Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 4 tumbuhan 5 Berfikir 6 Mencuri 7 al hujurat ayat 13 8 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 9 al ikhlas 10 ali imran 11 Bidadari 12 Bintang 13 al imran 31 14 amanat 15 Luqman 16 ikhlas 17 hutang 18 surah an najmu ayat 3-4 19 Surga 20 tolong menolong 21 Zina 22 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 23 Ali Imran ayat 159 24 Surat-ad-dahr-ayat-23 25 al imran 159 26 Ilmu 27 istri 28 Surat Al Baqarah ayat 267 29 al maidah ayat 8 30 q.s yunus 105 31 Surat Luqman Ayat 14 32 al ahzab ayat 21 33 ibrahim 52 34 Luqman ayat 20 35 al maidah ayat 2 36 surat al anbiya ayat 30 37 Al Luqman ayat 14 38 rezeki 39 Hari kebangkitan 40 at-taubah+ayat 3 41 Syariat 42 Tanah 43 al isra ayat 55 44 Surat+At+Takatsur+ayat+1 45 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 46 Ar Rahman 47 luqman 18 48 an+nur+ayat+59 49 Surat+At+Takatsur+ayat+2 50 yusuf 111 51 malu 52 al alaq ayat 1-5 53 yunus 57 54 Surat+At+Takatsur+ayat+3 55 AL HIJR 9 56 Al-Hujurat ayat 11 57 hadits abu daud 58 al-baqarah ayat 188 59 ridha 60 Gempa 61 Ibrahim ayat 7 62 Surat+Al+An+am+152 63 Ali imran 104 64 Al-Baqarah ayat 247 65 PERDAGANGAN 66 yunus 67 al a'raf ayat 172 68 an nur ayat 4 69 al baqarah ayat 61 70 pasangan 71 nikah 72 al maidah ayat 6 73 bawang merah 74 an-nur ayat 32 75 ali imran 134 76 al imron ayat 103 77 cinta 78 Ali imran 141 79 al baqarah ayat 163 80 Surah alkahfi ayat 60 81 an-nur ayat 43 82 surat ibrahim ayat 27 83 surah an nisa ayat 29 84 al ahzab ayat 49 85 surat+al+baqarah+ayat+275 86 Cari hadist nabi yang menjelaskan tentang sholat sunnah 87 al baqarah ayat 168 88 an nisa ayat 29 89 surat al furqon ayat 63 90 penciptaan manusia dan jin 91 Al isra ayat 23 92 jahe 93 surah al hajj ayat 5 94 surga merindukan 95 Makan 96 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 97 surat yunus ayat 57 98 belajar 99 Sholat 100 perdagangan dilaut

Hasil pencarian tentang perkawinan

nasab (dan mushaharah) punya hubungan mushaharah, misalnya seorang lelaki atau perempuan melakukan perkawinan...dengan pasangannya untuk memperoleh keturunan, maka hubungan kekeluargaan dari perkawinan ini dinamakan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
dan kejahatan, sampai datang ajalnya atau sampai Allah membuka jalan kehidupan yang lurus dengan cara perkawinan
menjadikan mereka laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan melalui keturunan atau perkawinan
Padahal semestinya semua itu disyukuri dan membuatnya hanya menyembah kepada Allah(1). (1) Perkawinan...Perkawinan adalah salah satu bentuk pembangunan fitrah yang dititipkan Tuhan dalam diri tiap manusia...Kalau tidak ada aturan-aturan normatif perkawinan, maka dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis manusia...Di samping sudah merupakan ketentuan Tuhan pada manusia untuk mengatur fitrah dengan perkawinan agar
Jika mereka menggaulinya di tengah-tengah masa tersebut, maka perkawinan tetap berlangsung.
Orang-orang yang tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara...yang artinya berbunyi: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah sanggup menanggung beban perkawinan...Sebab, perkawinan lebih dapat menjaga pandangan mata dan kemaluan.
misalnya dengan perkawinan dan sebagainya.
perempuan dari istri yang sudah kalian gauli, dan istri anak kandung (menantu) serta menghimpun dalam perkawinan...ketentuan hukum. (1) Syariat Islam memiliki kelebihan dibandingkan dengan syariat lainnya ketika melarang perkawinan...Namun, sebaliknya, perkawinan dengan orang yang tidak mempunyai hubungan kerabat tidak akan menghasilkan
Kecuali dengan cara perkawinan yang sah atau pemilikan budak(1).
Jangan sampai perbudakan menghalangi perkawinan.
maka tidak ada dosa bagi keduanya), maksudnya istri dan bekas suami yang pertama (untuk kembali) pada perkawinan
Jika mereka) yakni orang-orang yang merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya perkawinan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 23
mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 10
Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah
bermunajat (dari perhiasan mereka) yang telah mereka pinjam dari kaumnya Firaun dengan alasan untuk perkawinan
ciptaan-Nya(1). (1) Segala macam jenis bunga yang menghasilkan buah hanya dapat berproduksi bila ada perkawinan
Ahli-ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Hanbalî dan Zhâhirî menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku
Maka di saat Zaid menyudahi hubungan perkawinan dengan menceraikan istrinya, sebagai cara untuk mengatasi
Jangan kalian mengadakan akad perkawinan sebelum berakhir masa idahnya.
Janganlah kalian berpegang teguh pada tali perkawinan dengan wanita-wanita kafir yang tetap atau akan
Meskipun jika suami bermaksud mengakhiri perkawinan, tetap diharuskan menempuh jalan terbaik dengan tetap...Dan sebagaimana dimaklumi, tidak akan ada perkawinan tanpa didasari oleh rasa suka sama suka. (2) Suami...sisi lain bahwa kasus-kasus semacam itu tidak seluruhnya berakibat pada perceraian yang mengakhiri perkawinan...istri berhubungan, talak yang sama-sama dikehendaki oleh kedua belah pihak secara sukarela dan termasuk perkawinan
berpegang) dapat dibaca tumsikuu, dan tumassikuu yakni dengan memakai tasydid dan tanpa tasydid (pada tali perkawinan...atau mengikuti orang-orang musyrik dalam keadaan murtad, karena kemurtadannya telah memutuskan tali perkawinan
dengan izin-Nya), artinya dengan kehendak-Nya, maka wajiblah bagi kamu atau wali-walinya mengabulkan perkawinan
Allah, ketika memisahkan kalian dari orang-orang musyrik dalam masalah perkawinan, sebenarnya mengajak
Kebiasaan kotor ini, jika meluas, akan memporak-porandakan ikatan perkawinan konvensional yang merupakan
hendaknya mereka mempunyai istri tidak lebih dari empat orang wanita dan hendaknya mereka tidak melakukan perkawinan
diberikan kepada manusia dalam penciptaan laki-laki maupun perempuan dan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan
Maka perkawinan dengan wanita lain akan membawa dampak positif bagi yang bersangkutan, di samping dampak
Dibuatlah perjanjian untuk tidak melakukan jual beli dan tidak melakukan perkawinan dengan Banû Hâsyim
Dan apabila awan itu mengandung rintik hujan--yang dihasilkan dari perkawinan proton dan neotron--ia