Paling Sering Dicari

1 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 2 ali imran 3 Sholat 4 ali imran 159 5 Ali+imran+7 6 masjid 7 Albaqarah ayat 284 8 al maidah ayat 2 9 al anbiya ayat 30 10 perasangka baik 11 ar rahman 12 niat 13 ikhlas 14 Al imran 15 Rezeki 16 Sejarah+perkembangan+islam+di+indonesia+ 17 tafsir surat al Quraisy 18 pengendalian diri 19 surah+al+fath+ayat+29 20 Sebab+turun+ayat+19+Surah+At-Taubah 21 Hujan 22 Muslim 23 Ibrahim luth ke negeri yang diberkahi 24 Hadis+tentang+asmaul+husna+al+wakil 25 Ibrahim 35 26 ali+imran+ayat+173 27 al-mu`minun+ayat+18 28 An-Nisa ayat 29 29 waktu 30 menciptakan alam semesta 31 Af'al perbuatan 32 taubat 33 belajar 34 Dunia 35 setiap penyakit ada obatnya 36 Marah 37 sabar 38 mujadalah ayat 58 39 Al hijr 94 40 al baqarah ayat 43 41 Al maidah ayat 35 42 Al maidah ayat 8 43 an nisa ayat 58 44 Tafsir surah at tariq ayat 13 45 berfikir 46 An-nahl ayat 125 47 ali imran 133 48 ali imran 110 49 Surat+Al+bawarah+ayat+225 50 membudayakan amar makruf nahi mungkar 51 Al-A’raf Ayat 199 52 Surat at thoriq 53 surah taubah ayat 103 54 al baqarah ayat 30 55 Al- hujurat ayat 13 56 yunus 59 57 An Nisa ayat 34 58 an nahl ayat 18 59 Saba 60 berpikir 61 Al-Maidah ayat 6 62 مِنْ النَّارِ Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Ahzam dan Abu Badr Abbad Ibnul Walid keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abbad Al Huna`i berkata, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnul Mubarak Al Huna`i dari Ayub As Sik 63 Surat Al Hasyr ayat 18 64 Al fatihah ayat 1 65 surat al maidah ayat 2 66 surat+an+nisa+ayat+37 67 kekerasan seksual 68 Albaqarah+ayat+232 69 Ayat 70 surat al-alaq ayat 1-5 71 q.s yunus :25 72 Al-hijr 94-96 73 muhammad 3 74 Al adiyat ayat 6 75 surat al-baqarah ayat 232 76 Az zukhruf ayat 77 77 ayat tentang filsafat islam 78 kandungan surah al-araf54 79 Al-baqarah ayat 45-46 80 Al Hijr 81 mujadalah ayat 7 82 al-mu`minun ayat 18 83 Pemimpin 84 Azab luth 85 Tajwid+surat+al+anbiya 86 Kemudahan 87 al isra ayat 32 88 Ad+dahr+ayat+4 89 hidup 90 surah+-taubah+ayat+103 91 nafas 92 takwa 93 Rencana 94 Al-'Asr ayat 2 95 Surat Al Madiah ayat 120 96 surat Ar-Rum ayat 41 97 al+baqarah+ayat+131 98 ali imran ayat 104 99 dan hanya kepadanyalah kamu kembali 100 maryam 96

Hasil pencarian tentang tumbuhan

(Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan) maksudnya retak-retak karena daripadanya keluar tumbuh-tumbuhan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan tumbuh-tumbuhan) jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang (dan pohon-pohonan) jenis tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 12
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 51
Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan
(Dan sungguh jika) lam menunjukkan makna qasam (Kami mengirimkan angin) yang membahayakan tumbuh-tumbuhan...(lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning/kering, benar-benar tetaplah mereka) benar-benar...lafal ayat ini menjadi jawab dari qasam pada awal ayat tadi (sesudah itu) sesudah mengeringnya tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 6
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 15
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya) menjadi tumbuh subur disebabkannya (tumbuh-tumbuhan...di muka bumi) atau air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, hingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi...segar dan tumbuh dengan suburnya (kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi) (kering) layu dan bagian-bagiannya...Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan
Sebagian untuk diminum dan sebagian yang lain untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan....Di tempat tumbuh-tumbuhan itulah kalian menggembalakan hewan ternak kalian agar dapat menjadikannya makanan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 45
kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan...di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin.
Dan Kami bersumpah, "Jika Kami benar-benar telah mengirimkan angin yang memberikan bahaya bagi tumbuh-tumbuhan...akan tetap bersikap kufur kepada Allah dan mengingkari nikmat-Nya setelah mereka melihat kuningnya tumbuhan
(Kemudian Kami belah bumi) dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalamnya (dengan sebaik-baiknya.)
langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman) untuk kalian minum (dan sebagiannya menjadi tumbuh-tumbuhan...) maksudnya oleh sebab air itu menjadi suburlah tumbuh-tumbuhan (yang pada tempat tumbuhnya kalian menggembalakan
(Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian) seperti biji gandum (dan tumbuh-tumbuhan) seperti
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 7
mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan
Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan-perbendaharaan hujan, rezeki dan tumbuh-tumbuhan
disebabkan adanya tumbuh-tumbuhan sesudah itu, hal ini merupakan bukti bagi kekuasaan Allah....Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Lembut) terhadap hamba-hamba-Nya, karena itu Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 10
hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan
Sesungguhnya adanya beraneka ragam tumbuh-tumbuhan di bumi merupakan bukti yang jelas akan adanya Sang
Juga terdapat segala tumbuh-tumbuhan yang harum aromanya.
bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu) alangkah banyaknya (dari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 22
Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit
awan ke suatu negeri yang dilanda kekeringan sehingga tanahnya yang mati Kami hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan...Adanya tumbuh-tumbuhan yang Kami keluarkan dari tanah itu merupakan tamsil bagaimana Kami akan membangkitkan
(Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan hujan, rezeki, tumbuh-tumbuhan dan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 95
Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan.
(Dan di langit terdapat rezeki kalian) yaitu hujan yang menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan sebagai
(Dan buah-buahan serta rumput-rumputan) yaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak; tetapi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 99
Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan...maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 53
Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.
Dan dengan air itu juga Kami menumbuhkan biji tumbuhan yang dituai,