Paling Sering Dicari

1 sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Aspek politik dan pemerintahan 4 al ikhlas 5 Berfikir 6 az+zumar+ayat+62 7 cinta 8 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 9 Mencuri 10 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 11 Ar Rahman 12 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 13 ikhlas 14 al hujurat ayat 13 15 ridha 16 Bintang 17 al ahzab ayat 21 18 al imran 31 19 Ali Imran 20 amanat 21 Surat-ad-dahr-ayat-23 22 Ali imran 104 23 rezeki 24 kafir 25 Surat+At+Takatsur+ayat+1 26 ali imran 31 27 Surat Al Baqarah ayat 267 28 Surat+At+Takatsur+ayat+2 29 surah an najmu ayat 3-4 30 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 31 q.s yunus 105 32 hutang 33 an+nur+ayat+59 34 at-taubah+ayat 3 35 Belajar 36 Sihir 37 Tanah 38 malu 39 zina 40 al maidah ayat 2 41 tolong menolong 42 berusaha 43 Tidur 44 Yusuf 40 45 niat 46 Surat+At+Takatsur+ayat+3 47 Kekerasan 48 al maidah ayat 90 49 Penciptaan Manusia 50 hadits abu daud 51 ali imran 159 52 Surat+Al+An+am+152 53 Al-Baqarah ayat 247 54 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 55 Gempa 56 Al-Hujurat ayat 11 57 Ayat-ayat aspek budaya 58 Rahmat 59 al imron ayat 103 60 Ilmu 61 al isra ayat 55 62 yunus 57 63 al maidah ayat 8 64 al baqarah ayat 168 65 Surat Al Baqarah ayat 275 66 Cinta tanah air 67 surah ibrahim 68 surat+al+baqarah+ayat+275 69 Petunjuk 70 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 71 Yusuf 72 Mencintai 73 ibrahim ayat 7 74 tumbuhan 75 Luqman 76 MELOMPAT 77 Neraka 78 Surah+Al+Mulk+ayat+30 79 Luqman ayat 20 80 surat+yunus+ayat+58 81 manusia 82 al imran 159 83 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 84 Q.S. Yūnus/10: 40-41 85 Syariat 86 al an am ayat 99 87 yusuf 111 88 sholat 89 muhammad 90 surat ibrahim ayat 27 91 an+nur+ayat+60 92 Akal 93 Quraisy 94 al alaq ayat 1-5 95 Ali+Imran+ayat+134 96 penciptaan manusia dan jin 97 al ahzab ayat 49 98 perdagangan dilaut 99 an+nur+ayat+61 100 YUNUS

Hasil pencarian tentang zakat

terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan sempurna dan memberikan zakat kepada orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
Dia memerintahkanku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat selama hidupku.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
orang-orang Mukmin, hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang melaksanakan salat, mengeluarkan zakat
(Jika Dia memintanya dari kalian lalu mendesak kalian) mendesak meminta zakat tersebut (niscaya kalian
(Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kepada kehidupan akhirat benar-benar mereka
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...(Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu), yakni yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan
penolongmu ialah Allah dan rasul-Nya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 277
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat