Paling Sering Dicari

1 ali imran 67 2 Ayat+tentang+niat 3 Yahudi 4 al imran 67 5 Al-ikhlas 6 Surah+almukm+ayat 13 7 maryam 8 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 9 al baqarah ayat 111 10 al baqarah ayat 30 11 surat an-nisaa ayat 58 dan 59 12 sabar 13 GEMPA 14 ali imran 159 15 penyakit 16 al-baqarah ayat 111 17 BURUNG 18 al hujurat ayat 13 19 Yunus 20 Ali imran ayat 67 21 Ali Imran 14 22 evolusi bintang 23 Kiamat 24 maryam 2 25 an nisa ayat 29 26 al isra ayat 32 27 Pemimpin 28 ibrahim 7 29 al fatihah ayat 7 30 Surat Al-Hajj ayat 54 31 Ali Imran 32 al-baqarah ayat 275 33 an+nisa+ayat+59 34 Hadis+minyak+bumi 35 luqman+14 36 al baqarah ayat 275 37 yunus 101 38 ali imran ayat 159 39 neraka 40 Ar+rahman+ayat+57 41 Ilmu 42 Langit 43 An-Nisa ayat 58-59 44 al-baqarah ayat 151 45 al baqarah ayat 151 46 Hewan Melahirkan 47 hadits ibnu majah no 13 48 ibrahim ayat 7 49 quran sebagai petunjuk 50 minat makan 51 Surat An-Nisa ayat 58 52 al maidah ayat 2 53 Al maidah ayat 1 54 surat at taubah ayat 111 55 ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 56 surat al ahzab ayat 33 57 Al-Qasas ayat 30 58 Al-Ghaafir+Ayat+52 59 ali imran 185 60 an nur ayat 32 61 al+baqarah+ayat+151 62 YUNUS 40-41 63 at taubah ayat 34 64 ali imran 190 191 65 an nisa ayat 1 66 Ar+rahman+ayat+56 67 luqman+15 68 yunus 57 69 luqman 12 70 an nisa ayat 125 71 Ali Imran 38 72 Ar+rahman+ayat+58 73 surat+al+imran+ayat+110 74 surat+al+kafirun+ayat+1 75 musibah 76 Illaa maa kaanu ya'maluuun 77 SURAT AL BAQARAH AYAT 151 78 Pisang 79 al baqarah ayat 83 80 al+hujurat+ayat+12 81 al maidah ayat 38 82 An nasr 83 yusuf 2 84 Sumber Daya Manusia Dalam Surat Ar Rad Ayat 17 85 tafsir surat an najm ayat 26 86 LAUT 87 Niat 88 hewan menyusui 89 surat Al Baqarah ayat 111 90 ali imran 130 91 surat al baqarah ayat 43 92 ikhlas 93 bumi 94 QS. Ali Imran (3): 67! 95 minyak 96 al hadid ayat 22 97 ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 98 Ali 'Imran 101 99 Bacalah 100 Cerita orang yang bersedekah di jaman era rosululloh saw

Hasil pencarian tentang yunus+57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ


57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
[[57 ~ AL-HADID (BESI) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini dimulai dengan berita bahwa Allah
memuat 111 ayat yang semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus