Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 al maidah ayat 1 3 Al Baqarah ayat 4 4 Ali Imran 5 pemimpin 6 Riba 7 al Baqarah ayat 285 8 jihad 9 ilmu 10 menuntut ilmu 11 Sabar 12 Salam 13 Akhlak 14 Hadis tentang Musa dan khidir 15 zakat 16 ali imran 190 17 ali imran 159 18 ali+imran+191 19 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 20 Al maidah ayat 48 21 al ankabut ayat 51 22 Ali Imran ayat 110 23 surat+al hijr+AYAT+36 24 niat 25 yusuf ayat 87 26 al hijr 9 27 Al-Imran 182 28 ali imran 104 29 al baqarah ayat 275 30 Ayat+47 31 pinjaman 32 Luqman ayat 18 33 al hujurat ayat 9 34 nikah 35 Surat+al+ghafir+ayat+60 36 al quran 37 luqman 38 maryam 39 Surat+al+ghafir+ayat+40 40 ali imran 31 41 iman 42 at taubah ayat 60 43 2154 hadist muslim 44 gunung 45 al maidah ayat 8 46 makan 47 ali imran 130 48 Timbangan 49 an nisa ayat 3 50 at-taubah ayat 122 51 akal 52 Itulah perumpamaan 53 annisa ayat 51 54 al+maarij+ayat+35 55 Al+alaq+ayat+96 56 bumi 57 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 58 Cahaya 59 al maidah ayat 2 60 zabur 61 muhammad 62 Albaqarah ayat 2017 63 al-qiyamah ayat 2 64 al ahzab ayat 21 65 ar rum ayat 21 66 tentang murabahah 67 ali imran ayat 7 68 Maksiat 69 an nisa ayat 58 70 Tentang kesehatan jiwa 71 al anfal ayat 2 72 al baqarah ayat 256 73 Hadits+at+huru 74 Sesama jenis 75 al maidah ayat 38 76 an+nisa+ayat+12 77 an nur ayat 2 78 maryam+ayat+37 79 al baqarah ayat 30 80 al baqarah ayat 83 81 khalifah 82 jinn 72 83 ghafir ayat 60 84 al isra ayat 36 85 shalat 86 Sholat 87 penyakit 88 ayat tentang diwajibkan puasa 89 al-an'am ayat 68 90 hukum pidana 91 Pinjaman uang 92 Burung 93 sungguh sudah ada suri tauladan dalam diri rasulullah 94 surat al hujurat ayat 12 95 an nisa ayat 36 96 ciri ciri nabi 97 luqman 14 98 ALI+IMRAN+19 99 hadits abu daud tentang ada segolongan yg memperjuangkan 100 al+mukminun+ayat+109

Hasil pencarian tentang al+ikhlas

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas
Orang Mukmin manakah yang dengan ikhlas menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, hingga diberi pahala
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
hari kiamat, banyak berangan- angan: alangkah senangnya bila dulu, di dunia, mereka memeluk Islam dan ikhlas
Sedangkan hamba-hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka karena mereka selalu bertawakal
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
Namun demikian, terdapat orang-orang Mukmin yang telah dibuat ikhlas oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya
Dia akan memberikan pertolongan kepadamu, juga kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatan dengan
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 31
dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.
ada yang dapat selamat dari penyesatan yang aku lakukan kecuali hamba-hamba-Mu yang beribadah dengan ikhlas
penyelamatan seperti itu, Kami juga akan menyelamatkan orang-orang Mukmin yang mengakui kesalahan dan ikhlas
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya).
Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) yang ikhlas keimanannya.
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.
orang-orang yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas