Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 yusuf 10 hujan 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 14 Aman 15 al-baqarah ayat 168 16 al-maidah ayat 3 17 an-nur+ayat+36 18 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 19 Urusan 20 huud+40 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 al-insyirah ayat 5 23 Ibrahim ayat 7 24 hewan 25 dunia 26 Anjing 27 an nisa ayat 59 28 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 29 al ahzab ayat 70 30 al baqarah ayat 124 31 Surga 32 An nahl ayat 120 33 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 34 orang tua 35 menghindari perkelahian 36 petunjuk 37 kemuliaan 38 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 39 QS.Al imran ayat 79 40 AL+AHZAB+AYAT+70 41 al baqarah ayat 261 42 mengharapkan pertemuan 43 ali imran ayat 185 44 al bayyinah ayat 8 45 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 46 surat al baqarah ayat 11 47 ikhlas 48 al-maidah ayat 48 49 Surat al maidah ayat 48 50 ali imran ayat 26 51 Al+hijr+ayat+48 52 Bersyukur 53 ibrahim 32 54 surat Al furqan ayat 20 55 lukman+ayat+15 56 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 57 surat Al furqan ayat 9 58 ar rum ayat 21 59 Memohon ampun 60 Al+Anbiyâ+ayat+73 61 al+fatihah+ayat+2 62 Beriman 63 Zakat fitrah 64 LUKMAN+AYAT+17 65 an nahl ayat 43 66 an nisa ayat 135 67 Surat AlBaqarah ayat 27 68 menjaga diri 69 hewan ternak 70 Al-Baqarah [2] ayat 43 71 Makanan 72 Nabi Yahya 73 LUKMAN+AYAT+18 74 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 75 Ar Rahman ayat 33 76 Ibnu Katsir 77 mencintai iptek 78 udara 79 bertakwa 80 Al mu'minun ayat 51 81 Al imran 82 Surat Al-A’raf Ayat 26 83 ali imran+191 84 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 85 laut 86 Ali imran ayat 190-191 87 muhammad+ayat+23 88 al-baqarah ayat 43 89 LUKMAN+AYAT+19 90 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 91 an-nisa ayat 29 92 ar rad ayat 11 93 Ayat tentang toleransi 94 Surat annisa ayat 56 95 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 96 ali imran 139 97 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 98 hutang 99 Muslim 100 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa

Hasil pencarian tentang ujian

Itulah ujian yang akan kalian hadapi berupa perasaan takut pada musuh, kelaparan, kekurangan bekal, harta...Tidak ada yang melindungi kalian dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Sebagai ujian.

-deskripsi"> Sebagai ujian.

-deskripsi"> Yakni agar tegak ujian, di mana dengannya dapat diketahui siapa yang...Demikian pula dapat diketahui orang yang imannya benar yang kokoh ketika mendapatkan ujian dan dapat...Oleh karena itu, Allah menjadikan Iblis sebagai ujian, di mana dengannya Dia menguji hamba-hamba-Nya
(Dan yang mempersatukan) menghimpun (hati mereka) sesudah mengalami ujian-ujian.
kebijaksanaan Allah, karena Dia harus memisahkan antara yang benar dengan yang dusta, yaitu dengan adanya ujian...Orang yang tetap teguh dan tetap beriman ketika ada ujian, maka dia adalah orang mukmin yang hakiki,...adapun orang yang kembali ke belakang (murtad) dan dia tidak sabar terhadapnya, maka ketika ujian datang
(Sebenarnya itu) maksudnya, ucapan itu (adalah ujian) cobaan yang ditimpakan kepada seorang hamba (tetapi...kebanyakan mereka itu tidak mengetahui) bahwasanya pemberian nikmat itu merupakan Istidraj dan ujian
Karunia yang diberikan Allah kepadanya itu merupakan ujian baginya, agar Allah membedakan antara yang...Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa itu adalah ujian dan cobaan.
Maka azab Fir'aun yang menimpa kalian dan kemudian Kami selamatkan kalian dari azab itu merupakan ujian...besar dari Tuhan kalian, yang tidak ada ujian dan cobaan seberat itu."
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 106
Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
-deskripsi"> Sebagai ujian.

-deskripsi"> Sebagai cobaan.

Allah memberikan kepada mereka, melalui Mûsâ, sejumlah bukti yang mengandung ujian yang nyata bagi mereka
(Sesungguhnya ini) penyembelihan yang diperintahkan ini (benar-benar suatu ujian yang nyata) atau cobaan
Keajaiban-keajaiban yang kau saksikan di malam isrâ' itu Kami maksudkan sebagai ujian dan cobaan bagi...pohon tercela yang disebut dalam al-Qur'ân, yaitu pohon zaqqûm yang tumbuh dari neraka, kecuali sebagai ujian
Allah berfirman kepada Mûsâ, "Kami telah menurunkan ujian kepada kaummu setelah kamu meninggalkan mereka
Aku juga tidak tahu, barangkali penundaan azab itu adalah ujian dari Allah.
pelajaran yang dapat diambil, salah satunya adalah bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala tidaklah memberikan ujian...dengan ujian yang sampai membinasakan dirinya, kalau pun seakan-akan seperti membinasakan dirinya, maka
dan dustanya, wallahu a’lam.” Sebahagian ahli tafsir ada mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ujian...

-deskripsi"> Yakni setelah ujian itu, Beliau kembali kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala
(Adapun manusia) yakni orang kafir (apabila dia diuji) dikenakan ujian (oleh Rabbnya lalu dimuliakan-Nya
Kami menguji hamba-hamba Kami dengan ujian berupa kebaikan dan keburukan, dan pada diri mereka terdapat
rukyah yang telah Kami perlihatkan kepadamu) secara kenyataan pada malam isra (melainkan sebagai batu ujian...Alquran) yaitu pohon zaqqum yang tumbuh di dasar neraka Jahim; Kami jadikan kisah itu sebagai batu ujian
karena aku mengetahui cara untuk menghasilkannya.”

-deskripsi"> Yakni cobaan dan ujian...

-deskripsi"> Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa ujian itu merupakan nikmat
"Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) sebagai ujian
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 49
Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui.
Demikianlah Allah menyelamatkan Beliau dari fitnah dan ujian yang berat ini.

terkadang mendapat nikmat dan terkadang mendapat bahaya hanyalah hal biasa dari dahulu, bukan sebagai ujian
goyang karena pengetahuan mereka yang tidak sempurna, padahal Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengadakan ujian
mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) sebagai ujian
(Dia melapangkan rezeki) meluaskannya (bagi siapa yang dikehendaki-Nya) sebagai ujian baginya (dan membatasinya
wa Ta'aala terhadap permohonannya bukan berarti sebagai pemuliaan untuk dirinya, akan tetapi sebagai ujian
Sebab, kenikmatan itu tidak lebih dari sekadar hiasan hidup di dunia yang merupakan ujian Allah terhadap