Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Bencana 3 al hujurat ayat 13 4 luqman 5 ali imran 6 an-nur ayat 36 7 ali imran 92 8 Sabar 9 AL BAQARAH AYAT 195 10 Bintang 11 Surah+Saba+28 12 tafsir at-tahrim ayat 3 13 luqman 13 14 yunus ayat 72 15 AN NAHL AYAT 90 16 an nisa ayat 58 17 an nisa ayat 1 18 ali imran 195 19 Al maidah ayat 6 20 Thalut sungai 21 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 22 albaqarah ayat 30 23 ali imran 97 24 Al-Jaatsiyah ayat 13 25 takwa 26 yunus 101 27 surah al kahfi ayat 1-2 28 ali imran 190 29 an nur ayat 2 30 Al maidah ayat 67 31 ali imran 159 32 dunia adalah cobaan 33 ar rum ayat 21 34 ali imran 26 35 Agama 36 Al Baqarah ayat 30 37 ayat tentang penjualan 38 Meski kau inginkan 39 Rezeki 40 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 41 al-baqarah ayat 275 42 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 43 ar rahman 44 al baqarah ayat 16 45 hadiah 46 banjir 47 Saba 13 48 al baqarah ayat 111 49 akhlak 50 Gempa 51 ALI IMRAN 104 52 al mujadalah ayat 11 53 Ujian 54 ALI IMRAN 191 55 Surat Al Kahfi ayat 66 56 Syari’ah Charge Card 57 an nisa ayat 29 58 menuntut ilmu 59 al maidah ayat 90 60 al maidah ayat 8 61 an nur ayat 4 62 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 63 Hadits Ahmad 16628 64 an naba ayat 37 65 al ikhlas 66 Al qasas ayat 26 67 surah an-nisa ayat 59 68 surat Ibrahim/14:7 69 tafsir surat at-tahrim ayat 3 70 surat al jazalah ayat 7-8 71 langit 72 ibrahim ayat 7 73 ikhlas 74 Matahari 75 manusia 76 al mumtahanah ayat 8 77 haji 78 Kematian 79 Yunus 80 Ayat 89 81 an Nur ayat 22 82 Hadits Muslim Nomor 4802 83 an nahl ayat 125 84 Al imran 103 85 hr.muslim:3447 86 iman 87 ibadah 88 harta 89 belajar 90 surat Al-Insyirah 91 an+nur+ayat+33 92 al imran 173 93 al maidah ayat 3 94 Al hujurat ayat 11 95 ali+imran+159 96 sejarah+islam 97 Ibrahim 41 98 Hujan 99 Bumi 100 an nisa ayat 105

Hasil pencarian tentang al+ikhlas

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas
Orang Mukmin manakah yang dengan ikhlas menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, hingga diberi pahala
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
hari kiamat, banyak berangan- angan: alangkah senangnya bila dulu, di dunia, mereka memeluk Islam dan ikhlas
Sedangkan hamba-hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka karena mereka selalu bertawakal
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
Namun demikian, terdapat orang-orang Mukmin yang telah dibuat ikhlas oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya
Dia akan memberikan pertolongan kepadamu, juga kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatan dengan
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 31
dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.
ada yang dapat selamat dari penyesatan yang aku lakukan kecuali hamba-hamba-Mu yang beribadah dengan ikhlas
penyelamatan seperti itu, Kami juga akan menyelamatkan orang-orang Mukmin yang mengakui kesalahan dan ikhlas
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya).
Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) yang ikhlas keimanannya.
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.
orang-orang yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas