Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Aspek politik dan pemerintahan 3 az+zumar+ayat+62 4 ali imran ayat 13 5 ali+imran+96 6 Berfikir 7 al ahzab ayat 21 8 ali imran 9 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 10 Ar rahman 11 Surah Al Baqarah ayat 170 12 daun 13 ali imran 134 14 Surat+At+Takatsur+ayat+1 15 Surat+At+Takatsur+ayat+3 16 Ridha 17 Penciptaan Manusia 18 ali imran 31 19 ali imran ayat 7 20 cinta 21 Surat+At+Takatsur+ayat+2 22 YUNUS 23 surah an najmu ayat 3-4 24 Rahmat 25 niat 26 Kekerasan 27 ar rum ayat 21 28 ali imran ayat 134 29 al maidah ayat 1 30 AYAT+TENTANG+ GUNUNG BERAPI +DALAM+SAINS 31 al maidah ayat 8 32 Ayat-ayat aspek budaya 33 an nisa ayat 58 34 Rezeki 35 an nahl ayat 64 36 an-naml+ayat+60 37 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 38 Jadi tulisan bahasa Indonesia 39 Belajar 40 al imran 159 41 Neraka 42 Tidur 43 ali+imran+ayat+134 44 Sihir 45 Kekurangan dan kelebihan manusia 46 AYAT+TENTANG+ STRUKTUR gunung +DALAM+SAINS 47 al baqarah ayat 286 48 Tersenyum 49 an Nisa ayat 65 50 Yang+maha+merajai 51 al-imran ayat 135 52 an nisa ayat 78 53 Surat+At+Takatsur+ayat+4 54 ali+imran+ayat+13 55 " Ingatlah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula seluruh isinya kecuali perbuatan mengingat atau berzikir kepada Allah dan yang sepadan dengannya, yakni orang alim dan orang yang sedang belajar. " ( HR. Imam Tirmidzi) 56 Surat+Al+Fiil+ayat+1 57 Hubungan matahari dan tumbuhan 58 al a'raf ayat 172 59 Saba 13 60 dosa muslim dibebankan kepada yahudi dan nasrani hadis 61 Surat Al Baqarah ayat 187 62 al hujurat ayat 11 63 Surah as saffat ayat 1 64 Tolong menolong 65 surat al hasyr ayat 18 66 al-isra' ayat 36 67 surga 68 MELOMPAT 69 al+baqarah+ayat+1 286 70 Yusuf 53 71 Petunjuk 72 Surat+At+Takatsur+ayat+5 73 al baqoroh ayat 168 74 Asmaul Husna 75 yusuf 40 76 al maidah ayat 90 77 AL-MU’MINUN AYAT 9-11 78 kafir 79 kurma ajwa 80 surat at tahrim ayat 6 81 al+maidah+ayat+3 82 al maidah ayat 6 83 takdir 84 al-maidah ayat 6 85 bumi 86 an nahl ayat 97 87 Surat Ali 'Imran Ayat 134 88 Malam 89 al-hujarat ayat 13 90 al alaq ayat 1-5 91 Yusuf 92 an-naml ayat 59-61 93 al hujurat ayat 13 94 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 95 al baqoroh ayat 276 279 96 an-naml ayat 59 97 an nahl ayat 43 98 ibrahim 99 Niat ibadah 100 al mujadalah ayat 11

Hasil pencarian tentang Al+ikhlas

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas
Orang Mukmin manakah yang dengan ikhlas menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, hingga diberi pahala
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
hari kiamat, banyak berangan- angan: alangkah senangnya bila dulu, di dunia, mereka memeluk Islam dan ikhlas
Sedangkan hamba-hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka karena mereka selalu bertawakal
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
Namun demikian, terdapat orang-orang Mukmin yang telah dibuat ikhlas oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya
Dia akan memberikan pertolongan kepadamu, juga kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatan dengan
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 31
dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.
ada yang dapat selamat dari penyesatan yang aku lakukan kecuali hamba-hamba-Mu yang beribadah dengan ikhlas
penyelamatan seperti itu, Kami juga akan menyelamatkan orang-orang Mukmin yang mengakui kesalahan dan ikhlas
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya).
Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) yang ikhlas keimanannya.
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.
orang-orang yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas