Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 7 Al+hujurat+ayat+13 8 ali imran 103 9 tentang kurban 10 angin 11 al mujadalah ayat 11 12 al qalam ayat 4 13 Al Baqarah ayat 285 14 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 15 surah al baqarah ayat 2 16 zakat 17 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 18 maryam 19 talak 20 ali imran 159 21 ali imran 22 ali imran 190 23 Ibrahim Ayat 7 24 Sedekah 25 Al hujurat ayat 9 26 al hujurat ayat 13 27 saba 15 28 al hajj ayat 7 29 luqman ayat 12 30 at tahrim ayat 6 31 an nisa ayat 59 32 al baqarah ayat 177 33 al-hujurat ayat 9 dan 10 34 surat al araf ayat 54 35 yunus ayat 3 36 Cahaya Allah 37 Muslim itu bersaudara 38 al anfal ayat 60 39 Yusuf 87 40 hawa 41 an nisa ayat 29 42 Pendidikan islam sebelum menikah 43 Terbit 44 Al baqarah ayat 30 45 Rumah 46 Surah Al Maidah ayat 15-16 47 Al ahzab ayat 21 48 Melaksanakan haji 49 beriman kepada allah 50 al ikhlas 51 upah 52 kafir 53 Alat pembelajaran 54 surat+38+ayat+72 55 al baqarah ayat 285 56 ar rad ayat 11 57 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 58 ali imran 104 59 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 60 surat+at+tagabun+ayat+1 61 at taubah ayat 60 62 Al baqarah ayat 229 63 miskin 64 al-a'raaf+7 65 al maidah ayat 8 66 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 67 Al-Hasyr Ayat 18 68 Pendusta 69 at-tahrim ayat 6 70 al+isra+ayat+26 71 asy syuara ayat 109 72 al jumuah ayat 10 73 barang temuan 74 al baqarah ayat 282 75 al+maidah+ayat+122 76 sampaikan walau satu ayat 77 Tajwid surat an-nisa ayat 34 78 Ali imran 60 79 surat al baqarah 30 80 asulullah berkata, “Maha Benar Allah, bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah, kalau sudah melihat kedua cucuku ini aku tidak bisa sabar.” Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. 81 tilawah per ayat 82 memuliakan orang tua dan mertua 83 yusuf 84 Materi pendidikan islam 85 an nisa ayat 58 86 menjual minuman keras 87 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 88 adam 89 Tafsir hak anak terhadap orang tua 90 amanat 91 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 92 Harta rampasan perang 93 albaqarah ayat 228 94 al maidah ayat 2 95 surat+al-anbiya+ayat+22 96 muhammad 36 97 malaikat 98 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 99 surat al-anbiya ayat 22 100 yusuf 111

Hasil pencarian tentang Al+ikhlas

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas
Orang Mukmin manakah yang dengan ikhlas menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, hingga diberi pahala
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
hari kiamat, banyak berangan- angan: alangkah senangnya bila dulu, di dunia, mereka memeluk Islam dan ikhlas
Sedangkan hamba-hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka karena mereka selalu bertawakal
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
Namun demikian, terdapat orang-orang Mukmin yang telah dibuat ikhlas oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya
Dia akan memberikan pertolongan kepadamu, juga kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatan dengan
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 31
dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.
ada yang dapat selamat dari penyesatan yang aku lakukan kecuali hamba-hamba-Mu yang beribadah dengan ikhlas
penyelamatan seperti itu, Kami juga akan menyelamatkan orang-orang Mukmin yang mengakui kesalahan dan ikhlas
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya).
Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) yang ikhlas keimanannya.
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.
orang-orang yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas