Paling Sering Dicari

1 puasa 2 alquran surat alinsan ayat 8 dan 9 3 surah al-imran ayat 140 4 Amanat 5 al ikhlas 6 an nisa ayat 29 7 Ali Imran 104 8 riba 9 al+baqarah+ayat+93 10 iman 11 PENDAHULUAN+SURAH+AL+AN++AM+AYAT+26+DAN+28 12 Berpuasa 13 luqman+14 14 sijjin 15 Ismail 16 ali imran 110 17 Ramadhan 18 menutup 19 Asy+syams+ayat+7 20 Ali imran 21 doa ziara kubur 22 ali imran 134 23 orang orang lemah 24 akhlak 25 Al Baqarah ayat 2 26 Penciptaan 27 An-Nisa' Ayat 29 28 Al-Baqarah Ayat 188 29 Al-Hujurat Ayat 13 30 Al-Baqarah Ayat 30 31 Perhitungan Allah sangat akurat 32 Asy+syams+ayat+6 33 Al-A’raf Ayat 56 34 orang tua 35 akal 36 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 37 ADAM 38 Tiap berjiwa pasti mati 39 berfikir 40 yunus 32 41 Sabar 42 at-taubah+ayat+105 43 Luqman 18 44 Yunus 99 45 tanggung jawab 46 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 47 setan tidak berkuasa atas manusia kecuali pengikutnya 48 doa awal ramadhan 49 maryam 26 50 ali+imran+190 51 yusuf 52 al baqarah ayat 185 53 Munafik 54 Belajar 55 Al-Baqarah Ayat 195 56 an+nisa+ayat+14 57 ingkar 58 Makhluk-makhluk 59 Al-Isra' Ayat 26 60 Wajah 61 annisa ayat 59 62 Al jumuah ayat 9 63 pemimpin 64 Asbabun+nuzul+surah+al+mu'minum+ayat+78 65 al maidah ayat 5 66 al baqarah ayat 30 67 hari raya 68 ibrahim 69 al mumtahanah ayat 10 70 an-naba'+ayat+1 71 Maryam 72 Al-Hadid Ayat 57 73 at-tahrim ayat 6 74 quran surat alqadar 1-3 75 al mu'min ayat 45 76 al baqarah ayat 275 77 Hadits muslim 1619 78 Keras mengguntur 79 surat+al-ala+ayat+7 80 Keuntungan 81 setan+datang+mencabut+bulu+saat+shalat+ 82 al jumuah ayat 2 83 Alam 84 Main 85 Ali+Imran+159 86 Baitul maqdis daud 87 ganti 88 Mengendalikan 89 Surat+AL+Baqoro+ayat+165+-+167+ 90 Zakat 91 Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” 92 Al-Baqarah Ayat 83 93 fathul bari 94 SURAH MUHAMMAD 95 An-naml ayat 22 96 ghafir+ayat+7 97 jual beli istishna 98 yunus ayat 40 99 yunus+16 100 Surat Al bayyinah

Hasil pencarian tentang perhitungan

(Matahari dan bulan menurut perhitungan) maksudnya, keduanya beredar menurut perhitungan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 5
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 113
Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.
Setelah itu, kalian akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat untuk perhitungan dan pembalasan.
yang diperingatkan dan pahala yang dijanjikan kepada kalian setelah kebangkitan kembali, pertemuan dan perhitungan...Maka, kalian pasti tidak berdaya menolak pertemuan dan perhitungan itu.
Temanku itu," katanya melanjutkan, berkata, "Apakah kamu mempercayai adanya kebangkitan setelah mati, perhitungan
Inilah hari perhitungan dan pembalasan terhadap semua amal perbuatan."
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 202
Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya
Dialah yang ampunan-Nya amat kuinginkan, agar--saat perhitungan nanti--segala kealpaan dan kekhilafanku
Sesungguhnya aku, ketika di dunia, yakin akan menghadapi perhitungan ini.
disebabkan (apa yang mereka usahakan), yakni amal mereka dari haji dan doa (dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya...Menurut keterangan sebuah hadis, Allah melakukan hisab atau perhitungan bagi seluruh makhluk dalam tempo
Dialah yang mewafatkan aku jika ajal telah tiba, dan kemudian menghidupkan aku kembali untuk memperoleh perhitungan
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 39
Dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan...cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya.
Ketahuilah bahwa hanya Dia yang mempunyai hak mengadakan perhitungan dan memutuskan permasalahan antar...Dia adalah secepat-cepat yang melaksanakan perhitungan dan pembalasan.
Dan perhitungan untuk mereka ada pada Allah.
membuat aku terhina di hadapan manusia pada hari dibangkitkannya manusia dari kubur untuk mendapatkan perhitungan
Seketika itu juga mereka pun berkumpul di hadapan Kami untuk mendapatkan perhitungan.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 84
terhadap mereka, karena sesungguhnya Kami hanya menghitung datangnya (hari siksaan) untuk mereka dengan perhitungan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 96
menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan
penuh rasa penyesalan, berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku tidak diberi kitab dan tidak mengetahui perhitungan
penuh rasa penyesalan, berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku tidak diberi kitab dan tidak mengetahui perhitungan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 62
Dan Dialah Pembuat Perhitungan yang paling cepat.
(Tidak lain) (perhitungan amal perbuatan mereka hanyalah kepada Rabbku) maka Dia akan membalasnya kepada
Ampuni juga kedua orangtuaku dan orang-orang Mukmin pada hari dilaksanakannya perhitungan, yang diikuti
Sedangkan orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat Kami, kebangkitan serta perhitungan, maka
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 39
Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan.
Dialah Tuhan yang kepada-Nyalah kamu akan dihimpunkan) dikumpulkan kelak di hari kiamat guna menjalani perhitungan
Aku telah memutuskan untuk mengusirmu dari kasih sayang dan kemuliaan-Ku sampai hari kiamat, hari perhitungan
Matahari dan bulan beredar pada porosnya menurut perhitungan dan ketetapan yang tanpa cacat. (1) (1)...Perhitungan peredaran itu, terutama pada bulan, terjadi demikian telitinya.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 47
Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.