Paling Sering Dicari

1 zakat 2 zakat fitrah 3 puasa 4 sedekah 5 ali imran 6 Ibrahim 7 ramadhan 8 ali+imran+191 9 Surat 17 ayat 99 10 ilmu 11 Berpikir 12 hujan 13 yunus 14 Yusuf 15 Surat Al imran 16 Al baqarah ayat 256 17 Mati 18 semut 19 AL-MAIDAH AYAT 8 20 sholat 21 Surat Al Baqarah ayat 150 22 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 23 al ahzab ayat 21 24 Surat al mulk 25 surat yunus 26 maaf 27 Ampunan 28 Malaikat 29 riba 30 al maidah ayat 2 31 Obat 32 al ikhlas 33 An-Nisa' ayat 1 34 Haji 35 az zumar ayat 21 36 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 37 al baqarah ayat 185 38 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang y 39 orang tua 40 surat mutaffifin 1-3 41 Ar-Rum ayat 21 42 Talak 43 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 44 qs yunus 101 45 Harun 46 Sabar 47 al baqarah ayat 275 48 al-ahzab ayat 21 49 Surat an nahl ayat 90 50 al bakoroh ayat 30 51 Tetangga 52 umat terbaik 53 surga 54 ali imran 104 55 luqman 17 56 at thur 57 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 58 an-Nisaa ayat 59 59 ali imran 85 60 al baqarah ayat 168 61 yunus 101 62 sesuatu yang telah terbiasa (di laksanakan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat 63 surat saba ayat 10 64 Al+ahzab+ayat+31 65 kiamat 66 Yatim 67 Ayat kursi 68 Ragu 69 cinta 70 Hadis bukhori mengapa kau mengharamkan apa yg allah halalkan bagimu 71 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 72 surah al baqarah ayat 20 73 surah an naml ayat 17 74 Surat al isro ayat 78 75 khalifah 76 ar rahman 77 Ali imran 190 78 Zina 79 al-Baqarah ayat 185 80 Lemah 81 al baqarah ayat 30 82 Ayat+21-29 surah Fussilat 83 Ali imran 130 84 Kebaikan 85 Surat An-Nisa' Ayat 34 86 Surat al isra 87 ali imran 134 88 surah buat hari lebaran 89 Dalam Hadist Al-Hasan, dari Samurah, disebutkan bahwa sampaikanlah amanat kepada orang yang kau percayai 90 maryam 91 ali imran 8 92 Halal dan haram 93 alI+IMRAN+192 94 surat al-qashash 54 95 Al-Baqarah ayat 67 96 Yunus 5 97 al maidah ayat 8 98 Janji 99 An nahl ayat 125 100 BAWANG MERAH

Hasil pencarian tentang khalifah

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar r.a. ia datang membawa zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar,...akan tetapi Khalifah Abu Bakar tidak mau menerimanya....Pada masa pemerintahan Khalifah Umar r.a. ia pun datang membawa zakatnya, akan tetapi Khalifah Umar juga...Pada masa pemerintahan Khalifah Usman ia pun datang lagi membawa zakatnya, akan tetapi ternyata Khalifah...Ia mati pada masa pemerintahan Khalifah Usman r.a.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mudah-mudahan pula, dia menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah-Nya di muka bumi sebagaimana yang...Allah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan setelah penobatan kalian sebagai khalifah-khalifah-Nya:
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 39
Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 30
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah...Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan
(Dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi) lafal Khalaa-if adalah bentuk jamak dari
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 129
Musa menjawab: "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi(Nya), maka
berbantah-bantahan) tentang perihal Nabi Adam, ketika Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 62
apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah
Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi-Nya, maka
Kemudian Kami menjadikan kalian, wahai umat Muhammad, sebagai khalifah di bumi yang membangunnya setelah
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 26
Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan
memberikan wahyu kepadanya dengan berfirman, "Hai Dâwûd, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah
Siapakah yang mengangkat kalian sebagai khalifah di muka bumi sebagai pengganti orang-orang terdahulu
daripada kamu di antara makhluk-makhluk yang Kuciptakan atau bahwa kamulah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah
(Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi) jamak dari kata khalifah; yakni sebagian
pertama) yaitu sewaktu mereka diusir ke negeri Syam, dan terakhir mereka diusir ke tanah Khaibar oleh Khalifah...Umar semasa ia menjabat sebagai khalifah.
(Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi) yaitu sebagai penguasa yang
menghilangkan kesusahan) dari dirinya dan dari diri orang selainnya (dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah
(Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah...hal' atau menunjukkan keadaan dan maksudnya adalah, 'padahal kami lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah
Allah menjadikan mereka sebagai khalifah untuk membangun bumi."
manusia yang dibekali akal pikiran, diberi keutamaan dibanding makhluk lainnya dan ditunjuk sebagai khalifah
itulah orang-orang yang fasik) dan orang-orang yang mula-mula kafir sesudah itu adalah para pembunuh Khalifah
Mahasuci Allah yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah-khalifah-Nya di bumi.