Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Al ahzab ayat 21 3 sabar 4 al maidah ayat 1 5 An Nahl ayat 125 6 an nisa ayat 59 7 ali imran 8 ibrahim 7 9 sholat 10 ilmu 11 zina 12 ali imran 92 13 AL-BAQARAH AYAT 30 14 Al-Baqarah ayat 256 15 Al-hujurat ayat 10 16 at taubah ayat 60 17 an nisa ayat 29 18 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 19 al hadid ayat 25 20 Al Imran 139 21 Suray al baqarah ayat 153 22 kebenaran kesesatan 23 ali imran 139 24 Surah+al ikhlas 25 niat 26 Tafsir Ibnu Katsir 27 yusuf 28 yunus 29 zakat 30 Hutang 31 sebagian 32 Rahmat 33 al qashash ayat 77 34 ayat kursi 35 al maidah ayat 6 36 luqman 13 37 Memaafkan 38 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 39 semua 40 Pengetahuan 41 an nisa ayat 10 42 Surah al baqarah ayat 3 43 Akhlak 44 surga 45 Surah Al-Baqarah ayat 276 46 Luqman+33 47 Al maidah ayat 32 48 al baqarah ayat 256 49 Ayat Al-Qur’an Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami/Istri, Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga 50 Hud ayat 11 51 surah al–baqarah ayat 183 52 Al baqarah ayat 275 53 at tin ayat 4 54 al maidah ayat 8 55 at tahrim ayat 6 56 ali imran ayat 134 57 doa nabi adam 58 Nafkah 59 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 60 Shalat 61 ali imran 103 62 ali imran 185 63 al baqarah ayat 30 64 Surat+al+hijr+ayat+43-44 65 al ikhlas 66 Surat+Arrad8 67 Ali+Imran+190 68 sebagian+tidaklah+bersyukur 69 musa 70 hukum 71 Dinding ini rahmat dari tuhan 72 hadits riwayat ahmad 17320 73 yunus 25 74 Al-Maidah ayat 8 75 enam masa 76 Al Qur'an, pemindahan ibukota 77 surat al-baqarah ayat 4 78 al-mujadalah ayat 11 79 al+maidah+ayat+89 80 An-Nahl ayat 91 81 Yunus 40 82 Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Kitab (Al-Qur'an), sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang Nabi. 83 ali imran 144 84 tafsiran surat Al Baqoroh ayat 15 85 Kitab jelaskan segala sesuatu 86 ali imran 102 87 al baqarah ayat 286 88 al baqarah ayat 245 89 at taubah ayat 105 90 maryam+13 91 Al baqarah ayat 2 92 surat Fatir ayat 28 93 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 94 At-Taubah ayat 119 95 Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa? 96 al baqarah ayat 155 97 ibrahim, ishak, yakub 98 al-tatfif ayat 24 99 Al-Hujuraat ayat 13 100 Al Luqman 20

Hasil pencarian tentang zakat

terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan sempurna dan memberikan zakat kepada orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
Dia memerintahkanku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat selama hidupku.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
orang-orang Mukmin, hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang melaksanakan salat, mengeluarkan zakat
(Jika Dia memintanya dari kalian lalu mendesak kalian) mendesak meminta zakat tersebut (niscaya kalian
(Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kepada kehidupan akhirat benar-benar mereka
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...(Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu), yakni yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan
penolongmu ialah Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 277
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat