Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 yunus 84 4 Surat Fathir ayat 28 5 kami 6 Zina 7 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 8 as saf ayat 3 9 An nasr ayat 2 10 Surat ayat29 dan tafsirannya 11 Harta 12 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 13 an nisa ayat 59 14 al-hujurat ayat 13 15 al hujurat ayat 6 16 ali imran 14 17 Al quran 18 al maidah ayat 90 19 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 20 yusuf 21 Al-Baqarah ayat 152 22 Al maidah ayat 6 23 Sholat 24 ALI IMRAN 25 al hujurat ayat 13 26 Perangilah 27 al hajj ayat 7 28 Syirik 29 Maryam ayat 58 30 Surat an nur ayat 31 31 sehaT 32 surat al ikhlas 33 9 surat al-hadid ayat 3 34 dalil+kitab+injil 35 menutup mulut 36 Al+baqarah+ayat+30 37 an+nisa+ayat+162 38 AL KAHFI AYAT 29 39 Luqman ayat 14 40 At taubah ayat 105 41 jual beli 42 al+hujurat+ayat+12 43 al hadid ayat 22 44 Al baqarah ayat 2 45 Ar rum ayat 21 46 Al hijr 9 47 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 48 aurat 49 al-baqarah ayat 148 50 Al baqarah ayat 185 51 Al-Baqarah Ayat 282 52 al baqarah ayat 30 53 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 54 kitab 55 akidah islam akidah yang praktikal 56 Surah 31 ayat 13 57 al maidah ayat 3 58 Q.S An-nahl ayat 18 59 Nabi palsu 60 Jujur 61 Al imran 62 surat ibrahim ayat 7 63 Az zukhruf ayat 47 64 Surat al kahfi 65 Babi 66 ar rum ayat 30 67 al baqarah ayat 31 68 Tentang kejujuran 69 ar rahman 26-27 70 maryam 88 71 ali imran 110 72 Pahala baca quran 73 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 74 Tafsir surat an naba' ayat 34 75 Al-Baqarah Ayat 144 76 Surat+al+mu'minun+ayat+131 77 ibrohim ayat 40 78 Zabur 79 ali imran 19 80 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 81 Terjemahkan ayat kedua dari surah Al-Ashr 82 Surat al furqan ayat 26-27 83 Ali+imran+ayat+29 84 Luqman+ayat+17 85 Perintah bersiwak 86 hujan 87 Dalil Tentang pengertian kreatif .produktif dan inovatif 88 Isa putra Maryam 89 Surat Al maidah ayat 87 sampai 95 90 shalat 91 Alhumazah ayat 1 92 ali imran 159 93 at-taubah ayat 111 94 Surat Al maidah 95 Ali Imran ayat 200 96 Ali+Imran+ayat+28 97 al qamar ayat 49 98 al imran 14 99 An nur ayat 4 100 ali imran ayat 104

Hasil pencarian tentang Al+ikhlas

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas
Orang Mukmin manakah yang dengan ikhlas menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, hingga diberi pahala
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
hari kiamat, banyak berangan- angan: alangkah senangnya bila dulu, di dunia, mereka memeluk Islam dan ikhlas
Sedangkan hamba-hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka karena mereka selalu bertawakal
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
Namun demikian, terdapat orang-orang Mukmin yang telah dibuat ikhlas oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya
Dia akan memberikan pertolongan kepadamu, juga kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatan dengan
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 31
dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.
ada yang dapat selamat dari penyesatan yang aku lakukan kecuali hamba-hamba-Mu yang beribadah dengan ikhlas
penyelamatan seperti itu, Kami juga akan menyelamatkan orang-orang Mukmin yang mengakui kesalahan dan ikhlas
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya).
Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) yang ikhlas keimanannya.
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.
orang-orang yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas