Paling Sering Dicari

1 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tugas tugas rasul 2 Sabar 3 surat+al+nisa++ayat+10 4 surat al qadr 5 Nabi ismail 6 at talaq ayat 4 7 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 8 Bumi 9 Hadits tentang jual beli barter 10 ilmu 11 kematian 12 Puasa 13 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tentang tugas tugas rasul 14 Ramadhan 15 surat al-'ankabut ayat 33 16 Lembut 17 ali imran 190 18 surat+an-an'am+ayat++121 19 hukum+tajwid+surat+ibrahim+ayat+25 20 Gunung 21 Surat+Al+ikhlas 22 ali imran 159 23 luqman 24 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 25 harta 26 an nisa ayat 24 27 BIDARA 28 surat+an nisa+ayat+11 29 at tahrim ayat 6 30 al ikhlas 31 pemimpin 32 al baqarah ayat 30 33 Ikhlas 34 Langit 35 Muntaha 36 fathir ayat 32 37 Zina 38 hukum tajwid surat ibrahim ayat 25 39 rahmat 40 surat+al-baqarah++ayat+233 41 an nisa ayat 29 42 surah an nisa ayat 7 43 Hadits Ahmad Nomor 15455 44 ayat-ayat tentang lautan 45 surat yunus 46 menunggu 47 Taha ayat 10 48 hud ayat 6 49 ali+imran+134 50 Surat Al-baqarah ayat 237 51 al anfal ayat 29 52 perhitungan 53 HR Ibnu majah.al-fitan,hadis no.4015(sunan Ibnu majah(2/1331) 54 al baqarah ayat 216 55 al+ahzab+ayat+70 56 al+maun+ayat+3 57 Tajwid+surat+Al+a'araf+ayat+189 58 jihad 59 al+maun+ayat+2 60 Terjemahan hadis tentang hakikat syukur nikmat 61 Ibrahim 7 62 al+alaq+ayat+4 63 Hujan 64 al+alaq+ayat+5 65 matahari 66 berbuat baik 67 Ibnu majah 68 al isra ayat 23 69 Malu 70 surah al mu'minun ayat 12-14 71 ali imran 7 72 Surat+ahQaf+Ayat+15 73 Menuntut ilmu 74 Sesungguhnya penglihatan dan pendengaran itu menipu 75 al kahfi ayat 60 76 hadist tentang mahar 77 ali+imran+191 78 kenapa langit itu biru 79 al baqarah ayat 177 80 binatang 81 assyu'arra+ayat+88 82 AL+IMRAN+AYAT+104 83 Al-sajdah ayat 9 84 al ahzab ayat 70 85 ali hujurat ayat 13 86 An nur ayat 26 87 Hukum+tajwid+an+nisa+ayat+18 88 prinsip waris adat 89 Saba‘ ayat 28: 90 al maidah ayat 6 91 an-nisa ayat 29 92 Alqasas ayat 68 93 angin 94 al imran 6 95 ali+imran+135 96 surat an nisa ayat 1 97 an nisa ayat 5 98 Hadis tentang Rahmat Allah 99 al-a'la ayat 2 100 Sedekah

Hasil pencarian tentang zakat

Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat
-deskripsi"> Sedekah di sini maksudnya adalah zakat, karena sedekah sunat tidak hanya...

-deskripsi"> Yang berhak menerima zakat adalah:

-deskripsi">...Oleh karena itu, zakat tidak boleh dialihkan kepada selain mereka yang disebutkan itu, dan salah satu...huruf lam (yakni pada kata lil fuqaraa’) menunjukkan bahwa masing-masing golongan harus memperoleh zakat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...(Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu), yakni yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan
membersihkan dirinya dengan tauhid dan ikhlas kepada Allah, tidak melaksanakan shalat dan tidak menunaikan zakat...berbuat ikhlas kepada Allah dengan tauhid dan shalat, serta tidak memberi manfaat kepada manusia dengan zakat
-deskripsi"> Dalam shalat dan zakat terdapat ikhlas kepada Allah dan berbuat ihsan terhadap...Pada shalat dan zakat terdapat ibadah hati, badan dan harta....orang-orang Yahudi untuk masuk ke dalam Islam dengan mengerjakan shalat secara benar dan menunaikan zakat
Yang wajib seperti zakat, kaffarat, nafkah kepada istri, dsb....

-deskripsi"> Agar aku dapat mengejar amal saleh yang telah aku lalaikan seperti zakat...ketika hartanya telah mencapai nishab (ukuran wajib zakat) dan haji ketika sudah mampu.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
-deskripsi"> Untuk zakat dan sedekah.

-deskripsi"> Disebutkan shalat dan zakat secara khusus di antara sekian banyak amal saleh...Sedangkan dalam zakat, terdapat ihsan kepada hamba-hamba Allah, membersihkan pelakunya dari sifat buruk
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan sempurna dan memberikan zakat kepada orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
Dia memerintahkanku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat selama hidupku.