Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 yahudi 3 Sedekah 4 bani israil 5 Puasa syawal 6 niat 7 al-Nisa ayat 59 8 palestina 9 al maidah ayat 2 10 Haram 11 ibrahim+ayat+25 12 Shalat 13 Zakat 14 adil 15 Talak 16 Kiblat 17 al-Baqarah ayat 143 18 iman 19 matahari 20 Muhammad 21 Ibrahim 22 kemenangan 23 Masjid 24 an nisa ayat 29 25 domba yang terpisah dari kelompoknya 26 Israil 27 al baqarah ayat 256 28 an-nisa ayat 59 29 Anak yatim 30 telah aku tinggalkan dua perkara 31 Kemudian kalian perangi Dajjal 32 pembelaan qur-an pada hari kiamat 33 ibrahim+ayat+27 34 al maidah ayat 8 35 IKHLAS 36 nikah 37 as-sajdah+ayat+7 38 ibrahim+ayat+26 39 Keluarga 40 Mensyukuri nikmat 41 Surat Al anbiyah 96 42 haji 43 Mengubah 44 Baitul Maqdis 45 bekerja 46 Dalil Nabi Muhammad di al quran 47 Aisyah 48 surat+al-Imran+ayat+190 49 jual beli 50 Hadist puasa aisyah 51 Al Maidah ayat 3 52 Al ikhlas 53 ali imran 104 54 riba 55 ali imran 112 56 al-imran ayat 19 57 bumi 58 Bicara yang baik 59 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 60 Tubuh istri sedekah 61 pamer ibadah 62 Membunuh nabi nabi 63 kebahagiaan 64 at taubah ayat 7 65 menuntut ilmu 66 Pendusta 67 Surat At-Taubah ayat 31 68 An nasr 69 Allah+menjaga+israel 70 hadist Ahmad nomor 15325 71 Pada hari ini aku sempurnakan 72 surat+al-‘Ankabūt+ayat+43 73 an nisa ayat 11 74 surah An-Nisa ayat 59 75 Makanan yang mereka ingini 76 jika ingin selamat dunia dan akhirat berpegang teguhlah pada alquran dan sunnahku 77 yunus 92 78 Al hasyir ayat 14 79 Al Baqarah ayat 275 80 ali imran 133 81 kafir 82 Mencela mayat 83 sholat 84 ziarah+kubur 85 Masjidil aqsa 86 Di antara dua 87 hujan 88 Keledai 89 Bintang 90 Al-ahzab ayat 41 91 surah al mukminun ayat 100 92 surat al jatsiyah ayat 18 93 malaikat melaknat istri 94 Dari Abu Hurairah raḍiyallahu anhu bahwa Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya 95 Hadapkan 96 Bintang berjalan 97 telah menceritakan kepada kami muhammad bin sulaiman al mishhishi 98 Penyakit hati 99 mencintai sewajarnya 100 al baqarah ayat 111

Hasil pencarian tentang zakat

terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan sempurna dan memberikan zakat kepada orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
Dia memerintahkanku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat selama hidupku.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
orang-orang Mukmin, hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang melaksanakan salat, mengeluarkan zakat
(Jika Dia memintanya dari kalian lalu mendesak kalian) mendesak meminta zakat tersebut (niscaya kalian
(Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kepada kehidupan akhirat benar-benar mereka
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...(Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu), yakni yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan
penolongmu ialah Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 277
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat