Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 sedekah 3 Zakat 4 Bani israil 5 yahudi 6 niat 7 Puasa syawal 8 Iman 9 palestina 10 Asy-Syu’ara ayat 214 11 Zakat fitrah 12 al-Baqarah ayat 143 13 adil 14 al maidah ayat 3 15 ibrahim+ayat+25 16 Ibrahim 17 Kiblat 18 surat+Ali+'imran+180 19 al baqarah ayat 256 20 An-nisa ayat 59 21 Sholat ied 22 kemenangan 23 Bicara yang baik 24 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 25 Ramadhan 26 Israil 27 Haram 28 makanan halal 29 kebahagiaan 30 Talak 31 Yunus+85 32 al baqarah ayat 275 33 Shalat 34 Yunus+87 35 riba 36 IKHLAS 37 matahari 38 ibrahim+ayat+27 39 ali imran 133 40 Anak yatim 41 Penyakit hati 42 ibrahim+ayat+26 43 ali imran 112 44 Maryam 45 al jumuah ayat 10 46 Surat Al anbiyah 96 47 al maidah ayat 6 48 Dalil Nabi Muhammad di al quran 49 at taubah ayat 7 50 ali imran 104 51 pamer ibadah 52 menuntut ilmu 53 ali imran 103 54 Al+ahzab+ayat+31 55 as-sajdah+ayat+7 56 telah aku tinggalkan dua perkara 57 pembelaan qur-an pada hari kiamat 58 ali imran ayat 33 59 Muhammad 60 Baitul Maqdis 61 Akhir Ramadhan 62 QS. Al A’raaf ayat 144 63 Kiamat 64 +al+qariah+ayat+5 65 kayu bakar 66 ali imran 191 67 6 tanda kiamat 68 telah+menceritakan+kepada+kami+muhammad+bin+sulaiman+al+mishhishi menceritakan kepada kami muhammad bin az zibrigan 69 ibnu majah 2246 70 Kalimat paling di cintai Allah 71 Tugas manusia 72 surat+an+nahl+ayat+43 73 surat+al-baqarah+ayat+9 74 Suraj Ibrahim 147 75 LIKULLI UMMATIN FITNAH 76 az zariyat ayat 51 77 kebersihan sebahagian daripada iman 78 mencari+rizki 79 gafir ayat 23 80 Thaaha ayat 132 81 al-baqarah ayat 229 82 ziarah+kubur 83 Maryam 90 84 al-anfal ayat 60-61 85 Daud 86 Ar-rum ayat 21 87 surat al a'raf ayat 179 88 Dari Abu Hurairah raḍiyallahu anhu bahwa Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya 89 hadist abu daud no 3641 90 Yang+beristighfar+ 91 maaf 92 mohon bantuan 93 An nasr 94 Hukum zakat fitrah istri 95 memberi makan orang puasa 96 Muhammad+mati 97 Yusuf 85 98 Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya 99 Yunus ayat 44 100 kafir

Hasil pencarian tentang kafir

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 151
merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya....Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 161
Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah,
Orang-orang kafir berkata) orang-orang kafir di antara mereka mengatakan, ("Ini adalah hari yang berat...") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Muddatstsir melalui...firman-Nya, "Hari yang sulit bagi orang-orang kafir."
terjemahan ayat Surat Al-Kafirun Ayat 1
Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
(Katakanlah, "Hai orang-orang kafir!)
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 42
Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua...Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa
Kalau bukan karena Kami tidak menginginkan semua orang menjadi kafir ketika melihat bahwa orang-orang...kafir itu mendapat rezeki yang amat luas, tentu Kami akan menjadikan atap dan tangga rumah orang-orang...kafir itu terbuat dari perak, karena begitu rendah dan sepelenya dunia bagi Kami.
Nabi, kobarkanlah semangat) berilah semangat (para mukmin itu untuk berperang) melawan orang-orang kafir...sabar di antara kalian niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh) di antara orang-orang kafir...disebabkan orang-orang kafir itu) mereka yang kafir itu (kaum yang tidak mengerti)....dan seratus orang mukmin mampu memerangi seribu orang kafir dan hendaknya mereka (kaum mukmin) bersabar...di dalam menghadapi orang-orang kafir.
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi jalan Allah) tuntunan-Nya, yaitu jalan petunjuk...(kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka...) ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang dikubur di Al-Qulaib, seusai perang Badar
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain untuk memeluk Islam lalu mati dalam...keadaan kafir, maka Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 19
Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 23
tetapi orang yang berpaling dan kafir,
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 34
Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam...keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 39
Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri....Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya...dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 10
bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 42
Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 22
bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 150
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara...kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir...serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 36
Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam....Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 5
Apakah belum datang kepadamu (hai orang-orang kafir) berita orang-orang kafir terdahulu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 102
maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong...Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
(Sebenarnya orang-orang kafir itu) yakni penduduk Mekah yang kafir (berada dalam kesombongan) hamiyyah
(Binasalah manusia) maksudnya, terlaknatlah orang kafir itu (alangkah sangat kekafirannya) Istifham atau...pada ayat ini mengandung makna celaan; makna yang dimaksud, apakah gerangan yang mendorongnya berlaku kafir
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 10
Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka (pada hari kiamat): "Sesungguhnya kebencian...) lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir
(Itulah) hukuman yang ditimpakan atasmu (maka rasakanlah hukuman itu) hai orang-orang kafir, sebagai...hukuman di dunia (sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu) kelak di hari kemudian (azab neraka")
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 34
Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 11
dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 16
Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 2
orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya,
(Adapun orang yang melampaui batas) yakni orang kafir.