Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Zabur 4 an nisa ayat 29 5 Surat an nahl ayat 44 6 Injil 7 Penyakit 8 Al Maidah ayat 2 9 ali imran 159 10 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 11 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 12 dalil+kitab+injil 13 at taubah ayat 105 14 An nisa ayat 58 15 Surat Al-A’raf Ayat 144 16 saba 16 17 al+lail+ayat+1-2 18 Cinta+tanah+air+ 19 al+ikhlas 20 at+talaq+ayat+3 21 yusuf ayat 111 22 menyelam 23 lokasi yang memudahkan 24 membunuh 25 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 26 berlomba 27 Al maidah ayat 48 28 Sabar 29 Hikmah 30 Zakat 31 at taubah ayat 60 32 dalil+kitab+zabur 33 maryam 16 34 Berfikir+positif 35 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 36 saba 13 37 Alankabut ayat 10 38 Almaidah ayat 48 39 Pengertian dalil kitab 40 Taurat 41 Ar-Rum Ayat 41 42 Surat Al alaq 43 anjing 44 al hujurat ayat 13 45 Muhammad 46 maryam+17 47 al+hijr+22 48 Hadis kitab zabur 49 Samiri 50 Lalai 51 yusuf 69 52 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 53 hadits kitab taurat 54 hadist+al-hujurat+ayat+12 55 Hadist kitab Zabur 56 Zina 57 Al Hijr 74 58 Hujan 59 hr+muslim+288 60 riba 61 Al bayyinah ayat 1 62 kitab+zabur 63 AS+SAJADAH+AYAT+6 64 al-A’raf+ayat+204 65 Tajwid+surat+al+anbiya 66 al imran 103 67 Jibril 68 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 69 Berpikir 70 YUNUS 71 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 72 Al Baqarah ayat 278 73 al hijr ayat 19 74 melampaui batas 75 ar rad ayat 21 76 Surah yang berkaitan dengan kitab Taurat 77 Turunnya zabur 78 Ali imran 133 79 yunus 74 80 Awan 81 Al Imran ayat 115 82 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 83 Sibuk dunia 84 Ketetapan 85 al lail ayat 1-2 86 surat ghafir ayat 49 87 kahf ayat 10 88 wanita 89 al imran 139 90 al maidah ayat 3 91 PelajarN+surat+az+zumar Ayat 39 92 Maryam 17 93 pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+88 94 hadits riwayat muslim makanan kehujanan 95 ali+imran+110 96 Adil 97 at talaq ayat 4 98 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 99 millah ibrahim 100 an-nisa+ayat+160

Hasil pencarian tentang takwa

terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 17
Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 26
ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa...dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 85
(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai
(Sesungguhnya demikianlah Kami) sebagaimana Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang takwa (memberikan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 102
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah
Ingatlah (hari ketika Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa) berkat keimanan mereka (kepada Tuhan
antara mereka terhindarkan (dan Allah mewajibkan kepada mereka) yakni kepada orang-orang mukmin (kalimat takwa...) yaitu "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah", kalimat ini dikaitkan dengan takwa, karena...merupakan penyebabnya (dan adalah mereka lebih berhak dengannya) yakni dengan kalimat takwa itu daripada...antara apa yang diketahui oleh Allah swt. ialah bahwa orang-orang mukmin itu berhak memiliki kalimat takwa
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 9
Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa.
Dan bicarakanlah tentang berbuat kebaikan dan takwa.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 26
Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 35
Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman); mengalir sungai-sungai
tidak henti-hentinya) di dalam menyesatkan dengan sikap penuh hati-hati sebagaimana orang-orang yang takwa
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 108
Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 13
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 109
Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya
(Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa) karena takut (kepada Allah dan.../perumpamaan yang paling baik, yaitu menggambarkan pembangunan mesjid yang berdasarkan bukan kepada takwa
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 8
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 197
Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang
dengan baris di atas sebagai maf`ul mutlak bagi fi`ilnya yang dapat diperkirakan (bagi orang-orang yang takwa
ucapan-ucapan yang menyakitkan berupa cercaan dan hujatan, yang harus kamu terima dengan sabar dan takwa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 237
memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa
(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa) yaitu dengan menaati
sebelumnya) membenarkan hukum-hukum Taurat (serta menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang takwa
(bagi orang-orang yang bertakwa) maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa
suatu qiraat yang dimaksud dengan kampung akhirat itu ialah surga (lebih baik bagi orang-orang yang takwa
(Perumpamaan) gambaran (surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa) kalimat ayat ini menjadi
(Dan pakaian takwa) yakni amal saleh dan akhlak yang baik; dengan dibaca nashab karena diathafkan kepada
menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 2
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
Perintah yang demikian itu wajib hukumnya bagi siapa yang menjadikan takwa sebagai prioritas utama dalam