Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Al ahzab ayat 21 3 sabar 4 al maidah ayat 1 5 An Nahl ayat 125 6 sholat 7 an nisa ayat 59 8 zina 9 ilmu 10 ali imran 92 11 AL-BAQARAH AYAT 30 12 ali imran 13 ibrahim 7 14 Al-Baqarah ayat 256 15 al hadid ayat 25 16 Al Imran 139 17 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 18 niat 19 Suray al baqarah ayat 153 20 Surah+al ikhlas 21 Rahmat 22 yunus 23 Hutang 24 al maidah ayat 6 25 at taubah ayat 60 26 Tafsir Ibnu Katsir 27 yusuf 28 Al-hujurat ayat 10 29 sebagian 30 al qashash ayat 77 31 kebenaran kesesatan 32 luqman 13 33 zakat 34 an nisa ayat 29 35 ayat kursi 36 al ikhlas 37 Nafkah 38 ali imran 185 39 Memaafkan 40 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 41 Luqman+33 42 ali imran ayat 134 43 doa nabi adam 44 surga 45 al maidah ayat 8 46 semua 47 Surah Al-Baqarah ayat 276 48 al baqarah ayat 256 49 an nisa ayat 10 50 surah al–baqarah ayat 183 51 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 52 Hud ayat 11 53 musa 54 Al maidah ayat 32 55 ali imran 139 56 at tin ayat 4 57 Surat+al+hijr+ayat+43-44 58 Dinding ini rahmat dari tuhan 59 at tahrim ayat 6 60 Shalat 61 hadits riwayat ahmad 17320 62 Al baqarah ayat 275 63 al baqarah ayat 30 64 Ali+Imran+190 65 Ayat Al-Qur’an Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami/Istri, Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga 66 Surat+Arrad8 67 hukum 68 surat an-nisa ayat 29 69 Akhlak 70 sebagian+tidaklah+bersyukur 71 Surah al baqarah ayat 3 72 ali imran 103 73 enam masa 74 Al-Maidah ayat 8 75 Pengetahuan 76 maryam+14 77 Surat anujum 52 78 Al kahfi ayat 110 79 Gunung hancur 80 Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa? 81 an-nisa ayat 29 82 al IMRAN AYAT 161 83 al+jumuah+ayat+10 84 al baqarah ayat 245 85 al ahzab ayat 59 86 Ibrahim 37 87 Al-A’raaf ayat 179 88 Al Qur'an, pemindahan ibukota 89 As-Syu'ara ayat 137 90 at-thariq ayat 4 91 surat ali imron 110 92 bersyukur 93 Al-Quran 94 al-baqarah+ayat+188 95 asy syuara ayat 217 96 ali imran ayat 130 97 An nahl ayat 66 98 ar rahman 78 99 surah al-muddathir ayat 1 100 al-Hujurat ayat 13

Hasil pencarian tentang ikhlas

Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas
Orang Mukmin manakah yang dengan ikhlas menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, hingga diberi pahala
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
hari kiamat, banyak berangan- angan: alangkah senangnya bila dulu, di dunia, mereka memeluk Islam dan ikhlas
Sedangkan hamba-hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka karena mereka selalu bertawakal
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
Namun demikian, terdapat orang-orang Mukmin yang telah dibuat ikhlas oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya
Dia akan memberikan pertolongan kepadamu, juga kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatan dengan
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 31
dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.
ada yang dapat selamat dari penyesatan yang aku lakukan kecuali hamba-hamba-Mu yang beribadah dengan ikhlas
penyelamatan seperti itu, Kami juga akan menyelamatkan orang-orang Mukmin yang mengakui kesalahan dan ikhlas
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya).
Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) yang ikhlas keimanannya.
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
orang-orang yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas
Dan sempurnakanlah ketaatan kalian kepada Allah dengan sikap ikhlas dan khusyuk kepada-Nya.
Mereka pun kemudian tunduk dan ikhlas kepada Kami.
Setiap orang yang melakukan kebajikan di dunia, beriman dan ikhlas menaati Allah, maka dia akan mendapatkan
Sesungguhnya ia adalah seorang yang mukhlis) dapat dibaca Mukhlishan dan Mukhlashan, artinya seorang yang ikhlas