Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Riba 3 Ayat+tentang+wadi'ah 4 menuntut ilmu 5 Sabar 6 Ali imran 7 akhlak 8 Ilmu 9 al-anbiya+ayat+30 10 Etika murid kepada guru 11 shalat 12 Sholat 13 al maidah ayat 3 14 sedekah 15 muhammad 10 16 al jaatsiyah ayat 13 17 al ikhlas 18 luqman 13 19 zakat 20 ali imran 159 21 akal 22 jual beli 23 al+anam+ayat+1 24 Dosa 25 ali imran 190 26 at taubah ayat 71 27 an-nisa ayat 19 28 haji 29 an nisa ayat 59 30 ali imran 103 31 saba 19 32 al maidah ayat 2 33 Hadist Bukhori dan muslim 34 amanat 35 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 36 yunus 10 37 at tahrim ayat 6 38 al baqarah ayat 282 39 Pohon 40 jihad 41 Hud ayat 61 42 al ahzab ayat 21 43 luqman 44 al mujadilah ayat 11 45 Al imran 46 an nahl ayat 125 47 muslim, bab pakaian (2125) 48 Cahaya 49 Masjid 50 Takwa 51 ali imran 130 52 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 53 al mujadalah ayat 11 54 Ibrahim+ayat+34 55 al baqarah ayat 21 56 Al-an'am ayat 165 57 al-ikhlas 58 taubat 59 an nisa ayat 9 60 Mengurus 61 an nur ayat 2 62 Tentang bersi 63 Ibrahim 7 64 nafas 65 Agama 66 al- Baqarah ayat 195 67 lebih dari 68 al hujurat ayat 13 69 Surah al baqarah ayat 30 70 nenek moyang 71 ali Imran 64 72 At taubah ayat 36 73 surat quraisy 74 AL ISRA AYAT 23 75 Keutamaan mengajar ilmu 76 surah hud ayat 61 77 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 78 surat an nahl ayat 11 79 yunus 41 80 kikir 81 Rendah diri 82 ali imran 97 83 surat ali imran ayat 159 84 AL HUJURAT AYAT 10 85 minyak 86 al-Baqarah ayat 223 87 al+hijr+ayat+17 88 ar rahman 35 89 Barang siapa berada dalam perkara syubhat maka sama halnya ia berada dalam keharaman.” (HR al-Bukhari Muslim). 90 an nisa ayat 58 91 surat hud ayat 6 92 Yunus 57 93 al-Furqan ayat 67 94 Injil 95 kiamat 96 Al-jaatsiyah ayat 13 97 bekerja 98 Al-A'raf ayat 31 99 Dalil kitab taurat 100 saba 28

Hasil pencarian tentang tumbuhan

(Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan) maksudnya retak-retak karena daripadanya keluar tumbuh-tumbuhan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan tumbuh-tumbuhan) jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang (dan pohon-pohonan) jenis tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 12
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 51
Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan
(Dan sungguh jika) lam menunjukkan makna qasam (Kami mengirimkan angin) yang membahayakan tumbuh-tumbuhan...(lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning/kering, benar-benar tetaplah mereka) benar-benar...lafal ayat ini menjadi jawab dari qasam pada awal ayat tadi (sesudah itu) sesudah mengeringnya tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 6
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 15
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya) menjadi tumbuh subur disebabkannya (tumbuh-tumbuhan...di muka bumi) atau air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, hingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi...segar dan tumbuh dengan suburnya (kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi) (kering) layu dan bagian-bagiannya...Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan
Sebagian untuk diminum dan sebagian yang lain untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan....Di tempat tumbuh-tumbuhan itulah kalian menggembalakan hewan ternak kalian agar dapat menjadikannya makanan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 45
kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan...di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin.
Dan Kami bersumpah, "Jika Kami benar-benar telah mengirimkan angin yang memberikan bahaya bagi tumbuh-tumbuhan...akan tetap bersikap kufur kepada Allah dan mengingkari nikmat-Nya setelah mereka melihat kuningnya tumbuhan
(Kemudian Kami belah bumi) dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalamnya (dengan sebaik-baiknya.)
langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman) untuk kalian minum (dan sebagiannya menjadi tumbuh-tumbuhan...) maksudnya oleh sebab air itu menjadi suburlah tumbuh-tumbuhan (yang pada tempat tumbuhnya kalian menggembalakan
(Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian) seperti biji gandum (dan tumbuh-tumbuhan) seperti
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 7
mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan
Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan-perbendaharaan hujan, rezeki dan tumbuh-tumbuhan
disebabkan adanya tumbuh-tumbuhan sesudah itu, hal ini merupakan bukti bagi kekuasaan Allah....Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Lembut) terhadap hamba-hamba-Nya, karena itu Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 10
hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan
Sesungguhnya adanya beraneka ragam tumbuh-tumbuhan di bumi merupakan bukti yang jelas akan adanya Sang
Juga terdapat segala tumbuh-tumbuhan yang harum aromanya.
bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu) alangkah banyaknya (dari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 22
Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit
awan ke suatu negeri yang dilanda kekeringan sehingga tanahnya yang mati Kami hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan...Adanya tumbuh-tumbuhan yang Kami keluarkan dari tanah itu merupakan tamsil bagaimana Kami akan membangkitkan
(Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan hujan, rezeki, tumbuh-tumbuhan dan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 95
Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan.
(Dan di langit terdapat rezeki kalian) yaitu hujan yang menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan sebagai
(Dan buah-buahan serta rumput-rumputan) yaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak; tetapi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 99
Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan...maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 53
Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.
Dan dengan air itu juga Kami menumbuhkan biji tumbuhan yang dituai,