Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 Hewan 4 al maidah ayat 2 5 jaringan tumbuhan 6 Musa 7 Al Isra ayat 36 8 ibrahim+ayat+3 9 Fenomena bulan 10 al isra ayat 55 11 Surat almulk 21 -30 12 Al Imran 130 13 Surat+Ibrahim+ayat+24 14 kitab+zabur 15 malu 16 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 17 shad ayat 29 18 at taubah ayat 105 19 HUJAN 20 injil 21 riba 22 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 23 Saba 18 24 Al Baqarah ayat 30 25 ali+imran+31 26 al hujurat ayat 12 27 Bentuk molekul 28 al maidah ayat 1 29 al baqarah ayat 43 30 zabur 31 Hadits Malik Nomor 1501 32 yunus 33 berpikir 34 AL BAQARAH AYAT 185 35 Surat al baqarah ayat 214 36 Memuliakan 37 kitab injil 38 Luqman 39 jihad 40 Al ikhlas 41 Lebah 42 yunus 24 43 wanita 44 kitab Taurat 45 surat an-naba' 46 Hadis+at+taubah+ayat+105 47 al baqarah ayat 2 48 Ahmad 49 marah 50 ali+imran+159 51 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 52 Ibrahim 35 53 harta 54 Habitat hewan 55 Jalut 56 Musibah 57 an nisa ayat 29 58 ali imran 159 59 an+nisa+ayat+6 60 Hadits thalaq tiga 61 Thalut 62 Orang gila 63 al isra ayat 9 64 ali+imran+103 65 ali imran 200 66 pisang 67 musim dingin 68 aL aNKABUT AYAT 20 69 al baqarah ayat 219 70 katak 71 Surat sad ayat 24 72 ali imran 31 73 Daud 74 al-Maidah ayat 3 75 Surat Al-An'am Ayat 19 76 taurat 77 akhlak 78 maryam 79 mutiara 80 Al-an'am ayat 82 81 at taubah ayat 103 82 An nur ayat 31 83 al+qaff+ayat+30 84 sabar 85 kebebasan 86 keadilan 87 tumbuhan 88 albaqoroh ayat 2 89 luth 90 berbuat sukarela 91 an nisa ayat 1 92 al furqan ayat 1 93 lapang dada 94 Ayat tentang haji 95 al baqarah ayat 143 96 Wasiat 97 Al hasr ayat 7 98 Al+Mu'minun+ayat+7 99 QS.Al-Hijr 9 100 Yusuf 40

Hasil pencarian tentang al+ikhlas

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas
Orang Mukmin manakah yang dengan ikhlas menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, hingga diberi pahala
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
hari kiamat, banyak berangan- angan: alangkah senangnya bila dulu, di dunia, mereka memeluk Islam dan ikhlas
Sedangkan hamba-hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka karena mereka selalu bertawakal
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
Namun demikian, terdapat orang-orang Mukmin yang telah dibuat ikhlas oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya
Dia akan memberikan pertolongan kepadamu, juga kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatan dengan
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 31
dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.
ada yang dapat selamat dari penyesatan yang aku lakukan kecuali hamba-hamba-Mu yang beribadah dengan ikhlas
penyelamatan seperti itu, Kami juga akan menyelamatkan orang-orang Mukmin yang mengakui kesalahan dan ikhlas
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya).
Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) yang ikhlas keimanannya.
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.
orang-orang yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas