Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 riba 3 Ilmu 4 pemimpin 5 Ali Imran 6 Al Baqarah ayat 4 7 al maidah ayat 1 8 jihad 9 al Baqarah ayat 285 10 menuntut ilmu 11 Salam 12 al maidah ayat 2 13 AT TAUBAH AYAT 60 14 al ankabut ayat 51 15 sabar 16 ali imran 31 17 al ikhlas 18 Ali Imran 104 19 Ali Imran 190 20 Al maidah ayat 48 21 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 22 Hadis tentang Musa dan khidir 23 zakat 24 maryam 25 Ayat+47 26 Surat Al maidah ayat 1 27 Luqman ayat 18 28 pinjaman 29 luqman 30 al hijr 9 31 Surat+Maryam+Ayat+94 32 iman 33 An nisa ayat 29 34 Al-Imran 182 35 surat+al hijr+AYAT+36 36 ali imran ayat 110 37 ali imran 159 38 Al Baqarah ayat 275 39 muhammad 40 2154 hadist muslim 41 SEDEKAH 42 Albaqarah ayat 2017 43 daud 44 al isra ayat 32 45 nikah 46 an nisa ayat 58 47 al-maidah ayat 2 48 yusuf ayat 87 49 annisa ayat 51 50 Maksiat 51 al ahzab ayat 21 52 al quran 53 an-nisa ayat 58 54 sungai 55 Pendidikan 56 an nisa ayat 3 57 ar rum ayat 21 58 al anfal ayat 2 59 Itulah perumpamaan 60 al-qiyamah ayat 2 61 al+maarij+ayat+35 62 islam 63 al baqarah ayat 256 64 makan 65 Al+alaq+ayat+96 66 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 67 gunung 68 tentang murabahah 69 Surat+Maryam+Ayat+76 70 bumi 71 Cahaya 72 ali imran 19 73 Hadits+at+huru 74 khalifah 75 niat 76 Tentang kesehatan jiwa 77 Akhlak 78 yunus 99 79 Timbangan 80 ali+imran+191 81 shalat 82 ali imran 64 83 ar rahman 72 84 perniagaan 85 Yusuf ayat 72 86 Zikir 87 al asr ayat 3 88 al isra ayat 36 89 At Taubah ayat 103 90 Surah Al-Fatihah ayat 2 91 al-an'am ayat 68 92 makanan halal 93 al+mukminun+ayat+109 94 yunus 62 95 surat al hujurat ayat 12 96 Surat addzariyat ayat 19 97 Perangilah 98 hadits abu daud tentang ada segolongan yg memperjuangkan 99 sungguh sudah ada suri tauladan dalam diri rasulullah 100 Surat Al-Baqarah ayat 285

Hasil pencarian tentang Kafir

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 151
merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya....Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 161
Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah,
Orang-orang kafir berkata) orang-orang kafir di antara mereka mengatakan, ("Ini adalah hari yang berat...") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Muddatstsir melalui...firman-Nya, "Hari yang sulit bagi orang-orang kafir."
terjemahan ayat Surat Al-Kafirun Ayat 1
Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
(Katakanlah, "Hai orang-orang kafir!)
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 42
Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua...Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa
Kalau bukan karena Kami tidak menginginkan semua orang menjadi kafir ketika melihat bahwa orang-orang...kafir itu mendapat rezeki yang amat luas, tentu Kami akan menjadikan atap dan tangga rumah orang-orang...kafir itu terbuat dari perak, karena begitu rendah dan sepelenya dunia bagi Kami.
Nabi, kobarkanlah semangat) berilah semangat (para mukmin itu untuk berperang) melawan orang-orang kafir...sabar di antara kalian niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh) di antara orang-orang kafir...disebabkan orang-orang kafir itu) mereka yang kafir itu (kaum yang tidak mengerti)....dan seratus orang mukmin mampu memerangi seribu orang kafir dan hendaknya mereka (kaum mukmin) bersabar...di dalam menghadapi orang-orang kafir.
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi jalan Allah) tuntunan-Nya, yaitu jalan petunjuk...(kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka...) ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang dikubur di Al-Qulaib, seusai perang Badar
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain untuk memeluk Islam lalu mati dalam...keadaan kafir, maka Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 19
Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 23
tetapi orang yang berpaling dan kafir,
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 34
Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam...keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 39
Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri....Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya...dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 10
bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 42
Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 22
bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 150
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara...kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir...serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 36
Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam....Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 5
Apakah belum datang kepadamu (hai orang-orang kafir) berita orang-orang kafir terdahulu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 102
maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong...Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
(Sebenarnya orang-orang kafir itu) yakni penduduk Mekah yang kafir (berada dalam kesombongan) hamiyyah
(Binasalah manusia) maksudnya, terlaknatlah orang kafir itu (alangkah sangat kekafirannya) Istifham atau...pada ayat ini mengandung makna celaan; makna yang dimaksud, apakah gerangan yang mendorongnya berlaku kafir
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 10
Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka (pada hari kiamat): "Sesungguhnya kebencian...) lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir
(Itulah) hukuman yang ditimpakan atasmu (maka rasakanlah hukuman itu) hai orang-orang kafir, sebagai...hukuman di dunia (sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu) kelak di hari kemudian (azab neraka")
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 34
Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 11
dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 16
Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 2
orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya,
(Adapun orang yang melampaui batas) yakni orang kafir.