Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 Almaidah ayat 48 4 Al+hijr+ayat+47 5 al ikhlas 6 ayat yang berhubungan dengan an nadhr bin al harits 7 ayat tentang kepala madrasah 8 ali+imran+159 9 SABAR 10 yusuf 11 al furqan ayat 67 12 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 13 hujan 14 an-nur+ayat+36 15 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 16 al-baqarah ayat 168 17 Urusan 18 al maidah ayat 2 19 huud+40 20 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 21 al-maidah ayat 3 22 Aman 23 orang tua 24 Ibrahim ayat 7 25 dunia 26 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 27 ali imran ayat 185 28 surat al baqarah ayat 11 29 ali imran 159 30 Surga 31 Beliau melarang menjual buah-buahan hingga jelas kebaikan dan (melarang pula menjual) kurma hinga sempurna. Ada yang bertanya; "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "Ia menjadi merah atau kuning". 32 menghindari perkelahian 33 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 34 Saba 13 35 kemuliaan 36 Membunuh 37 Al+hijr+ayat+48 38 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 39 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 40 QS.Al imran ayat 79 41 petunjuk 42 Al+Anbiyâ+ayat+73 43 al baqarah ayat 261 44 al-maidah ayat 48 45 Surat al maidah ayat 48 46 Hewan 47 AL+AHZAB+AYAT+70 48 Makanan 49 ar rum ayat 21 50 mengharapkan pertemuan 51 ibrahim 32 52 al ahzab ayat 70 53 Anjing 54 al maidah ayat 16 55 Memohon ampun 56 Menumbuhkan kebiasaan menegur 57 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 58 Al furqon ayat 67 59 al bayyinah ayat 8 60 an nisa ayat 1 61 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 62 an nisa ayat 59 63 bertakwa 64 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 65 LUKMAN+AYAT+17 66 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 67 al-baqarah ayat 233 68 Surat AlBaqarah ayat 27 69 surah al-an’am ayat 136 70 Faedah hadits At tarmizi no 2292 71 Ibrahim ayat 43 72 keamanan 73 Sedekah 74 yasin ayat 80 75 LUKMAN+AYAT+18 76 Iman 77 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 78 ibrahim 9 79 ibrahim ayat 33 80 SURAT AL KAHFI AYAT 19 81 Sedikit sekali berterimakasih 82 Muslim 83 Ayat 36 surat al isra 84 LUKMAN+AYAT+19 85 ali imran 190-191 86 al+baqarah+ayat+251 87 huud+42 88 hadits tentang perinta membaca alquran 89 Hidup sederhana 90 bermain 91 Yunus 100 92 al-an’am ayat 136 93 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 94 q.s al qalam ayat 68 95 hutang 96 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 97 Ali imran ayat 190-191 98 luqman 99 HR muslim 806 100 malaikat taat kepada Allah

Hasil pencarian tentang Al+ikhlas

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
tafsir-deskripsi"> Oleh karena ayat tersebut membuat seseorang sadar, dan kesadaran mengharuskan seseorang berbuat ikhlas...kepada Allah, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala lanjutkan dengan perintah berbuat ikhlas....

-deskripsi"> Yakni dengan berbuat ikhlas dalam beribadah dan dalam taqarrub (pendekatan...Ikhlas artinya membersihkan niat karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam semua ibadah baik yang wajib...hanya karena ada celaan orang yang mencela, karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
[[108 ~ AL-KAUTSAR (NIKMAT YANG BANYAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menganugerahi...banyak dan nikmat yang besar di dunia dan akhirat dan memintanya untuk selalu melaksanakan salat dengan ikhlas
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.

-deskripsi"> Yakni kepada kitab ini (Al Qur’an) dan kepada semua yang wajib diimani...Mereka juga membenarkannya dengan amal saleh yang mencakup ikhlas dan mutaba’ah (mengikuti rasul).
Apakah orang yang menjalani kehidupan dengan petunjuk Tuhan, dan mencari kebenaran secara ikhlas dengan...didukung saksi kebenaran dari Allah yang ada pada zamannya, berupa al-Qur'ân, dan yang ada sebelumnya...Maka janganlah kamu, wahai Nabi, menyangsikan kebenaran al-Qur'ân yang Allah turunkan ini, satu kitab
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
-deskripsi"> Yakni tidak membersihkan dirinya dengan tauhid dan ikhlas kepada Allah,...Mereka tidak berbuat ikhlas kepada Allah dengan tauhid dan shalat, serta tidak memberi manfaat kepada
-deskripsi"> Di samping keadaan Al Qur’an seperti yang sudah dijelaskan, Allah Subhaanahu...wa Ta'aala menambahkan penjelasan tentang kesempurnaannya dengan menyebutkan orang yang diturunkan Al...'alaihi wa sallam, di mana Beliau adalah manusia yang paling mulia, sehingga dapat diketahui bahwa Al...

-deskripsi"> Oleh karena Al Qur’an turun dengan membawa kebenaran untuk membimbing...tampak (yang terkait dengan anggota badan) maupun syariat yang tersembunyi (terkait dengan hati) dengan ikhlas
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
-deskripsi"> Bahkan yang masuk surga adalah orang yang berbuat ikhlas kepada Allah dan...Berdasarkan ayat ini, yang berhak masuk surga adalah orang yang ikhlas dan mengikuti Rasulullah shallallahu
Beliau berbuat syirk dan memberitahukan buruknya perkara itu, maka Dia memerintahkan Beliau berbuat ikhlas...juga berhak disyukuri atas nikmat-nikmat-Nya yang terkait dengan agama seperti taufiq untuk berbuat ikhlas
Al Israa’: 33) dan ayat, “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ...dst.”...€™: 93) Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ia menjawab, “Ketika turun ayat yang ada dalam surah Al.../p>-deskripsi"> Yakni amal yang diperintahkan syari’ (Allah dan Rasul-Nya) dengan ikhlas...Hasan Al Basri berkata, “Allah merubah mereka yang sebelumnya amal buruk menjadi amal saleh, yang...sebelumnya syirk menjadi ikhlas dan yang sebelumnya berbuat zina menjadi menikah, dan yang sebelumnya
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Disebutkan kata "berpegang teguh kepada Allah dan berbuat ikhlas" setelah kata memperbaiki diri meskipun...benar-benar berpegang teguh kepada Allah, kembali dan meminta kepada-Nya agar disingkirkan serta berbuat ikhlas
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
-deskripsi"> Seperti inilah infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ikhlas, Allah
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
-deskripsi"> Dari tauhid dan ikhlas sebagai hukuman karena mengingkari ayat-ayat Allah

-deskripsi"> Dengan mentauhidkan (mengesakan) Allah Ta’ala dan beribadah ikhlas...Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
-deskripsi"> Ayat ini merupakan taqrir (penguatan) perintah untuk berbuat ikhlas (beribadah...hanya kepada Allah dan ikhlas dalam menjalankannya), sekaligus untuk menerangkan bahwa Allah Subhaanahu...p>-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan tauhid dan berbuat ikhlas...p class="tafsir-deskripsi"> Keputusan-Nya nanti adalah Dia akan memasukkan orang-orang yang berbuat ikhlas
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
-deskripsi"> Dengan demikian, mereka tidak berbuat ikhlas kepada Allah dengan melaksanakan
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas