Paling Sering Dicari

1 Wabah Penyakit 2 Al maidah ayat 3 3 Penyakit 4 al maidah ayat 2 5 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 6 Al hujurat ayat 13 7 al maidah ayat 6 8 Maryam 9 surah luqman ayat 12-19 10 sabar 11 Kandungan surat Al baqarah 168-169 12 al ahzab ayat 33 13 An nisa ayat 59 14 obat 15 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 16 Al hujurat ayat 12 17 dalil rukun iman 18 Ali imran 159 19 luqman ayat 13 20 sedekah 21 akhlak 22 al maidah ayat 5 23 jual beli 24 AL BAQARAH AYAT 2 25 ali imran 134 26 al baqarah ayat 30 27 Taubat 28 Surat al jumuah ayat 9-11 29 An Nur ayat 2 30 penyakit menular 31 Kiamat 32 al mujadalah ayat 11 33 Al maidah ayat 1 34 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 35 Kandungan surah al maun ayat 4 36 An najm ayat 39-42 37 Isi kandungannya 38 puasa 39 surah maidah ayat 33 40 Ali imran 191 41 Al baqarah ayat 275 42 Al-Maidah ayat 3 43 Musibah 44 Al Maidah ayat 48 45 al maidah ayat 8 46 Apa yang dimaksud sedekah 47 al isra ayat 32 48 al bayyinah ayat 5 49 An nisa ayat 4 50 Ali imran 51 luqman ayat 14 52 Al ahzab ayat 21 53 Rasulullah menggambarkan persaudaraan umat islam seperti 54 ali imran ayat 92 55 Yasin ayat 52 56 Zina 57 Al mukminun ayat 12 -14 58 Al Baqarah ayat 83 59 al zalzalah ayat 7-8 60 at tahrim ayat 6 61 iman 62 al maidah ayat 90 63 ilmu 64 Az zumar ayat 53 65 an nisa ayat 29 66 menghormati guru 67 Al-ghafir ayat 7 68 Yusuf 69 zakat 70 SHOLAT 71 Muhammad 72 al hujurat ayat 11-12 73 1. Al-Baqarah ayat 148, 74 An Nisa ayat 36 75 Yunus 41 76 al hujurat ayat 49 77 an nisa ayat 9 78 surat maidah ayat 8 79 Ali imran 190 80 Al Baqarah ayat 31 81 Al Baqarah ayat 153 82 Surat tentang hari kiamat 83 at taubah ayat 60 84 luqman ayat 12 85 ali imran ayat 3 86 al mujadilah ayat 11 87 al baqarah ayat 282 88 Arti dari hurrimat 89 Yunus ayat 40 90 yusuf ayat 87 91 Al Isra ayat 26 92 At taubah ayat 35 93 niat 94 Al Furqan ayat 63 95 al jumuah ayat 10 96 ibrahim ayat 7 97 Al maidah ayat 32 98 Nabi Yunus meninggalkan kaum Nihawa karena mereka 99 Al ikhlas 100 Al ghafir ayat 60

Hasil pencarian tentang al ikhlas

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân ini dengan memerintahmu untuk melakukan kebenaran....Oleh karena itu, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi, hamba-hamba Allah yang ikhlas terhindar dari apa yang dilakukan orang-orang kafir itu.
Orang-orang yang dibuat ikhlas tersebut akan mendapat rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada hari
Orang-orang munafik itu, jika mendengar suatu ayat al-Qur'ân yang diturunkan kepadamu--yang mengajak...beriman kepada Allah secara ikhlas dan mengajak berjihad bersama Rasulullah--orang-orang kaya dan orang-orang
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 105
dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân...Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu
Kecuali hamba-hamba Allah yang telah dibuat ikhlas. Sesungguhnya mereka tidak akan merasakan azab.
(Dan) aku diperintahkan ("Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas) dalam keadaan cenderung
dan mengampuni dosa hamba yang dikehendaki-Nya, apabila ia kembali dari perbuatan dosanya itu dengan ikhlas
Orang Mukmin manakah yang dengan ikhlas menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, hingga diberi pahala
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
hari kiamat, banyak berangan- angan: alangkah senangnya bila dulu, di dunia, mereka memeluk Islam dan ikhlas
Sedangkan hamba-hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka karena mereka selalu bertawakal
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas
itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari bahwa al-Qur'ân...kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman dengan tulus ikhlas..., yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân itu.
Namun demikian, terdapat orang-orang Mukmin yang telah dibuat ikhlas oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya
Dia akan memberikan pertolongan kepadamu, juga kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatan dengan
Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak ikhlas...menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 31
dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia.
ada yang dapat selamat dari penyesatan yang aku lakukan kecuali hamba-hamba-Mu yang beribadah dengan ikhlas
penyelamatan seperti itu, Kami juga akan menyelamatkan orang-orang Mukmin yang mengakui kesalahan dan ikhlas
Allah berfirman, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang tulus murni dan ikhlas dalam sikap beragama itu memang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 85
Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya).
Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) yang ikhlas keimanannya.
membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
Ingatlah wahai Banû Isrâ'îl ketika Kami memfirmankan kepada kalian, "Masuklah ke dalam kota besar (Bayt al-Maqdis...Barangsiapa yang melakukannya dengan ikhlas, tentu akan Kami ampuni segala kesalahan-kesalahannya.
orang-orang yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas