Paling Sering Dicari

1 Perempuan 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 3 4 luqman 14 5 jual beli 6 Yunus 41 7 Ali imran 190 8 Al Baqarah ayat 55 9 al maidah ayat 6 10 al ikhlas 11 Ali imran 103 12 al maidah ayat 2 13 at tahrim ayat 6 14 Kata umat 15 Luqman 13 16 ali imran 110 17 ali imran 159 18 Katak 19 shalat 20 Yasin ayat 38 21 yunus 40 22 ali imran 19 23 al imran 24 jizyah 25 al baqarah ayat 275 26 ikhlas 27 Ali Imran 130 28 An nur ayat 2 29 al-Maidah ayat 2 30 Yunus 25 31 ali imran 97 32 haji 33 Contoh hadis qouliyah 34 an-nur ayat 31 35 Ali imran 104 36 An nisa ayat 1 37 menuntut ilmu 38 ali imran ayat 125 39 Ali imran 134 40 Al maidah ayat 133 41 Ar rum ayat 21 42 Tiga sifat orang mukmin yang dicintai alloh hadi 43 thaha ayat 132 VIDOE 44 segala sesuatu 45 Al maidah ayat 101 46 Al Muzzammil ayat 20 47 Ilmu 48 an nur ayat 31 49 Al hujurat ayat 10 50 nikah 51 Astaghfirullah sepuluh kali 52 HR Ahmad 3/224, dan Abu Daud : 4878, shahih 53 Al baqarah ayat 3 54 At Taubah ayat 60 55 Al hujurat ayat 12 56 Al hadid ayat 22 57 al baqarah ayat 2 58 Al mulk ayat 2 59 Al hijr 60 Surat Ali Imron ayat 31 61 ali imran 191 62 Al maidah ayat 48 63 Surat al ahzab ayat 21 64 Ali imran 73 65 Al maidah ayat 32 66 an nisa ayat 59 67 Al Imran ayat 190 68 bidadari 69 Dusta 70 Surat an Nisa ayat 171sampek 180 71 Al maidah ayat 67 72 istri 73 al maidah ayat 8 74 Gambar di atas kain 75 Menutup AURAT 76 al baqarah ayat 30 77 Ali Imran ayat 104 78 Bunuh 79 At Taubah ayat 103 80 ali imran 185 81 tafsir surat al-fatihah 82 hutang 83 yasin ayat 39 84 Tha'un (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan 85 Al Baqarah ayat 185 86 Ali Imran ayat 19 87 Maryam 88 Hadits QS.At-Takatsur ayat 2 89 Subhanallah 10x Alhamdulillah 10x Allahu Akbar 10x Astaghfirullah 10x 90 zakat 91 surat asy syams ayat 8-10 92 ayat kursi 93 luqman ayat 14 94 Malaikat dardail 95 al baqarah ayat 43 96 Al Baqarah ayat 184 97 hadist sholat tarawih 98 ali imran 85 99 Kisah suroh luqman 100 Albaqoroh ayat 135

Hasil pencarian tentang zakat

Sekelompok orang datang dari petugas pengambil zakat utusanmu berbuat zhalim."...Beliau bersabda: 'Buatlah para petugas pengambil zakat yang mengambil zakat kalian merasa ridla.'...' Beliau bersabda: 'Buatlah para petugas pengambil zakat yang mengambil zakat kalian, merasa ridla.'...' Beliau bersabda: 'Buatlah para petugas pengambil zakat yang mengambil zakat kalian merasa ridla.'...Jarir berkata; 'Tidak pernah seorang petugas pengambil zakat kembali dari tempatku sejak aku mendengar
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
, dan ia menulis untuknya, dan ternyata tulisan tersebut berisi: Ini adalah kewajiban zakat yang telah...Kemudian apabila enam puluh satu maka padanya terdapat zakat tujuh puluh lima....Kemudian apabila telah nampak umur-umur unta dalam zakat-zakat wajib, maka barang siapa yang telah sampai...aib, dan kambing pejantan, kecuali petugas pengambil zakat menghendakinya....puluh maka tidak ada zakat padanya kecuali pemiliknya menghendakinya.
menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu telah menulis surat kepadanya (tentang aturan zakat...memiliki jadza'ah dan yang dia miliki hanya hiqqah, maka dibolehkan dia mengeluarkan hiqqah sebagai zakat...hiqqah namun dia tidak memilikinya kecuali bintu labun maka diterima zakat darinya berupa bintu labun...bintu labun dan dia hanya memiliki hiqqah maka diterima zakat darinya berupa hiqqah dan dia menerima...dua puluh dirham atau dua ekor kambing, dan barangsiapa yang telah sampai kepadanya kewajiban zakat
kakeknya] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda; "Tidak ada jalab dan janab dan tidaklah zakat...janab, " ia berkata; yaitu hewan ternak dizakatkan di tempat-tempatnya, dan tidak dibawa kepada petugas zakat..., sedangkan janab mengenai selain kewajiban ini, juga para pemilik zakat tidak diperlakukan janab kepadanya...Ia mengatakan; seseorang (petugas zakat) tidak berada di tempat terjauh orang yang menunaikan zakat kemudian...zakat tersebut dibawa kepadanya, akan tetapi hendaknya zakat tersebut diambil di tempatnya.
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
dari [ayahnya], ia berkata; Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam telah menulis catatan mengenai zakat...Catatan tersebut berisi: Pada lima ekor unta terdapat zakat satu ekor kambing, dan pada sepuluh ekor...terdapat zakat dua ekor kambing, pada lima belas ekor unta terdapat zakat tiga ekor kambing, pada dua...puluh ekor unta terdapat empat ekor kambing, pada dua puluh lima ekor unta terdapat zakat satu ekor...satu ekor kambing, dan padanya tidak terdapat zakat hingga mencapai seratus ekor.
Malik dari [Zaid bin Aslam] dari ['Atha bin Yasar] Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Zakat...dihalalkan untuk orang kaya kecuali untuk lima golongan; orang yang berperang di jalan Allah, pemungut zakat..., orang yang terbelit hutang, orang yang membeli harta zakat dengan hartanya, orang yang mempunyai tetangga...yang miskin yang diberi harta zakat, kemudian orang miskin tersebut memberinya hadiah kepada orang kaya
laki-laki dari Asyja'], bahwa [Muhammad bin Maslamah Al Anshari] mendatangi mereka sebagai pemungut zakat...Lalu Muhammad berkata kepada laki-laki yang berharta; "Keluarkan zakat dari hartamu!..." Maka tidaklah dibawakan kepadanya seekor kambing pun yang dinilai cukup sebagai zakat hartanya, kecuali..., "Sunahnya menurut madzhab kami, dan yang aku ketahui dari ulama-ulama negeri kami, bahwa pemungut zakat...tidak boleh menyulitkan kaum muslimin dalam masalah zakat mereka.
yang digabungkan, artinya bahwa setiap orang memiliki empat puluh kambing, kemudian apabila petugas zakat...telah datang kepada mereka maka mereka menggabungkankannya agar mereka hanya mengeluarkan zakat satu...mereka apabila setiap mereka memiliki seratus satu ekor kambing maka kewajiban mereka berdua adalah zakat...Kemudian apabila petugas zakat telah datang kepada mereka maka mereka memisahkan kambing mereka sehingga...setiap orang hanya berkewajiban membayar zakat satu ekor kambing.
bapaknya dari [Abu Sa'id Al Khudriy] bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tidak ada zakat...pada hasil tanaman kurma dibawah lima wasaq, tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq dan tidak ada...zakat pada unta dibawah lima ekor".
bin Sa'd] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menunaikan zakat...fitrah sebelum turunnya ayat zakat, maka ketika ayat zakat telah turun beliau tidak memerintahkan ataupun
dari [Qais bin Sa'ad] berkata: Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami mengeluarkan zakat...fitrah sebelum perintah zakat turun, saat perintah zakat turun, beliau tidak memerintahkan dan tidak
dari [Abu Sa'id Al Khudri] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat...pada perak yang kurang dari lima ekor uqiyah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor dan...tidak ada zakat pada (biji-bijian) yang kurang dari lima wasaq."
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
dari [bapaknya] dari [Abu Sa'id Al Khudriy] dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada zakat...pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak...ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima waaq "....Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhari: "Ini tafsiran awal ketika Beliau bersabda: ""Tidak ada zakat pada
Al Asad bernama Ibnu Luthbiyah -Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata- untuk mengumpulkan harta sedekat (zakat...Ketika menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata, "Zakat ini kuserahkan kepada anda, dan ini pemberian...beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan: "Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat..., dia berkata, 'Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku.'..., kemudian dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyerahkan zakat yang di pungutnya
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
bapaknya] dari [Abu Sa'id Al Khudri] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat...pada unta yang kurang dari lima dzaud (ekor), tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah...dan tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq."
dari [Abu Sa'id Al Khudri] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat...pada biji-bijian serta kurma yang kurang dari lima wasaq, dan tidak ada zakat pada perak yang kurang...dari lima uqiyah, dan tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima dzaud."
bapaknya] dari [Abu Sa'id Al Khudri] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada zakat...pada perak yang kurang dari lima uqiyah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor dan tidak...ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq."
Zuhri] dari [Salim] dari [Ibnu Umar], bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan tentang zakat...kambing setiap empat puluh hingga seratus dua puluh ekor yang digembala terdapat satu ekor sebagai zakat...Jika jumlahlah lebih satu ekor dari jumlah tiga ratus ekor, maka tidak ada zakat hingga penambahan itu...Dan jika telah mencapai empat ratus ekor kambing, maka pada setiap seratus terdapat zakat satu ekor kambing..., dan dalam zakat tidak diambil kambing yang tua, bukan kambing yang telah tanggal giginya, atau kambing
merafa'kannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Aku telah memaafkan dari zakat...Maka berikanlah zakat perak, pada setiap empat puluh dirham sebanyak satu dirham, dan pada seratus sembilan...puluh tidak ada kewajiban zakat, sehingga mencapai dua ratus."
mendengar [Abu Sa'id Al Khudri] berkata; Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada zakat...pada unta yang kurang dari lima dzaud (dzaud adalah antara tiga hingga sepuluh), tidak ada zakat pada...perak yang kurang dari lima uqiyah, dan tidak ada zakat pada buah-buahan yang kurang dari lima wasaq
radliallahu 'anhu] berkata; "Suatu hari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah diberikan (menerima) zakat...kurma ketika masa panen yang ketika itu seseorang membawa zakat kurmanya dan yang lain juga membawa...zakat kurmanya sehingga kurma-kurma itu menumpuk karena sangat banyaknya....Tidak tahukah kamu bahwa keluarga Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam tidak boleh memakan shadaqah (zakat
Ayahnya] dari [Abu Sa'id Al Khudri] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada zakat...pada biji-bijian serta kurma yang kurang dari lima wasaq, dan tidak ada zakat pada perak yang kurang...dari lima uqiyah, dan tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima dzaud."
yang paling jelek, lalu beliau mencela ikatan tersebut, kemudian bersabda: "Ohh, kalaulah saja pemilik zakat...ini mengeluarkan zakat yang lebih baik dari ini…Oh, pemilik zakat ini akan memakan kurma yang paling
dari [Ays'ats] dari ['Aun bin Abu Juhaifah] dari [ayahnya] dia berkata, telah datang kepada kami amil zakat...Utusan Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam, kemudian dia mengambil zakat dari orang-orang kaya diantara...kemudian membagikannya kepada para fakir miskin, waktu itu saya seorang anak yatim, maka dia memberiku zakat
tidak memisahkan perserikatan antara dua orang (hingga dengan jumlah kambing yang sedikit tidak terkena zakat...) atau mengumpulkan zakat dari dua orang yang berserikat (hingga jumlah yang dikeluarkan setiap orang...menjadi lebih sedikit) karena takut zakat....Dan bagi penarik zakat tidak boleh mengambil kambing yang sudah tua, atau tuli, atau kambing gunung,...kecuali jika si penarik zakat menghendakinya. "
dari [Utsman Ats Tsaqafi] dari [Abu Laila Al Kindi] dari [Suwaid bin Ghaflah] ia berkata, " [Penarik zakat...boleh memisahkan perserikatan antara dua orang (hingga dengan jumlah kambing yang sedikit tidak terkena zakat...) atau mengumpulkan zakat dari dua orang yang berserikat (hingga jumlah yang dikeluarkan setiap orang...menjadi lebih sedikit) karena takut zakat'.
bapaknya] dari [Abu Sa'id Al Khudri] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat...pada kurma yang kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah dan...tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor."