Paling Sering Dicari

1 Aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 an nisa ayat 29 7 sabar 8 berpakaian sesuai syariat islam 9 surat al hujurat ayat 10 10 Perhiasan 11 taubat 12 ibrahim+ayat+3 13 Pakaian menutup aurat 14 Jual beli 15 al isra ayat 55 16 ilmu 17 al+maidah+ayat+38 18 kitab+zabur 19 zakat 20 ibrahim 21 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 22 Ali Imran 23 jaringan tumbuhan 24 al maidah ayat 8 25 Bentuk molekul 26 Surat al baqarah ayat 214 27 menutup aurat 28 injil 29 al furqan ayat 1 30 jihad 31 al isra ayat 82 32 al maidah ayat 2 33 Al hajj ayat 5 34 Yusuf 35 Langit 36 ibrahim 7 37 Luqman 38 Zina 39 al Baqarah ayat 219 40 imran 41 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 42 Ali imran 159 43 surat al jumu'ah 44 Yunus 45 Pertengkaran 46 kitab injil 47 niat 48 Akhlak 49 Rahasia 50 Keberagaman tumbuhan 51 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 52 ayat kursi 53 yunus ayat 57 54 Kepatuhan syariah 55 surat an-naba' 56 aL aNKABUT AYAT 20 57 ar rum ayat 41 58 ali imran 190 59 ali+imran+31 60 hukum 61 al hasyr ayat 7 62 an nur ayat 32 63 Minta ampun 64 at taubah ayat 103 65 takwa 66 at taubah ayat 105 67 al+qaff+ayat+30 68 kitab Taurat 69 an nisa ayat 3 70 an nisa ayat 59 71 Ar rad ayat 11 72 Hadits abu Daud 1116 73 Surat al isra ayat 2 74 an nisa ayat 9 75 al ikhlas 76 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 77 berserah diri 78 surat an nur ayat 54 79 ar-rum ayat 41 80 al maidah ayat 3 81 ali imran 102 82 pekerjaan 83 Kerusakan 84 an nisa ayat 64 85 Ar rum ayat 21 86 at taubah ayat 33 87 al imran 88 ali imran 104 89 ali imran 134 90 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 91 muhammad 92 tulang 93 hadits ibnu majah 225 94 Perang badar 95 bumi langit bulan matahari 96 an+nisa+ayat+6 97 zabur 98 Riba 99 Surat sad ayat 24 100 an nisa ayat 4

Hasil pencarian tentang Berakal

(Dari kejahatan apa yang telah diciptakan-Nya) yaitu dari kejahatan makhluk hidup yang berakal dan yang...tidak berakal; serta dari kejahatan benda mati seperti racun dan lain sebagainya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 35
Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal.
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 5
Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 179
Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya
sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan buat orang-orang yang berakal
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 190
penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 54
Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal
Dan Dialah yang Mahatahu orang-orang berakal yang mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 43
Katakanlah: "Dan apakah (kamu mengambilnya juga) meskipun mereka tidak memiliki sesuatupun dan tidak berakal
Sifat tersebut merupakan ciri khas makhluk yang berakal, maka sifat Al A'naaq dijamakkan ke dalam bentuk...sebagaimana makhluk yang berakal.
Ungkapan kata berhala memakai jamak untuk orang yang berakal hanyalah sebagai kata kiasan saja, yakni...mereka dianggap sebagai makhluk yang berakal (menolong mereka padahal berhala-berhala itu) sesembahan-sesembahan
nasihat dan peringatan (bagi semesta alam) maksudnya bagi jenis manusia, jin dan makhluk-makhluk yang berakal
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 100
baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal
satu tanda yang nyata) yang jelas, yaitu berupa bekas-bekas kehancuran mereka (bagi orang-orang yang berakal
Tidak ada yang mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang berakal yang merenungi.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 19
Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran,
dzal sehingga jadilah bacaannya liyadzdzakkara artinya, supaya mengambil pelajaran (orang-orang yang berakal...) yang berakal sehat.
Sesuai dengan karakternya; kemudian mereka diungkapkan dalam bentuk yang tidak berakal, mengingat mereka...yang tidak berakal jumlahnya lebih banyak (dan juga para malaikat) mereka disebutkan secara khusus di
(Pada yang demikian itu) yakni sumpah itu (terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal) Jawab dari
di sini diungkapkan semua makhluk hidup dengan memakai kata Man, karena memprioritaskan makhluk yang berakal
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 52
dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal
keimanan lebih baik bagi mereka daripada kekufuran, apabila mereka termasuk orang-orang yang berilmu dan berakal
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 5
bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal
Hal itu disebabkan karena mereka adalah kaum yang tidak berakal, tidak mengetahui perbedaan antara petunjuk
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 87
Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal".
Demikian itu agar mereka memahami ayat-ayatnya secara mendalam, dan agar orang-orang yang berakal sehat
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 128
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.
Mereka yang berakal sehat itu selalu berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyeleweng
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat dan jernih
sebagai Taukid atau kata pengukuh (mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di dalamnya) baik yang berakal