Paling Sering Dicari

1 hadist+al-hujurat+ayat+10 2 Surat Al an 'am ayat 59-60 tuliskan ayat tersebut berserta artinya 3 al hadid ayat 3 4 Puasa arafah 5 Berpikir kritis 6 dalil+kitab+zabur 7 kurban 8 dalil+kitab+injil 9 Ali imran 159 10 Kiamat 11 Hadis+at+taubah+ayat+105 12 Ali Imran ayat 9 13 Al-luqman+ayat+13-17 14 hari kiamat 15 Berakal+mengambil+pelajaran 16 Al Baqarah ayat 164 17 riba 18 Az zumar ayat 62 19 Al maidah ayat 2 20 al ikhlas 21 Sungai nail 22 jelakskan+kerugian+surat+annisa+ayat+136 23 al-maidah ayat 2 24 IBRAHIM 40 25 at taubah ayat 105 26 dalil+kitab+taurat 27 Yusuf 87 28 Ismail 29 Qs Ibrahim 14:1 30 penciptaan langit dan bumi 31 an nur ayat 31 32 Tajwid+surah+al+hujurat+ayat+11 33 Berpikir 34 hari+kiamat 35 dalil+kitab+Al-Qur'an 36 al maidah ayat 48 37 al kautsar ayat 2 38 menuntut ilmu 39 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 40 al hujurat ayat 13 41 Mensucikan 42 arafah 43 Bacaan nya surat al_maidah ayat 16 44 Al anam Ayat 115 45 Apa artinya surat Al Qari'ah 46 an nisa ayat 174 47 al-ikhlas 48 Mesir 49 yusuf 2 50 Hadits+berbuat baik 51 adz-dzariyat+ayat++56 52 surat al kautsar 53 Asmaul husna 54 Hadist tentang penciptaan langit dan bumi 55 Surah al kautsar ayat 1-3 56 Peristiwa hari kiamat 57 Tuliskan surat At-tin ayat 7 58 Untuk sembeli 59 Tuliskan+surat+At-tin+ayat+7 60 Al+luqman+ayat+13 61 Hadist riwayat Muslim Ar Rahman 62 Dalil kitab zabur 63 Hadits+kitab+injil 64 al+maidah+ayat+48 65 Ayat tentang hari kiamat 66 Sujud syukur 67 Kandungan+surat+yusuf+ayat+53 68 kematian 69 Al+haj+ayat+77 70 Al Baqarah ayat 43 71 rasulullah 72 yusuf 3 73 Surat tentang kontrol diri 74 ujian 75 Hukum+bacaan+atau+tajwid+serta+cara+baca+surat+Ali+imran+ayat156 76 Surat Al Araf ayat 187 77 rahmat 78 al imran 159 79 al+maidah+ayat+46 80 Siapakah nama raja yg berkuasa pada masa itu 81 Dalil aqli tentang iman kepada kitab kitab allah 82 Hadist H.R.Ahmad kejujuran 83 al imran 110 84 Albaqoroh ayat 184 85 Aisyah 86 allah akan memahamkan agama 87 At-mutdasir ayat 4-5 88 Surat al ahqaf ayat 13 89 Al jumuah ayat 10 90 Al an am ayat 12 91 An najm ayat 39-42 92 ali imran ayat 159 93 al isra ayat 55 94 khalifah 95 ali+imran+34 96 hadist+al-hujurat+ayat+12 97 ibrahim 37 98 Ali Imran 104 99 Ilmu 100 Surat azzumar 58

Hasil pencarian tentang Taubat

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat...dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 160
kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap...mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 17
Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 118
dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi...Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya....Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 117
Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar yang mengikuti...dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat
terjemahan ayat Surat An-Nasr Ayat 3
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 128
kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat...Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 27
Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 18
Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila...Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 37
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 89
kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 25
Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 71
orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 15
Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya. Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 34
kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 128
Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 10
Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima Taubat
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 153
mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman; sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 3
Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukuman-Nya. Yang mempunyai karunia.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 106
sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 112
tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 24
yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 16
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 66
Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 102
Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 73
laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 64
kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 146
Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 71
dengan membunuh nabi-nabi itu), maka (karena itu) mereka menjadi buta dan pekak, kemudian Allah menerima taubat