Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 Sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 ali imran 5 hujan 6 Al+hijr+ayat+47 7 Ayat yang ada arti al quranyya 8 ayat tentang kepala madrasah 9 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 10 ali imran ayat 185 11 Surat yasin 12 al-insyirah ayat 5 13 laut 14 surat thaha ayat 180 15 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 16 ali imran 159 17 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 18 Hadits Abu Daud Nomor 4432 19 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 20 huud+40 21 Aman 22 surat Al furqan ayat 20 23 awan 24 saba 15 25 Tafsir kepuasan kerja 26 al ikhlas 27 surat Al furqan ayat 9 28 hewan 29 akhlak 30 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 31 al hasyr ayat 7 32 Rezeki 33 An-nisa ayat 58 34 AL HUJURAT AYAT 11 35 ali imran 64 36 Ar-Rahman ayat 19 37 al bayyinah ayat 8 38 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 39 al fatiha ayat 1 40 surat al baqarah ayat 11 41 Ayat 43 42 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 43 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 44 Al+hijr+ayat+48 45 ciri ciri pasngan yang baik 46 al maidah ayat 3 47 Ali Imran 110 48 Sedekah 49 annisa ayat 58 50 al baqarah ayat 219 51 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 52 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 53 MARYAM 54 al maidah ayat 8 55 gembira 56 Al Baqarah ayat 30 57 Tadabbur asy syuara ayat 174 58 surat+Asy+syuara+ayat+157 59 Tanda 60 ali+imran+188 61 surah 'abasa ayat 38 62 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 63 sujud 64 al+mursalat+ayat+32 65 surah al imran 110 66 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 67 Ibnu majah 127 68 Surat Al baqarah 69 Al-Baqarah [2] ayat 43 70 al+mursalat+ayat+33 71 surah+al+imran+110 72 ayat twntang ahklak 73 surat al-araf 31 74 yusuf 87 75 Imran 30 76 Surat annisa ayat 56 77 Kitab belakang 78 AR RAHMAN 1 79 al baqarah ayat 275 80 Ayat kisah 81 al ghasiyah ayat 17-20 82 Surah an Nisa ayat 3 83 gunung 84 Iman 85 Al mu'minun ayat 51 86 AL BAQARAH AYAT 43 87 ali+imran+,135 88 Surat Ap Ahqaf ayat 9 89 Palestina 90 anjing 91 Zakat fitrah 92 riba 93 allah maha tau 94 Al+Ankabut+ayat+64 95 kalimat allah isa 96 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 97 muhammad+ayat+23 98 an nisa ayat 36 99 an nisa ayat 59 100 Ayat 216

Hasil pencarian tentang Haji

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 197
(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu...akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan...haji.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu yang sudah kalian ketahui sejak masa Nabi Ibrâhîm...Maka barangsiapa yang berniat haji dan telah masuk di bulan-bulan itu, ia harus memelihara etika haji...Etika haji itu, di antaranya, adalah bahwa seseorang yang berihram dilarang menggauli istri; menjauhi...Dengan demikian, diharapkan seorang yang berihram haji itu jiwanya menjadi bersih.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 196
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah....Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam...bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat....jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji
Lakukanlah ibadah haji dan umrah secara sempurna dengan mengharap perkenan Allah semata....Jika di perjalanan kalian dikepung musuh, sedangkan kalian telah berniat haji dan telah mengenakan pakaian...yang tidak dihalangi oleh musuh, kalian boleh melakukan umrah lebih dulu (tamattu') hingga tiba waktu haji...Lalu berihramlah untuk niat haji....Bagi penduduk Mekah, tidak diwajibkan apa-apa ketika melakukan haji tamattu'.
(Haji), maksudnya adalah waktu dan musimnya (beberapa bulan yang dimaklumi), yaitu Syawal, Zulkaidah...(Maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya) dalam dirinya (akan melakukan ibadah haji pada bulan-bulan...berbuat maksiat (dan jangan berbantah-bantahan) atau terlibat dalam percekcokan (sewaktu mengerjakan haji...Ayat berikut ini diturunkan kepada penduduk Yaman yang pergi naik haji tanpa membawa bekal, sehingga
Sebelumnya ada di antara kalian yang merasa bersalah jika melakukan perniagaan dan mencari rezeki pada musim haji...Apabila para haji telah beranjak dari Arafah setelah melakukan wukuf dan mereka tiba di Muzdalifah pada...pujilah nama Tuhanmu yang telah memberi hidayah untuk memeluk agama yang benar dan melakukan ibadah haji
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 97
antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji...Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu
Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji dan meninggalkan sikap berbangga-bangga terhadap leluhur...Dan tempat-tempat melakukan ibadah haji itu, seluruhnya merupakan tempat yang baik untuk berdoa dan meminta...Hanya saja ada di antara jamaah haji itu yang hanya berdoa untuk kemaslahatan dunia dengan melupakan
(Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah), artinya lakukanlah dengan memenuhi semua haknya (dan...menyembelih kurban yang mudah didapat), yaitu seekor kambing yang harus disembelihnya sesudah ihram haji...Ada pula yang mengatakan jika telah selesai dari pekerjaan-pekerjaan haji tanpa mempedulikan soal di...Sekiranya ia bermukim sebelum bulan-bulan haji tetapi tidak menjadi penduduk tetap, lalu ia bertamatu...dan umrah sekaligus atau memasukkan haji ke dalam umrah sebelum memulai tawaf (Dan bertakwalah kamu
> Yakni beritahukanlah mereka, seru mereka, sampaikan kepada orang yang dekat maupun jauh kewajiban haji...class="tafsir-deskripsi"> Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh jamaah haji

-deskripsi"> Maksudnya tidak dibenarkan mengerjakan haji dan umrah....pendapat yang lain, bahwa kaum musyrikin itu tidak boleh masuk ke tanah Haram baik untuk keperluan haji...

-deskripsi"> Maksudnya setelah tahun 9 Hijrah, ketika Abu Bakar memimpin jamaah haji...shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membacakan ayat “bara’ah” pada hari haji...bertawaf dengan telanjang.”

-deskripsi"> Karena mencegah orang musyrikin mengerjakan haji
Allah telah mengangkat martabat dua buah bukit, Safa dan Marwa, dan menjadikannya bagian dari manasik haji...Maka barangsiapa yang menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi dirinya untuk melakukan sai (sa'y
orang-orang menghadapkan wajah dalam salat, dan kepadanya orang-orang berkunjung untuk melaksanakan ibadah haji...Demikian pula, Allah menjadikan bulan haji dan hewan korban yang dipersembahkan ke Ka'bah, khususnya
seumpamanya aku akan menunaikan ibadah haji....penafsirannya, bahwa tiada seseorang pun yang melalaikan untuk membayar zakat dan melakukan ibadah haji
(Katakanlah, "Sesungguhnya salatku, ibadahku) amal ibadahku, yaitu ibadah haji dan lain-lainnya (hidupku
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 27
Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan
(Mengerjakan haji di Baitullah itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah) Ada yang membaca hajja dengan...(Barang siapa yang kafir) terhadap Allah atau terhadap kewajiban haji (maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
(Dan inilah suatu permakluman) pengumuman (dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji...(Yang isinya ialah), bahwasanya sesudah tahun ini tidak boleh lagi orang musyrik melakukan haji dan tawaf
-deskripsi"> Seperti shalat, zakat, puasa, haji, berbuat ihsan kepada manusia, dzikrullah
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 1
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
-deskripsi"> Baitul Ma'mur ialah ka'bah karena ka'bah selalu mendapat kunjungan haji,
(Dan berserulah) serukanlah (kepada manusia untuk mengerjakan haji) kemudian Nabi Ibrahim naik ke puncak...Sesungguhnya Rabb kalian telah membangun Baitullah dan Dia telah mewajibkan kalian untuk melakukan haji
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 158
Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 19
Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 128
umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji
bagian), maksudnya pahala (dari), artinya disebabkan (apa yang mereka usahakan), yakni amal mereka dari haji
(Barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umrah) artinya memakai pakaian haji atau umrah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 189
Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian di musim haji dengan mengharamkan
Barangsiapa yang mengagungkan agama Allah, amalan-amalan ibadah haji dan binatang korban yang disediakan