Paling Sering Dicari

1 Aurat 2 Pakaian 3 tumbuhan 4 taat 5 Malu 6 berpakaian sesuai syariat islam 7 sabar 8 an nisa ayat 29 9 Perhiasan 10 ibrahim+ayat+3 11 surat al hujurat ayat 10 12 taubat 13 ibrahim 14 ali imran 15 Zakat 16 Pakaian menutup aurat 17 al+maidah+ayat+38 18 ilmu 19 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 20 ali imran 159 21 zina 22 Jual beli 23 kitab+zabur 24 imran 25 al Baqarah ayat 219 26 ibrahim 7 27 Yunus 28 an nisa ayat 1 29 menutup aurat 30 injil 31 surat al jumu'ah 32 jihad 33 niat 34 al maidah ayat 3 35 at taubah ayat 103 36 Yusuf 37 Langit 38 Takwa 39 muhammad 40 Bentuk molekul 41 Luqman 42 al maidah ayat 6 43 an+nisa+ayat+6 44 berserah diri 45 tulang 46 surat al ikhlas 47 hadits ibnu majah 225 48 Perang badar 49 Al ikhlas 50 al maidah ayat 8 51 ali imran 102 52 an nisa ayat 4 53 aL aNKABUT AYAT 20 54 kitab Taurat 55 syariat 56 Al-luqman+ayat+13-17 57 Surat sad ayat 24 58 Keberagaman tumbuhan 59 al isra ayat 55 60 Rahasia 61 jaringan tumbuhan 62 Ketaatan 63 Minta ampun 64 Tarsir surah al hasyr ayat 9 65 al+qaff+ayat+30 66 ali imran 190 67 al isra ayat 82 68 surat an-naba' 69 luqman 13 70 Kepatuhan syariah 71 Surat al isra ayat 2 72 Hadits abu Daud 1116 73 ali+imran+31 74 Al hajj ayat 5 75 Kerusakan 76 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 77 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 78 sholat 79 al imran 80 an nisa ayat 64 81 pekerjaan 82 akhlak 83 Tajwid+surat+al+anbiya 84 zabur 85 al ankabut ayat 45 86 an nur ayat 32 87 Allah 88 at taubah ayat 105 89 Pertengkaran 90 bumi langit bulan matahari 91 Ar rad ayat 11 92 wanita 93 Riba 94 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 95 an nisa ayat 3 96 ar-rum ayat 41 97 al maidah ayat 2 98 ali+imran+110 99 yusuf 43 100 ali imran 19

Hasil pencarian tentang zakat

terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan sempurna dan memberikan zakat kepada orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
Dia memerintahkanku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat selama hidupku.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
orang-orang Mukmin, hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang melaksanakan salat, mengeluarkan zakat
(Jika Dia memintanya dari kalian lalu mendesak kalian) mendesak meminta zakat tersebut (niscaya kalian
(Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kepada kehidupan akhirat benar-benar mereka
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...(Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu), yakni yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan
penolongmu ialah Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 277
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat