Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 al ahzab ayat 21 3 An Nahl ayat 125 4 ilmu 5 Sabar 6 ali imran 134 7 an nisa ayat 59 8 al maidah ayat 1 9 ali imran 92 10 kepentingan 11 sholat 12 an nisa ayat 29 13 yusuf 14 yunus 15 al qashash ayat 77 16 ibrahim 7 17 al-balad+ayat+9 18 Ali Imran 19 al-balad+ayat+7 20 Al baqarah ayat 275 21 Hutang 22 zina 23 al-balad+ayat+6 24 luqman 13 25 surga 26 kebenaran kesesatan 27 al ikhlas 28 Al maidah ayat 32 29 niat 30 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 31 Tafsir Ibnu Katsir 32 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 33 zakat 34 ali imran 139 35 sebagian 36 AL-BAQARAH AYAT 183 37 Suray al baqarah ayat 153 38 al-balad+ayat+2 39 b. Surah An-nisa’ ayat 43 40 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 41 yunus 25 42 al maidah ayat 6 43 Shalat 44 al-balad+ayat+10 45 ali imran 102 46 an nisa ayat 10 47 ali imran 185 48 Al-Baqarah ayat 256 49 Nafkah 50 al-balad+ayat+8 51 surat 51+56 52 enam masa 53 Memaafkan 54 al baqarah ayat 286 55 al baqarah ayat 256 56 al hadid ayat 25 57 Surat+al+hijr+ayat+43-44 58 sebagian+tidaklah+bersyukur 59 surah al–baqarah ayat 183 60 Riba 61 ali imran 130 62 ali imran 103 63 Ayat Al-Qur’an Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami/Istri, Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga 64 al maidah ayat 5 65 al-balad+ayat+5 66 Di bumi kamu dibangkitkam 67 Surah Al-Baqarah ayat 276 68 Al Imran 139 69 Haji 70 yakin 71 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 72 at tahrim ayat 6 73 surat+al-duha+1 74 Surah al baqarah ayat 3 75 an nisa ayat 9 76 Ber lomba dalam kebajikan h 77 al mujadalah ayat 11 78 al baqarah ayat 72 79 musa 80 ar rum ayat 41 81 al ahzab ayat 59 82 Dinding ini rahmat dari tuhan 83 Ali+Imran+190 84 Surat+Arrad8 85 hadits riwayat ahmad 17320 86 az-zumar+ayat+6 87 hukum 88 Akhlak 89 al hujurat ayat 13 90 Al Luqman 20 91 semua 92 At Taubah ayat 111 93 al maidah ayat 3 94 Hasil bumi 95 surat luqman ayat 18 96 maryam 12 97 at taubah ayat 105 98 fushilat ayat 44 99 al baqarah ayat 155 100 annisa+ayat+34

Hasil pencarian tentang al+ikhlas

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas
Orang Mukmin manakah yang dengan ikhlas menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, hingga diberi pahala
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
hari kiamat, banyak berangan- angan: alangkah senangnya bila dulu, di dunia, mereka memeluk Islam dan ikhlas
Sedangkan hamba-hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka karena mereka selalu bertawakal
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
Namun demikian, terdapat orang-orang Mukmin yang telah dibuat ikhlas oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya
Dia akan memberikan pertolongan kepadamu, juga kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatan dengan
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 31
dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.
ada yang dapat selamat dari penyesatan yang aku lakukan kecuali hamba-hamba-Mu yang beribadah dengan ikhlas
penyelamatan seperti itu, Kami juga akan menyelamatkan orang-orang Mukmin yang mengakui kesalahan dan ikhlas
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya).
Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) yang ikhlas keimanannya.
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.
orang-orang yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas