Paling Sering Dicari

1 Banjir 2 Al maidah ayat 2 3 mikail 4 menuntut ilmu 5 jual beli 6 an nisa ayat 29 7 al hujurat ayat 13 8 ilmu 9 ali imran 159 10 yusuf 11 Surga 12 malaikat 13 An nisa ayat 7 14 munkar 15 yunus ayat 101 16 al ikhlas 17 wahyu 18 al mujadalah ayat 11 19 riba 20 Gunung meletus 21 An nisa ayat 1 22 Kurma 23 Mencari nafkah 24 Tujuan penciptaan jin dan manusia 25 keutamaan ilmu 26 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 27 at tahrim ayat 6 28 gempa bumi 29 Sedekah 30 an nisa ayat 59 31 Al jumuah ayat 10 32 ali imran 182 33 Anak 34 Nikah 35 bencana 36 Ar rum ayat 21 37 lukman ayat 13 38 puasa 39 tanah longsor 40 Tentang membuat pot 41 IBRAHIM 7 42 tafsir+surah+ar+arum+ayat+30 43 yunus 44 Dilarang meludah ke arah barat 45 bekerja 46 surat+al+isra+ayat+80+81 47 Shalat+perempuan+di+dalam+Bait+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Hujr.+Shalat+perempuan+di+dalam+Makhda’+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Bait 48 Al maidah ayat 6 49 Q.S+al ibrahim+ayat+19 50 yunus 57 51 at thur 21 52 Tentang orang ingin kembali ke dunia untuk sedekah 53 Ibrahim ayat 7 54 Arti+dari+khurimat 55 Al-Mu'min+ayat+7 56 Kebaikan 57 an nahl ayat 125 58 bencana alam 59 Neraka 60 Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap ridho Allah”. [HR. Abu Dawud dan Nasa’i] 61 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 62 luqman 63 pemimpin 64 Kandungan+surat+Al+baqarah+168 65 Fitrah kelahiran manusia 66 jibril 67 ali imran 97 68 tujuan pendidikan 69 ali imran ayat 104 70 Al-Maidah Ayat 5 71 Sholat Tiga kali 72 Al Isra ayat 23 73 Alat musik 74 az-zumar ayat 27 75 al maidah ayat 3 76 an nahl ayat 78 77 ali imran 31 78 malik 79 Sakit penggugur dosa 80 syirik 81 sulaiman 82 an nahl ayat 90 83 hujan 84 Quran 85 LuqmaN 14 86 Hadits muslim 2565 87 Dakwah terus menerus 88 Al Bayyinah ayat 5 89 hijrah 90 Dalil yg membolehkan beribadah karna mengharapkan surga 91 Ali Imran 130 92 An nisa ayat 11 93 ali imran 190 94 Surat+Al-Baqarah+Ayat+180 95 yusuf 11 96 Anggur 97 Almaidah ayat 2 98 al-furqan ayat 67 99 Al-Baqarah ayat 219 100 Muslim 2816

Hasil pencarian tentang Kiamat

(Telah dekat terjadinya hari kiamat) kiamat telah dekat masanya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hari kiamat adalah saat penyiksaan mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit lagi.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 46
Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 11
Bahkan mereka mendustakan hari kiamat....Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 1
Hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 1
Hari Kiamat,
(Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka) yaitu azab akan ditimpakan kepada...mereka (dan kiamat itu) azab hari kiamat itu (lebih dahsyat) lebih besar bencananya (lagi lebih pahit
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 187
Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?"...Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang...Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi....Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba"....Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan
(Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan) mereka...mengatakan, "Kapan hari kiamat itu akan datang," demikian itu karena mereka menduga bahwa hari kiamat...datang (dan orang-orang yang beriman, merasa takut) merasa khawatir (kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat...terjadi Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah) mendebat (tentang terjadinya hari kiamat
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 1
Apabila terjadi hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 2
apakah hari kiamat itu?
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 2
apakah hari Kiamat itu?
(Apakah) telah (datang kepadamu berita hari kiamat) hari kiamat dinamakan hari yang menutupi karena pada
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 57
Telah dekat terjadinya hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 1
Aku bersumpah demi hari kiamat,
(Manusia bertanya kepadamu) yakni penduduk Mekah (tentang hari kiamat) kapankah akan terjadi...."Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah"....Dan tahukah kamu) maksudnya kamu tiada mengetahui kapan ia akan terjadi (boleh jadi hari kiamat itu waktunya
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 6
Ia berkata: "Bilakah hari kiamat itu?"
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 3
Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?
(Mereka menanyakan kepadamu) yaitu mereka penduduk kota Mekah (tentang kiamat,) tentang hari akhir ("...Katakanlah,) kepada mereka ("Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu) bila terjadinya (adalah pada...Kiamat itu amat berat) amat besar peristiwanya (yang di langit dan di bumi) amat berat dirasakan oleh...(Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.") secara sekonyong-konyong (Mereka...(Katakanlah, "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Allah) merupakan pengukuhan
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 61
Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat....Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 18
Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan dan orang-orang...yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar (akan terjadi)....Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 15
Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 3
Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
(Kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari yang menggentarkan) yakni hari kiamat, hari kiamat dinamakan
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 4
Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat.
(Apabila hari kiamat terjadi) bilamana hari terakhir tiba.
(Dan demi hari yang dijanjikan) yaitu hari kiamat.
Bukankah mereka hanya menunggu kedatangan hari kiamat yang akan datang secara tiba-tiba?...Sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat itu telah tampak namun mereka tidak memikirkan kedatangannya....Maka, dari mana akan timbul kesadaran mereka jika hari kiamat telah datang secara tiba-tiba?
Orang-orang bertanya kepadamu, Muhammad, tentang masa datangnya kiamat....Siapa tahu, kalau-kalau hari kiamat itu hampir tiba."
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 35
dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat".