Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 sabar 6 cinta 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 ibrahim 9 Ar Rahman 10 ar-rum ayat 21 11 surat ali' imran ayat 185 12 hujan 13 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 14 lumpuh dan buta 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 Maryam 17 zina 18 Nikah 19 Rezeki 20 JUAL BELI AYAT 21 ar rahman 19 22 ali imran 159 23 al ikhlas 24 dosa 25 kurban 26 sedekah 27 al ahzab ayat 70 28 al baqarah ayat 233 29 Putra 30 Nabi Ismail 31 al-mukminun+ayat+34 32 surat al qasas ayat 77 33 Gunung 34 Al-ahzab ayat 70 35 AN NAML AYAT 88 36 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 37 miskin 38 ayat kursi 39 al imran 200 40 al+anam+ayat+14 41 surat al imran ayat 185 42 perempuan 43 pagi 44 Matahari 45 al ahzab ayat 21 46 an nisa ayat 58 47 al imran ayat 47 48 al anbiya ayat 30 49 az-zariyat ayat 56 50 ali imran 134 51 yunus 99 52 Surah An-Najm ayat 24 53 surat Al-Baqarah ayat 177 54 al infitar ayat 6 7 55 an nur ayat 35 56 Aliimram+ayat+105 57 al baqarah ayat 256 58 jual beli 59 adz+dzariyat+ayat+29 60 ASY+SYUARA+ayat+222 61 saba 15 62 ayat+menyembunyikan+ilmu 63 permainan 64 surah an-nisa ayat 29 65 berlayar 66 AN NISA AYAT 29 67 al bayyinah ayat 5 68 ali+imran+ayat+191 69 albaqarah ayat 26 70 lima 71 Surat maryam ayat 33 72 Al-Anam ayat 162 73 balasan sedekah 74 Iman 75 Ditanya 76 Laut 77 Tafsir Surat an nahl ayat 97 78 ali imran 79 surat al isra ayat 23 80 adil 81 uzair 82 al hujurat ayat 10 83 maryam ayat 12 84 Al-A'râf ayat 20 85 surah al baqarah ayat 30 86 Surah tentang tulang 87 yusuf ayat 47-48 88 maryam+ayat+30-35 89 waris 90 delapan puluh 91 aL-AHZAB AYAT 21 92 al anbiya ayat 107 93 sholat 94 al hasyir ayat 7 95 al qashash ayat 77 96 Surah Az-zummar ayat 9 : 97 tafsir surat al imran ayat 104 98 Hud ayat 5 tema apa 99 Matahari mengelilingi bumi 100 nabi yunus

Hasil pencarian tentang takwa

terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 26
ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa...dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
antara mereka terhindarkan (dan Allah mewajibkan kepada mereka) yakni kepada orang-orang mukmin (kalimat takwa...) yaitu "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah", kalimat ini dikaitkan dengan takwa, karena...merupakan penyebabnya (dan adalah mereka lebih berhak dengannya) yakni dengan kalimat takwa itu daripada...antara apa yang diketahui oleh Allah swt. ialah bahwa orang-orang mukmin itu berhak memiliki kalimat takwa
Yang demikian menjadi sebab baiknya amal yang dilakukan dan jalan agar diterima, karena menggunakan takwa...Al Maa’idah: 27) Di samping itu, dengan takwa, Allah akan memberi taufik kepada seseorang untuk beramal...

-deskripsi"> Dosa merupakan penyebab binasanya seseorang, maka dengan takwa Allah
musuh mereka, dan nampaknya jiwa menjadi rindu untuk mengetahui lebih dalam tentang perkara-perkara takwa...yang menjadi sebab kemenangan, keberuntungan dan kebahagiaan, maka disebutkanlah lafaz takwa tiga kali
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 17
Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu,
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 85
(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai
(Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa) karena takut (kepada Allah dan.../perumpamaan yang paling baik, yaitu menggambarkan pembangunan mesjid yang berdasarkan bukan kepada takwa
(Sesungguhnya demikianlah Kami) sebagaimana Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang takwa (memberikan
-deskripsi"> Yakni penuhilah hak Allah, yaitu takwa, dan penuhilah hakku, yaitu ditaati
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 102
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah
Ingatlah (hari ketika Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa) berkat keimanan mereka (kepada Tuhan
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 9
Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa.
Dan bicarakanlah tentang berbuat kebaikan dan takwa.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 26
Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 35
Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman); mengalir sungai-sungai
tidak henti-hentinya) di dalam menyesatkan dengan sikap penuh hati-hati sebagaimana orang-orang yang takwa
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 108
Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 13
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 109
Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 8
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
mereka dengki kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, seorang yang paling mulia, paling takwa
Iman dan takwa disebut Allah sebagai perjanjian, karena Allah telah berjanji dalam kitab-kitab-Nya dan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 197
Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang
dengan baris di atas sebagai maf`ul mutlak bagi fi`ilnya yang dapat diperkirakan (bagi orang-orang yang takwa
ucapan-ucapan yang menyakitkan berupa cercaan dan hujatan, yang harus kamu terima dengan sabar dan takwa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 237
memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa
(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa) yaitu dengan menaati
sebelumnya) membenarkan hukum-hukum Taurat (serta menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang takwa

-deskripsi"> Dengan iman dan takwa serta kekuasaan di bumi serta mengumpulkan kami
(bagi orang-orang yang bertakwa) maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa