Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 Syirik 7 ibrahim 8 hutang 9 rumah 10 Maryam 11 kemudahan 12 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 13 ar-rum ayat 21 14 Jihad 15 Dua masa 16 Disebabkan 17 ibrahim 37 18 surah al-maidah ayat 8 19 Adam 20 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 21 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 22 Jika allah menganugerahi rahmat 23 Ikhlas 24 al a'raf ayat 52 25 Berdebat 26 sabar 27 al-mukminun+ayat+34 28 Aliimram+ayat+105 29 puasa 30 hadist tentang perilaku konsumen 31 surat al mujadalah ayat 11 32 Al-Imran (3 : 130) 33 Al-Imran ayat 130 34 Manusia 35 Iman 36 miskin 37 al isra ayat 7 38 surat+al+imranayat+110 39 Ta ha+ayat+14 40 al ahzab ayat 21 41 matahari 42 Kafir 43 Hadits Muslim Nomor 3035 44 ilmu 45 al isra ayat 36 46 al baqarah ayat 275 47 cinta 48 Al Isra ayat 73 49 al jumuah ayat 10 50 Gelap 51 az zumar ayat 68 52 keinginan berhasil 53 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 54 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 55 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 56 Ditanya 57 durhaka 58 surat al-zalzalah 59 al-baqarah ayat 164 60 al anam ayat 83 61 Hud ayat 5 tema apa 62 Surat yunus+ayat+8 63 pikun dan beruban 64 ayat+menyembunyikan+ilmu 65 al bayyinah ayat 5 66 al+qiyamah+ayat+1-2 67 al baqarah ayat 81 68 ALI IMRAN 159 69 Zina 70 surah al kautsar ayat 1-3 71 al-mujadalah ayat 11 72 Perubahan zat 73 ar rum ayat 56 74 Laut 75 al-imron ayat 110 76 Surat Al Kahfi ayat 97 77 arah 78 perempuan 79 SURah FATHIR AYAT 28 80 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 81 Surat Ali imran ayat 64 82 yusuf 83 empat puluh tahun 84 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 85 Rezeki 86 allah maha 87 khusyu 88 surah al Maun beserta terjemahan 89 shaffat+ayat+102 90 surah al maidah ayat 96 91 al imran 92 atap terpelihara 93 annisa ayat 12 94 QS. IBRAHIM AYAT 37 95 ali imran : 92 96 AYAT AL GAFFAR 97 al+maidah+ayat+ 83 98 Mencela pemberian 99 Surah Taha ayat 5 100 mengetahui

Hasil pencarian tentang Pakaian

terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 26
Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian...Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian) Kami telah menciptakannya untuk kamu (untuk menutupi...) guna menutupi (auratmu dan pakaian perhiasan) pakaian yang digunakan sebagai perhiasan....(Dan pakaian takwa) yakni amal saleh dan akhlak yang baik; dengan dibaca nashab karena diathafkan kepada
-deskripsi"> Malam itu disebut sebagai pakaian karena kegelapannya menutupi jagat sebagaimana...pakaian menutupi tubuh manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 19
Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka.
Kedua, waktu kalian menggunakan pakaian santai saat tidur siang....Ketiga waktu itu adalah saat-saat kalian mengganti pakaian dari pakaian tidur ke pakaian waktu bangun...Mengingat bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu untuk menyendiri, bebas sendirian dan melepas pakaian...Selain itu, ayat ini juga mengandung anjuran kepada anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas
(Dialah yang menjadikan untuk kalian malam sebagai pakaian) yakni yang menutupi bagaikan pakaian (dan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 81
Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian...yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan.
-deskripsi"> Maksud pakaian di sini bisa semua amal, yaitu dengan membersihkan dan memurnikan...Bisa juga maksud pakaian di sini adalah pakaian hakiki, yaitu dengan membersihkannya dari najis, dimana
Sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba) memanah (dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami) yakni pakaian-pakaian
(Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka) yang kemudian mereka
(Dan pakaian mereka adalah sutera) yaitu pakaian yang diharamkan bagi kaum lelaki di dunia.
Kami ciptakan pakaian sebagai penutup aurat dan penghias diri....Tetapi ketakwaan adalah pakaian terbaik yang dapat memelihara diri dari siksaan.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 10
dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian...bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
(Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian) sebagai penutup karena kegelapannya.

-deskripsi"> Misalnya ibu dipaksa menyusukan anaknya tanpa diberi nafkah dan pakaian...bapak meninggal, maka ahli waris berkewajiban seperti bapak sebelum wafatnya, yaitu memberi makan dan pakaian
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 50
Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka,
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 12
Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera,
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 47
Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan
(Pakaian mereka) baju-baju mereka (adalah dari aspal) yang sangat mudah menyala (dan tertutuplah) ditutuplah

-deskripsi"> Maksudnya, pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat mereka...

-deskripsi"> Dengan tidak melepas pakaian luar atau meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan
Sekujur tubuh mereka dibalur dengan cairan sejenis tir, hingga seolah-olah seperti pakaian yang melekat
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 21
Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 33
dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian
mereka dari perbuatan maksiat (surga) yang mereka dimasukkan ke dalamnya (dan sutera) yang menjadi pakaian
kinnun, yang artinya tempat untuk tinggal seperti gua dan liang besar (dan Dia jadikan bagi kalian pakaian...) baju-baju gamis (yang memelihara kalian dari panas) dan dari dingin (dan pakaian/baju besi yang memelihara
(Pakaian luar mereka) dinashabkan karena menjadi Zharaf, dan menjadi Khabar dari Mubtada sesudahnya....Yakni pakaian bagian luar mereka terbuat dari sutera halus, sedangkan bagian dalamnya terbuat dari sutera
dan lafal Aswiratun ini pun adalah bentuk jamak dari kata tunggal Siwaarun (emas dan mereka memakai pakaian...lafal Araaiki adalah bentuk jamak dari kata Ariikah, yaitu pelaminan yang dihiasi dengan berbagai macam pakaian
pendekkanlah pakaianmu sehingga berbeda dengan kebiasaan orang-orang Arab yang selalu menguntaikan pakaian
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 23
Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah