Paling Sering Dicari

1 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 2 Ar rahman 3 Surat+al+al isra+ayat+36 4 Sabar 5 an+nisa+ayat+21 6 riba 7 Al mulk ayat 2 8 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 9 shalat 10 tolong menolong 11 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 12 surat+An-Najm+ayat+38 13 surga 14 Zikir 15 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 16 Allah 17 QS. Al-Baqarah ayat 124 18 Surat albakoroh 20_28 19 muhammad 35 20 pecahan 21 unta 22 al baqarah ayat 2 23 Nabi saw 24 al imran 104 25 surah+al+baqoh+ayat+222 26 al maidah ayat 2 27 YUNUS 5 28 Al Hujurat Ayat 13 29 Muslim 30 ayat 145 31 hadits shalat 32 dimana Allah 33 ular 34 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 35 Anak allah 36 puasa 37 al kahfi ayat 2 38 yunus 39 yusuf 24 40 Q.S. Fathir ayat 2 41 Takwa 42 Al hadid ayat 20 43 Ali imran 139 44 tajwid+al+a-raf+ayat+34 45 Al Baqarah ayat 30 46 Yusuf 87 47 Kisah kaum sodo 48 ali+imran+19 49 Ayat 42 50 ali imran 97 51 al baqarah ayat 163 52 Maryam ayat 54 - 65 53 pendidikan 54 Jihad 55 Ali Imran ayat 139 56 Al ahzab ayat 21 57 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 58 ali imran 147 59 ali imran 190 60 Surat+al+al+isra+ayat+36 61 waris 62 akhlak 63 Nabi isa 64 ibrahim 1 65 al imran 66 LUQMAN+AYAT+14 67 al hijr ayat 9 68 anjing 69 Surat Nuh 70 Ali imran 133 71 An nahl ayat 97 72 al-quran 73 Tuhan tiga 74 Ali imron ayat 102 75 waktu 76 al baqarah ayat 233 77 ar rum ayat 21 78 ibrahim 7 79 Surat Ar-rahman ayat 19 80 Ali Imran ayat 159 81 rezeki 82 Zakat 83 wanita 84 ibrahim ayat 7 85 Jujur 86 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 87 al+maidah+ayat+122 88 al baqarah ayat 275 89 ashshof ayat 61 90 Surat an Nisa ayat 142 91 ali imran 8 92 ali imran 110 93 al-hijr ayat 9 94 katak 95 al-Hujurat ayat 13 96 Allah Tuhan 97 Hadis hutang piutang 98 Shad ayat 27 99 QS. al-Luqman ayat 10 100 Nabi Isa adalah anak Allah

Hasil pencarian tentang kafir

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 151
merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya....Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 161
Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah,
Orang-orang kafir berkata) orang-orang kafir di antara mereka mengatakan, ("Ini adalah hari yang berat...") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Muddatstsir melalui...firman-Nya, "Hari yang sulit bagi orang-orang kafir."
terjemahan ayat Surat Al-Kafirun Ayat 1
Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
(Katakanlah, "Hai orang-orang kafir!)
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 42
Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua...Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa
Kalau bukan karena Kami tidak menginginkan semua orang menjadi kafir ketika melihat bahwa orang-orang...kafir itu mendapat rezeki yang amat luas, tentu Kami akan menjadikan atap dan tangga rumah orang-orang...kafir itu terbuat dari perak, karena begitu rendah dan sepelenya dunia bagi Kami.
Nabi, kobarkanlah semangat) berilah semangat (para mukmin itu untuk berperang) melawan orang-orang kafir...sabar di antara kalian niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh) di antara orang-orang kafir...disebabkan orang-orang kafir itu) mereka yang kafir itu (kaum yang tidak mengerti)....dan seratus orang mukmin mampu memerangi seribu orang kafir dan hendaknya mereka (kaum mukmin) bersabar...di dalam menghadapi orang-orang kafir.
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi jalan Allah) tuntunan-Nya, yaitu jalan petunjuk...(kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka...) ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang dikubur di Al-Qulaib, seusai perang Badar
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain untuk memeluk Islam lalu mati dalam...keadaan kafir, maka Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 19
Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 23
tetapi orang yang berpaling dan kafir,
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 34
Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam...keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 39
Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri....Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya...dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 10
bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 42
Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 22
bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 150
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara...kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir...serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 36
Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam....Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 5
Apakah belum datang kepadamu (hai orang-orang kafir) berita orang-orang kafir terdahulu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 102
maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong...Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
(Sebenarnya orang-orang kafir itu) yakni penduduk Mekah yang kafir (berada dalam kesombongan) hamiyyah
(Binasalah manusia) maksudnya, terlaknatlah orang kafir itu (alangkah sangat kekafirannya) Istifham atau...pada ayat ini mengandung makna celaan; makna yang dimaksud, apakah gerangan yang mendorongnya berlaku kafir
Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka (pada hari kiamat): "Sesungguhnya kebencian...) lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir
(Itulah) hukuman yang ditimpakan atasmu (maka rasakanlah hukuman itu) hai orang-orang kafir, sebagai...hukuman di dunia (sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu) kelak di hari kemudian (azab neraka")
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 34
Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 11
dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 16
Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 2
orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya,
(Adapun orang yang melampaui batas) yakni orang kafir.