Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 Puasa 5 Sabar 6 Ayat tentang materi dan perubahannya 7 Mahluk 8 Makhluk proses kehidupan 9 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 10 at talaq ayat 4 11 Makhluk & Proses Kehidupan 12 al baqarah ayat 187 13 ar rahman 14 Hadits tentang jual beli barter 15 Al ikhlas 16 Ayat tentang gaya dan energi 17 Santun 18 Perubahan Fisika 19 an nahl ayat 90 20 Surat ar ra'du ayat 11 21 Al An’am ayat 83 22 an nisa ayat 24 23 al baqarah ayat 30 24 an nur ayat 24 25 Manusia 26 alhadid+ayat+7 27 an-nisa ayat 29 28 al rahman 29 +kandungan+dari+malaikat+mikail 30 Hadits Muslim Nomor 2855 31 Ilmu 32 ali imran 33 al mulk ayat 3 34 al maidah ayat 2 35 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 36 Surat Al-Anbiya Ayat 30 37 Hadis tentang produksi 38 an nisa ayat 3 39 Hadist cinta 40 al Baqarah ayat 43 41 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 42 mahluk & proses kehidupan 43 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 44 Hujan 45 al baqarah ayat 168 46 al maidah ayat 6 47 al anfal ayat 2 48 Ibrahim 49 MARYAM 50 ALI IMRAN 190 51 ar-rum ayat 21 52 ali imran 7 53 an nisa ayat 29 54 AL maidah ayat 3 55 al baqarah ayat 2 56 yunus 57 Surat yasin 58 hukum 59 Zina 60 Hadits Muslim Nomor 5318 61 al+maidah+ayat+1 62 surat+an+nisa+ayat+35 63 an nisa ayat 4 64 surat yunus 65 Tumbuhan 66 Ikhlas 67 Muntaha 68 Surga 69 Akhlak terpuji 70 ALI IMRAN 126 71 akhlak 72 ali imran 159 73 al+baqarah+ayat+183 74 al maidah ayat 1 75 Manusia,l 76 Bumi dan Alam semesta 77 Yusuf 78 menjaga lingkungan 79 Prasangka 80 Langit 81 hukum+tajwid+luqman+ayat+33 82 qaaf 37 83 Allah tidak merubah suatu kaum 84 hadits muslim 5109 85 an-nur ayat 23 86 alhadid ayat 20 87 Ayat+tentang tumbuhan dan buah 88 Yunus ayat 91 89 surah Al-Baqarah ayat 188 90 an nisa ayat 59 91 Ali imran 96 92 Al+baqarah+ayat+283 93 al baqarah ayat 183 94 ali imran 28 95 luqman 13 96 ali imran ayat 92 97 Kerjaan+tangamu+disaksikan+kakumu 98 SURAT AT TIN 99 lingkungan hidup 100 al baqaarah ayat 256

Hasil pencarian tentang Haji

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 197
(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu...akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan...haji.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu yang sudah kalian ketahui sejak masa Nabi Ibrâhîm...Maka barangsiapa yang berniat haji dan telah masuk di bulan-bulan itu, ia harus memelihara etika haji...Etika haji itu, di antaranya, adalah bahwa seseorang yang berihram dilarang menggauli istri; menjauhi...Dengan demikian, diharapkan seorang yang berihram haji itu jiwanya menjadi bersih.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 196
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah....Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam...bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat....jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji
Lakukanlah ibadah haji dan umrah secara sempurna dengan mengharap perkenan Allah semata....Jika di perjalanan kalian dikepung musuh, sedangkan kalian telah berniat haji dan telah mengenakan pakaian...yang tidak dihalangi oleh musuh, kalian boleh melakukan umrah lebih dulu (tamattu') hingga tiba waktu haji...Lalu berihramlah untuk niat haji....Bagi penduduk Mekah, tidak diwajibkan apa-apa ketika melakukan haji tamattu'.
(Haji), maksudnya adalah waktu dan musimnya (beberapa bulan yang dimaklumi), yaitu Syawal, Zulkaidah...(Maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya) dalam dirinya (akan melakukan ibadah haji pada bulan-bulan...berbuat maksiat (dan jangan berbantah-bantahan) atau terlibat dalam percekcokan (sewaktu mengerjakan haji...Ayat berikut ini diturunkan kepada penduduk Yaman yang pergi naik haji tanpa membawa bekal, sehingga
Sebelumnya ada di antara kalian yang merasa bersalah jika melakukan perniagaan dan mencari rezeki pada musim haji...Apabila para haji telah beranjak dari Arafah setelah melakukan wukuf dan mereka tiba di Muzdalifah pada...pujilah nama Tuhanmu yang telah memberi hidayah untuk memeluk agama yang benar dan melakukan ibadah haji
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 97
antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji...Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu
Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji dan meninggalkan sikap berbangga-bangga terhadap leluhur...Dan tempat-tempat melakukan ibadah haji itu, seluruhnya merupakan tempat yang baik untuk berdoa dan meminta...Hanya saja ada di antara jamaah haji itu yang hanya berdoa untuk kemaslahatan dunia dengan melupakan
(Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah), artinya lakukanlah dengan memenuhi semua haknya (dan...menyembelih kurban yang mudah didapat), yaitu seekor kambing yang harus disembelihnya sesudah ihram haji...Ada pula yang mengatakan jika telah selesai dari pekerjaan-pekerjaan haji tanpa mempedulikan soal di...Sekiranya ia bermukim sebelum bulan-bulan haji tetapi tidak menjadi penduduk tetap, lalu ia bertamatu...dan umrah sekaligus atau memasukkan haji ke dalam umrah sebelum memulai tawaf (Dan bertakwalah kamu
> Yakni beritahukanlah mereka, seru mereka, sampaikan kepada orang yang dekat maupun jauh kewajiban haji...class="tafsir-deskripsi"> Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh jamaah haji

-deskripsi"> Maksudnya tidak dibenarkan mengerjakan haji dan umrah....pendapat yang lain, bahwa kaum musyrikin itu tidak boleh masuk ke tanah Haram baik untuk keperluan haji...

-deskripsi"> Maksudnya setelah tahun 9 Hijrah, ketika Abu Bakar memimpin jamaah haji...shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membacakan ayat “bara’ah” pada hari haji...bertawaf dengan telanjang.”

-deskripsi"> Karena mencegah orang musyrikin mengerjakan haji
Allah telah mengangkat martabat dua buah bukit, Safa dan Marwa, dan menjadikannya bagian dari manasik haji...Maka barangsiapa yang menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi dirinya untuk melakukan sai (sa'y
orang-orang menghadapkan wajah dalam salat, dan kepadanya orang-orang berkunjung untuk melaksanakan ibadah haji...Demikian pula, Allah menjadikan bulan haji dan hewan korban yang dipersembahkan ke Ka'bah, khususnya
seumpamanya aku akan menunaikan ibadah haji....penafsirannya, bahwa tiada seseorang pun yang melalaikan untuk membayar zakat dan melakukan ibadah haji
(Katakanlah, "Sesungguhnya salatku, ibadahku) amal ibadahku, yaitu ibadah haji dan lain-lainnya (hidupku
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 27
Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan
(Mengerjakan haji di Baitullah itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah) Ada yang membaca hajja dengan...(Barang siapa yang kafir) terhadap Allah atau terhadap kewajiban haji (maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
(Dan inilah suatu permakluman) pengumuman (dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji...(Yang isinya ialah), bahwasanya sesudah tahun ini tidak boleh lagi orang musyrik melakukan haji dan tawaf
-deskripsi"> Seperti shalat, zakat, puasa, haji, berbuat ihsan kepada manusia, dzikrullah
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 1
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
-deskripsi"> Baitul Ma'mur ialah ka'bah karena ka'bah selalu mendapat kunjungan haji,
(Dan berserulah) serukanlah (kepada manusia untuk mengerjakan haji) kemudian Nabi Ibrahim naik ke puncak...Sesungguhnya Rabb kalian telah membangun Baitullah dan Dia telah mewajibkan kalian untuk melakukan haji
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 158
Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 19
Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 128
umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji
bagian), maksudnya pahala (dari), artinya disebabkan (apa yang mereka usahakan), yakni amal mereka dari haji
(Barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umrah) artinya memakai pakaian haji atau umrah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 189
Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian di musim haji dengan mengharamkan
Barangsiapa yang mengagungkan agama Allah, amalan-amalan ibadah haji dan binatang korban yang disediakan