Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 utang 5 sedekah 6 Menghalangi masjid 7 hari raya 8 Aisyah 9 hutang 10 Al isra ayat 23 11 makanan 12 Zakat 13 al+baqarah+ayat+21 14 Kiamat 15 Riba 16 ALI IMRAN 102 17 Mendatangi neraka 18 kesedihan 19 ikhlas 20 penyakit 21 sabar 22 puasa 23 Al ikhlas 24 nikah 25 pengusiran 26 Surat Al An'aam ayat 141 27 neraka 28 al ankabut ayat 2 29 ali imran 159 30 Sholat iedul fitri 31 zabur 32 Puasa syawal 33 kawin 34 Bahasa 35 Al Baqarah ayat 275 36 Surat Al kafirun 37 ALLAH 38 ali imran 104 39 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 40 Ibrahim 41 Injil 42 Menyesatkan 43 Al Baqarah ayat 245 44 Sholat 45 Iblis 46 annisa ayat 22 47 yusuf+105 48 hadits Muslim Nomor 1688 49 Berkah 50 Penerus nabi Muhammad Saw 51 arra'du ayat 11 52 Surat Al-A’raaf ayat 180 53 At taubah ayat 34-35 54 Al+Anfal+ayat+1 55 perempuan 56 al-hujurat ayat 13 57 maaf 58 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 59 Makan 60 At+thalaq+ayat+4 61 yunus 57 62 Baqarah+ayat+163 63 ar+rum+ayat+21 64 Ayat+194+Albaqarah+ 65 al+hikmah 66 Takwa 67 Surat Al-Fatihah Ayat 5 68 Ali imran 10 69 al imran 104 70 Sembilan puluh sembilan nama 71 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 72 al hijr 28 73 memaafkan 74 al+hujurat+ayat+13 75 al+baqarah+ayat+168-169 76 surat At-Taubah:34 77 Al+baqoroh+ayat+32 78 ali imran 79 Apa yg di maksut dengan alamat email 80 Ramadhan 81 Surat Al bayinah ayat 4-5 82 al hujurat ayat 11 83 Al-Baqarah Ayat 43 84 luqman 14 85 Al maidah ayat 2 86 Surah yunus 92 87 manfaat 88 Qs albaqarah ayat 62 89 dzikir allah...allah 90 surat al maidah ayat 1 91 waris 92 Karun 93 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 94 Al hadid ayat 11 95 Surat+hud+Ayat+32 96 Ibrahim :7 97 alam nasyroh 98 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 99 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 100 hud+ayat+117

Hasil pencarian tentang Kafir

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 151
merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya....Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 161
Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah,
Orang-orang kafir berkata) orang-orang kafir di antara mereka mengatakan, ("Ini adalah hari yang berat...") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Muddatstsir melalui...firman-Nya, "Hari yang sulit bagi orang-orang kafir."
terjemahan ayat Surat Al-Kafirun Ayat 1
Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
(Katakanlah, "Hai orang-orang kafir!)
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 42
Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua...Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa
Kalau bukan karena Kami tidak menginginkan semua orang menjadi kafir ketika melihat bahwa orang-orang...kafir itu mendapat rezeki yang amat luas, tentu Kami akan menjadikan atap dan tangga rumah orang-orang...kafir itu terbuat dari perak, karena begitu rendah dan sepelenya dunia bagi Kami.
Nabi, kobarkanlah semangat) berilah semangat (para mukmin itu untuk berperang) melawan orang-orang kafir...sabar di antara kalian niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh) di antara orang-orang kafir...disebabkan orang-orang kafir itu) mereka yang kafir itu (kaum yang tidak mengerti)....dan seratus orang mukmin mampu memerangi seribu orang kafir dan hendaknya mereka (kaum mukmin) bersabar...di dalam menghadapi orang-orang kafir.
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi jalan Allah) tuntunan-Nya, yaitu jalan petunjuk...(kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka...) ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang dikubur di Al-Qulaib, seusai perang Badar
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain untuk memeluk Islam lalu mati dalam...keadaan kafir, maka Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 19
Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 23
tetapi orang yang berpaling dan kafir,
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 34
Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam...keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 39
Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri....Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya...dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 10
bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 42
Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 22
bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 150
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara...kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir...serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 36
Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam....Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 5
Apakah belum datang kepadamu (hai orang-orang kafir) berita orang-orang kafir terdahulu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 102
maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong...Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
(Sebenarnya orang-orang kafir itu) yakni penduduk Mekah yang kafir (berada dalam kesombongan) hamiyyah
(Binasalah manusia) maksudnya, terlaknatlah orang kafir itu (alangkah sangat kekafirannya) Istifham atau...pada ayat ini mengandung makna celaan; makna yang dimaksud, apakah gerangan yang mendorongnya berlaku kafir
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 10
Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka (pada hari kiamat): "Sesungguhnya kebencian...) lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir
(Itulah) hukuman yang ditimpakan atasmu (maka rasakanlah hukuman itu) hai orang-orang kafir, sebagai...hukuman di dunia (sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu) kelak di hari kemudian (azab neraka")
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 34
Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 11
dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 16
Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 2
orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya,
(Adapun orang yang melampaui batas) yakni orang kafir.