Paling Sering Dicari

1 kiamat 2 penganiayaan 3 hari kiamat 4 hari+kiamat 5 al+qasas+ayat+79+-82 6 Ayat+201 7 Hadis+at+taubah+ayat+105 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 hadist+al-hujurat+ayat+10 10 Ali imran 159 11 sombong 12 Al-luqman+ayat+13-17 13 ilmu 14 dalil+kitab+injil 15 Al Hujurat ayat 13 16 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 17 Al imran 18 ali+imran+191 19 Ibrahim ayat 7 20 Al sajdah ayat 29 21 jujur 22 Surat Al sajdah ayat 29 23 an-nisa' ayat 100 24 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 25 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 26 al hadid ayat 22 27 Al isra ayat 13 28 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 29 al ikhlas 30 an nisa 1 sampai 3 31 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 32 Zina 33 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 34 kontrol diri 35 Al hadid ayat 3 36 BOHONG 37 ali+imran+190-191 38 niat 39 Menyesatkan 40 Membunuh Rasul 41 at taubah ayat 105 42 Nikah 43 ali imran 103 44 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 45 dalil+kitab+taurat 46 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 47 Ali imran ayat 9 48 yusuf 111 49 riba 50 Amal tanpa ilmu 51 Cintailah arab 52 Menerangkan kejadian alam semesta 53 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 54 Hukum bacaanya 55 Makan 56 beriman pada hari kiamat 57 Surat annaShr 58 Al kahfi ayat 109 59 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 60 kontrol+diri 61 Surah taha ayat 15 62 An nisa ayat 125 63 an nisa ayat 34 64 Al-Maidah+ayat+2 65 kebijaksanaan 66 al bayyinah ayat 5 67 annahl ayat 90 68 Al baqarah ayat 2 69 Yusuf 70 injil 71 Ali imran ayat 138 72 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 73 al hijr ayat 9 74 Az zumar ayat 62 75 ibrahim 7 76 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 77 at Taubah ayat 103 78 al ahzab ayat 59 79 Al an'am ayat 82 80 al-baqarah ayat 2 81 hadist+al-hujurat+ayat+12 82 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 83 harta 84 Al isra ayat 55 85 an-najiah ayat 17 86 arti surat an nas ayat ke 6 87 Sudah attin ayat 2 diawali dengan huruf 88 dalil+iman+kitab+zabur 89 Sedekah 90 awan 91 Nasrani 92 Al-maidah ayat 46 93 anjing 94 an+najm+ayat+39 95 YUNUS 38 96 ibrahim 97 sunnah 98 Al-Maidah+ayat+3 99 yasin+ayat+38-40 100 Hadits muslim nomor 2789

Hasil pencarian tentang zakat

terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan sempurna dan memberikan zakat kepada orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
Dia memerintahkanku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat selama hidupku.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
orang-orang Mukmin, hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang melaksanakan salat, mengeluarkan zakat
(Jika Dia memintanya dari kalian lalu mendesak kalian) mendesak meminta zakat tersebut (niscaya kalian
(Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kepada kehidupan akhirat benar-benar mereka
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...(Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu), yakni yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan
penolongmu ialah Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 277
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat