Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 hari kiamat 5 dalil+kitab+injil 6 Cari t Opik dmn 7 Surat fatir ayat 3 8 sabar 9 dalil+kitab+zabur 10 al-baqarah ayat 155 11 Keuntungan+jual+beli 12 Ali+imran+ayat+134 13 surat ibrahim 14 surat an nas 15 al-baqarah ayat 216 16 Obat 17 hutang 18 Yunus 57 19 bekerja 20 hijrah 21 saba 22 Al-Isro ayat 26-27 23 qs yusuf 24 an nisa ayat 59 25 asmaul husna 26 musibah 27 Al isra ayat 32 28 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 29 Injil 30 ilmu 31 Surat Ali Imran ayat 159 32 at taubah ayat 105 33 ali imran 159 34 Harta 35 kiamat 36 Seratus 37 Ali imran 110 38 ibrahim 39 ali imran 185 40 Jinn 41 Al ikhlas 42 pendidikan 43 Wasiat 44 ali imran 31 45 hadist+al-hujurat+ayat+12 46 al maidah ayat 48 47 az zumar ayat 53 48 Sedekah 49 al hijr ayat 9 50 batu hitam 51 maryam 58 52 QS+An-Nisa+ayat+29 53 riba 54 an nahl ayat 97 55 hari+kiamat 56 shalat 57 Hadits tentang kitab taurat 58 al hujurat ayat 13 59 maryam 60 ayat kursi 61 Jual beli yang dilarang 62 Cari nadzwa 63 al mu'minun ayat 5-7 64 jenazah 65 pakaian 66 Kebajikan 67 Al-Baqarah ayat 201 68 surat yasin 69 al isra ayat 55 70 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 71 lalat 72 Ali Imran 104 73 Wanita keji 74 yang belajar al quran dan mengamalkannya 75 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 76 Iblis 77 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 78 Berobat dengan yang halal 79 Memaafkan 80 al hasyr ayat 18 81 Hadis berfikir kritis 82 berkembang 83 menikah adalah sunnah 84 putus amal 85 hadis tentang manusia 86 al jin ayat 26 87 kematian 88 Melihat 89 niat 90 surat 3 ayat 5 91 dalil+naqli+kitab+zabur 92 wanita 93 Surah Al Isra Ayat 55 94 Yusuf 95 Maryam 56  96 al maidah ayat 46 97 ar rahman 98 Al Baqarah ayat 30 99 dalil+naqli+kitab+injil 100 an-nisa+ayat+21

Hasil pencarian tentang Besi

terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 96
berilah aku potongan-potongan besi"....Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah...Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang...mendidih) agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dan kami berfirman pula, ("Buatlah) dari besi itu (baju besi yang besar-besar) yang menutupi tubuh pemakainya..., sehingga terseret ke tanah karena besarnya (dan ukurlah anyamannya) anyamlah baju besi itu, oleh karenanya...pembuat baju besi dinamakan Sarrad....Maksudnya jadikanlah baju besi itu sehingga sesuai dengan ukuran pemakainya (dan kerjakanlah oleh kalian
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 50
Katakanlah: "Jadilah kamu sekalian batu atau besi,
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 21
Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.
Mereka juga disediakan godam-godam dari besi.
Sejumlah kecil besi murni juga terdapat dalam batu meteor besi....Selain itu, besi juga mempunyai banyak kegunaan lain untuk makhluk hidup....Dari situlah zat besi kemudian masuk ke dalam tubuh manusia dan hewan....Tubuh memerlukan zat besi dalam jumlah tertentu yang harus dipenuhi dari sumber apa saja....Kurangnya zat besi akan menimbulkan penyakit, terutama anemia (kekurangan hemoglobin).
Dia meminta mereka untuk mengumpulkan potongan-potongan besi yang diperlukan....Mereka pun menyalakan api sehingga besi itu meleleh....Setelah itu leburan tembaga dikucurkan ke besi tadi sampai akhirnya menjadi dinding yang sangat keras
(Katakanlah) kepada mereka ("Jadilah kamu sekalian batu atau besi).
(Dan untuk mereka palu-palu dari besi) untuk memukul kepala mereka.
(Dan Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi) yaitu baju yang terbuat dari besi, dialah orang pertama...yang menciptakannya dan sebelumnya hanyalah berupa lempengan-lempengan besi saja (untuk kalian) yakni...Dan jika ia dibaca Lituhshinahum, maka Dhamirnya kembali kepada baju besi, maksudnya, supaya baju besi
(Berilah aku potongan-potongan besi)" sebesar bata kecil yang akan dijadikan sebagai bahan bangunan tembok...penghalang itu daripadanya, dan dia memakai kayu dan batu bara yang dimasukkan di tengah-tengah tembok besi...(Sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu) lafal Shadafaini dapat dibaca...Selanjutnya tembaga yang sudah dilebur itu dituangkan ke atas besi yang merah membara, sehingga masuklah...tembaga itu ke dalam partikel-partikel potongan besi, akhirnya kedua logam itu menyatu.
Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, "Seandainyapun kalian itu batu yang tidak memiliki kehidupan, atau besi
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 80
Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 11
(yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh.
Dâwûd juga Kami ajari cara menganyam baju besi untuk kalian pergunakan sebagai pelindung dari serangan
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 25
Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (...supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan
lafal Al Jibaalu maksudnya Kami menyeru mereka supaya bertasbih bersamanya (dan Kami telah melunakkan besi...untuknya) sehingga besi di tangan Nabi Daud bagaikan adonan roti lunaknya.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 10
gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi
Hal atau kata keterangan keadaan dari malaikat (muka dan punggung mereka) dengan pemukul-pemukul dari besi
diri mereka di dalam neraka (niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya) mereka dipukuli dengan palu-palu besi
Dan Kami ciptakan besi) maksudnya Kami keluarkan besi dari tempat-tempat penambangannya (yang padanya...menolong-Nya) maksudnya siapakah yang menolong agama-Nya dengan memakai alat-alat perang yang terbuat dari besi
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 81
tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi
menginfakkan harta dalam kebaikan, seolah-olah tanganmu terikat di leher dengan belenggu yang terbuat dari besi
Kami mewahyukan kepadanya untuk membuat baju besi yang bakal menjadi pelindung dari keganasan musuh dan
Kami melunakkan besi baginya sehingga dengan mudah dapat dibentuk sesuai keinginannya(1). (1) Dâwûd a
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 29
Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih
Suatu kali Thu'mah bin Ubairiq mencuri sebuah baju besi dan menyembunyikannya di rumah seorang Yahudi...Ketika baju besi itu ditemukan, Thu'mah menuduh si Yahudi dan si Yahudi bersumpah bahwa ia tidak mencurinya
kalian pakaian) baju-baju gamis (yang memelihara kalian dari panas) dan dari dingin (dan pakaian/baju besi...kalian berperang yakni dari tusukan dan pukulan senjata di dalam peperangan, seperti baju dan topi besi
yadhribuuna kedudukan i'rabnya menjadi hal/kata keterangan (muka dan belakang mereka) dengan gada-gada besi
tersebut telah diberi tanda yang menunjukkan, bahwa mereka untuk dikurbankan, yaitu seperti dicap dengan besi