 zakat 21 Al maidah ayat 8 22 waktu 23 Perang 24 QS. Ali Imran (3): 67 25 aurat 26 al maidah ayat 1 27 Ali+imran+97 28 luqman 34 29 benda kecil 30 gunung 31 yusuf 108 32 ali imran 191 33 al ahzab ayat 21 34 ali imran ayat 67 35 al ikhlas 36 penyakit 37 Ali Imran 197 38 menuntut ilmu 39 Pasar modal 40 Ali+Imran+190 41 Kandungan 42 Surat+Asy-Syu'ara'+Ayat+80 43 An Nisa ayat 125 44 Al bayyinah ayat 5 45 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 46 Utang 47 Katakanlah 48 ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 49 kejadian manusia 50 shalat 51 matahari 52 q.s An- nisaa ayat 59 53 jual beli dan riba 54 Al imran 55 Al-A’raf+ayat+129 56 Kafir 57 al baqarah ayat 83 58 AN-NUR ayat 37 59 Hutang 60 Luqman 11 61 Makhluk kecil 62 Jual beli 63 Al MUJADALAH AYAT 11 64 luqman 65 kurma 66 riba 67 al hijr 41 68 ali imran 97 69 anggota badan tanggu 70 ibrahim ayat 7 71 An Nahl ayat 125 72 khalifah 73 yusuf 74 An-Nisa+ayat+8+ 75 Lingkungan pendidikan Islam 76 sholat 77 Rukun Maqam 78 al+quraisy+ayat+2 79 An nisa ayat 32 80 Hadis pasar modal 81 Al jaatsiyah ayat 13 82 hadits muslim 83 ali imran ayat 185 84 Besi 85 AL BAQARAH AYAT 23 86 Ilmu pengetahuan 87 Rasulullah saw. bersabda: Tahukah kalian siapa orang yang muflis (bangkrut)?, jawab mereka; orang yang tidak memiliki dirham dan harta. Rasul bersabda: Sesungguhnya orang yang muflis dari ummatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) s 88 Ibrahim 7 89 bintang 90 Al Qasas ayat 77 91 luqman ayat 14 92 takwa 93 az zumar ayat 18 94 HR.muslim 391 95 Maryam 96 Ibnu katsir 97 al isra ayat 32 98 yusuf+55 99 gigi 100 surah al-baqarah ayat 43

Hasil pencarian tentang khalifah

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar r.a. ia datang membawa zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar,...akan tetapi Khalifah Abu Bakar tidak mau menerimanya....Pada masa pemerintahan Khalifah Umar r.a. ia pun datang membawa zakatnya, akan tetapi Khalifah Umar juga...Pada masa pemerintahan Khalifah Usman ia pun datang lagi membawa zakatnya, akan tetapi ternyata Khalifah...Ia mati pada masa pemerintahan Khalifah Usman r.a.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mudah-mudahan pula, dia menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah-Nya di muka bumi sebagaimana yang...Allah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan setelah penobatan kalian sebagai khalifah-khalifah-Nya:
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 39
Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 30
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah...Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan
(Dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi) lafal Khalaa-if adalah bentuk jamak dari
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 129
Musa menjawab: "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi(Nya), maka
berbantah-bantahan) tentang perihal Nabi Adam, ketika Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 62
apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah
Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi-Nya, maka
Kemudian Kami menjadikan kalian, wahai umat Muhammad, sebagai khalifah di bumi yang membangunnya setelah
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 26
Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan
memberikan wahyu kepadanya dengan berfirman, "Hai Dâwûd, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah
Siapakah yang mengangkat kalian sebagai khalifah di muka bumi sebagai pengganti orang-orang terdahulu
daripada kamu di antara makhluk-makhluk yang Kuciptakan atau bahwa kamulah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah
(Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi) jamak dari kata khalifah; yakni sebagian
pertama) yaitu sewaktu mereka diusir ke negeri Syam, dan terakhir mereka diusir ke tanah Khaibar oleh Khalifah...Umar semasa ia menjabat sebagai khalifah.
(Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi) yaitu sebagai penguasa yang
menghilangkan kesusahan) dari dirinya dan dari diri orang selainnya (dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah
(Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah...hal' atau menunjukkan keadaan dan maksudnya adalah, 'padahal kami lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah
Allah menjadikan mereka sebagai khalifah untuk membangun bumi."
manusia yang dibekali akal pikiran, diberi keutamaan dibanding makhluk lainnya dan ditunjuk sebagai khalifah
itulah orang-orang yang fasik) dan orang-orang yang mula-mula kafir sesudah itu adalah para pembunuh Khalifah
Mahasuci Allah yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah-khalifah-Nya di bumi.