Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 Etika murid kepada guru 7 ali imran 8 Jihad 9 At taubah ayat 36 10 kejadian manusia 11 al maidah ayat 2 12 iblis 13 Shalat 14 Al baqarah ayat 2 15 nikah 16 Waktu 17 al hujurat ayat 13 18 Zakat 19 jual beli 20 an nahl ayat 125 21 akal 22 al imran 23 akhlak 24 AL HUJURAT AYAT 10 25 Sabar 26 ali imran 104 27 Ali Imran ayat 159 28 jujur 29 sholat 30 Iman 31 Riba 32 an nisa ayat 29 33 al maidah ayat 3 34 ali Imran 64 35 an-Nahl ayat 125 36 Masjid 37 Ibrahim 7 38 luqman 39 ali imran 97 40 Puasa 41 luqman 13 42 Ibrahim 42 43 Menuntut ilmu 44 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 45 al ahzab ayat 21 46 AL ISRA AYAT 23 47 taubat 48 Pasar modal 49 an-nisa ayat 19 50 surat quraisy 51 anggota badan tanggu 52 Takdir 53 Tentang bersi 54 Ziarah kubur 55 al mujadilah ayat 11 56 luqman 34 57 Ibrahim+ayat+34 58 Surah al baqarah ayat 30 59 jual beli dan riba 60 al-ikhlas 61 Al baqarah ayat 275 62 Pohon 63 al maidah ayat 1 64 al ikhlas ayat 1 65 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 66 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 67 Al-A’raf+ayat+129 68 muhammad 10 69 saba 19 70 muslim, bab pakaian (2125) 71 maha lembut 72 q.s An- nisaa ayat 59 73 ali+imran+105 74 surat ali imran ayat 159 75 Agama 76 an nisa ayat 58 77 Memaafkan 78 Lingkungan pendidikan Islam 79 surat Yunus ayat 57 80 al ankabut ayat 45 81 ikan 82 Al-an'am ayat 165 83 QS. Ali Imran (3): 67 84 surah hud ayat 61 85 yunus 10 86 al- Baqarah ayat 195 87 Hud ayat 61 88 al hijr 41 89 an nisa ayat 9 90 Rukun Maqam 91 nafas 92 Shalat pagi 93 Hadits Abu+daud+35 94 at tahrim ayat 6 95 Hadis Ada seorang paki paki menghadap 96 Amanat 97 Albaqoroh ayat 31 98 Hadis pasar modal 99 yusuf 100 al maidah ayat 44

Hasil pencarian tentang fakir

terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 18
dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin),
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 16
atau kepada orang miskin yang sangat fakir.
(Terhadap orang-orang fakir) bertaalluq kepada lafal yang tidak disebutkan, lengkapnya: Takjublah kalian...terhadap orang-orang fakir (yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka
Perkataan yang menentramkan hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada...Dia akan memberikan rezeki yang baik kepada orang-orang fakir.
kami anggap jahat dan hina yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, yaitu orang-orang muslim yang fakir
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya) atau yang digemarinya (kepada orang miskin) atau orang fakir
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 38
Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 8
(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 271
Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 28
sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir
(Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan) atau orang yang fakir (lalu Dia memberikan kecukupan
Daging hewan-hewan tersebut dibagikan kepada fakir miskin yang tinggal di sekitar Ka'bah....Atau dengan memberi makan kepada fakir miskin--masing-masing memperoleh bagian yang cukup untuk sehari...Selain itu, denda dapat pula dilakukan dengan puasa beberapa hari sejumlah fakir miskin yang berhak menerima
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus
(Atau orang miskin yang sangat fakir) artinya karena amat miskinnya hanya beralaskan tanah.
yang mengagungkan agama Allah, amalan-amalan ibadah haji dan binatang korban yang disediakan untuk fakir
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 273
(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 141
itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir
Dan jika kalian bersedekah kepada orang-orang fakir dengan sembunyi-sembunyi agar mereka tidak tersakiti
, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah yang dikeluarkan orang-orang kaya Muslim untuk fakir
akan mendapatkan kebaikan dari hal itu di akhirat berupa pahala penyembelihan dan dibagikannya kepada fakir...Dan seusai menyembelih, makanlah sedikit jika kalian suka, dan bagikan selebihnya kepada fakir miskin
mereka, "Dermakanlah sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian itu kepada orang-orang fakir
Infak tersebut diberikan kepada orang-orang yang fakir karena berjuang di jalan Allah sehingga tidak
Zakat adalah sebuat ketentuan untuk mengumpulkan harta dari orang kaya untuk didistribusikan kepada fakir...Harta yang didistribusikan itu sebenarnya adalah hak fakir miskin yang terdapat dalam harta orang kaya...Zakat dapat didistribusikan kepada fakir, miskin, orang yang sedang berada dalam perjalanan....wilayah Afrika mengeluh kepada Khalîfah 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir
akan haknya) yaitu dengan menyantuninya dan menghubungkan silaturahmi dengannya (demikian pula kepada fakir
mendahulukan si kaya dari si miskin yang sangat membutuhkan, atau mengabaikan kerabat dekat demi para fakir
(Dan jika kalian khawatir menjadi beban) fakir oleh sebab orang-orang musyrik itu tidak mau lagi berdagang
bentuk makanan pokok kepada enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing yang disedekahkan kepada fakir...Di sini, kalian diwajibkan menyembelih seekor kambing yang dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin
Barangsiapa yang fakir, maka ia cukup memakan harta itu menurut yang sepatutnya.
sebagian daripadanya) jika kalian menyukainya (dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir
jadikan sebagian kalian cobaan bagi sebagian yang lain) yakni orang yang kaya dicoba dengan adanya orang fakir