Paling Sering Dicari

1 banjir 2 Menuntut ilmu 3 al ikhlas 4 al maidah ayat 3 5 an nisa ayat 29 6 al maidah ayat 2 7 SEDEKAH 8 ramadhan 9 al hujurat ayat 13 10 surga 11 riba 12 puasa 13 Yunus 101 14 Terbelah 15 ali imran 104 16 luqman 14 17 al baqarah ayat 30 18 al baqarah ayat 177 19 tanah longsor 20 al adiyat ayat 8 21 matahari 22 Ali Imran 159 23 Kebaikan 24 Shalat 25 Sebutkan dan beri penjelasan tanda wasal pada surah yasiin ayat 47 26 pendidikan 27 ali imran 190 28 Hukum+tajwid+surah+Al+baqarah+ayat+47 29 at tahrim ayat 6 30 yusuf 9 31 Ibadah 32 Nikah 33 gempa bumi 34 Surah ar rum ayat 56-57 35 al maidah ayat 90 36 jual beli 37 bencana alam 38 al+baqarah+ayat+271 39 rezeki 40 Ayat golongan kanan dan kiri 41 an nisa ayat 59 42 Surat Al maidah 43 Shalat+perempuan+di+dalam+Bait+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Hujr.+Shalat+perempuan+di+dalam+Makhda’+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Bait 44 al-ahzab ayat 72 45 Ali+Imran+159 46 surat an-nuur ayat 2 47 Neraka 48 Yusuf 49 luqman ayat 13 50 Tujuan penciptaan jin dan manusia 51 gunung meletus 52 Attaubah+ayat+40 53 Surat a.n +ayat+11 54 al jumuah ayat 10 55 Ibrahim ayat 7 56 Al-Mu'min+ayat+7 57 muhammad 27 58 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 59 Khamar 60 Ali imran 31 61 ahli kitab 62 al baqarah ayat 261 63 ali imran 134 64 Al+Hujurat+ayat+31 65 Menghina kitab 66 al imran 19 67 Luqman+12+ 68 al+maidah+ayat+91 69 munkar 70 an nahl ayat 90 71 at tin ayat 4 72 Malaikat 73 zakat 74 az-zumar ayat 27 75 al jumuah ayat 9 76 Q.S+al ibrahim+ayat+19 77 Fitrah kelahiran manusia 78 tanaman 79 ar rum ayat 41 80 bencana 81 kerjakan sholat tepat pada waktunya 82 AL HIJR 83 qs hud ayat 61 84 bekerja keras 85 al+mujadilah+ayat+11 86 ibrahim 7 87 al ahzab ayat 40 88 mikail 89 Hadits muslim 2565 90 tahrim ayat 6 91 ilmu 92 Sholat 93 macam macam hakim 94 al maidah ayat 5 95 Mengingati allah 96 al+baqarah+ayat+283 97 al+baqarah+ayat+22 98 an nisa ayat 1 99 khalifah 100 Surat al hujurat ayat 12

Hasil pencarian tentang zakat

terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan sempurna dan memberikan zakat kepada orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
Dia memerintahkanku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat selama hidupku.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
orang-orang Mukmin, hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang melaksanakan salat, mengeluarkan zakat
(Jika Dia memintanya dari kalian lalu mendesak kalian) mendesak meminta zakat tersebut (niscaya kalian
(Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kepada kehidupan akhirat benar-benar mereka
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...(Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu), yakni yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan
penolongmu ialah Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 277
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat