Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 pengampun 3 Surah Al Baqarah ayat 144 4 az+zumar+ayat+62 5 Sholat 6 Surat Shad ayat 24 7 daun 8 Ali+imran+96 9 ali imran 10 tafsir surah albaqarah ayat 4 11 Ali Imran ayat 13 12 ali imran 134 13 Al maidah ayat 2 14 Surah Al Baqarah ayat 170 15 haji umrah 16 ali imran ayat 7 17 al-ikhlas 18 Al Baqarah ayat 275 19 Rezeki 20 Haji dan umroh 21 bumi 22 asmaul husna 23 takdir 24 Tafsir+ Abdullah bin Abbas, Al+Maida+ayat+48 25 Surat Al Baqarah ayat 187 26 Menjaga lisan 27 Surat Annisa ayat 59 28 al-hujarat ayat 13 29 an nisa ayat 29 30 AYAT+TENTANG+ GUNUNG BERAPI +DALAM+SAINS 31 sabar 32 surah al alaq ayat 1-5 33 ali imran 159 34 cinta 35 al imran 130 36 Annisa ayat 18 37 Yusuf 53 38 at taubah ayat 105 39 tauhid rububiyyah 40 Ali imran 31 41 Jadi tulisan bahasa Indonesia 42 Sedekah 43 haji 44 ar rum ayat 21 45 al maidah ayat 6 46 al-isra' ayat 36 47 Ayat shafa dan marwah 48 lemak 49 al+maidah+ayat+3 50 Al Baqarah ayat 61 51 surah an-nisa ayat 136 52 al alaq ayat 1-5 53 Al Mujadalah ayat 11 54 Ali imran 96 55 al imran 56 jihad 57 Niat ibadah 58 Ibrahim 7 59 an nahl ayat 90 60 An-nisa ayat 10 61 Kekurangan dan kelebihan manusia 62 luqman 63 Tertawa 64 al mujadalah ayat 11 65 Niat 66 ridha 67 berpikir 68 malaikat 69 Tersenyum 70 al baqoroh ayat 168 71 al-imran ayat 135 72 al maidah ayat 1 73 neraka 74 yusuf ayat 111 75 Ibrahim 76 " Ingatlah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula seluruh isinya kecuali perbuatan mengingat atau berzikir kepada Allah dan yang sepadan dengannya, yakni orang alim dan orang yang sedang belajar. " ( HR. Imam Tirmidzi) 77 ali imran 110 78 sinar 79 an nasr 1 80 yunus 81 patung 82 bershalawat 83 surga 84 Ali Imran ayat 134 85 AL-BAQARAH AYAT 164 86 ali+imran+ayat+159 87 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 88 al baqarah ayat 43 89 latin surat al imran yt 97 90 nikmat 91 al-maidah ayat 6 92 Harta 93 surat hud ayat 91 94 an nisa ayat 58 95 Hubungan matahari dan tumbuhan 96 Sumpah 97 harum 98 an Nisa ayat 65 99 al+baqarah+ayat+1 286 100 Hadits tentang tasamuh(toleransi beragama)

Hasil pencarian tentang tumbuhan

(Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan) maksudnya retak-retak karena daripadanya keluar tumbuh-tumbuhan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan tumbuh-tumbuhan) jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang (dan pohon-pohonan) jenis tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 12
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 51
Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan
(Dan sungguh jika) lam menunjukkan makna qasam (Kami mengirimkan angin) yang membahayakan tumbuh-tumbuhan...(lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning/kering, benar-benar tetaplah mereka) benar-benar...lafal ayat ini menjadi jawab dari qasam pada awal ayat tadi (sesudah itu) sesudah mengeringnya tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 6
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 15
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya) menjadi tumbuh subur disebabkannya (tumbuh-tumbuhan...di muka bumi) atau air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, hingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi...segar dan tumbuh dengan suburnya (kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi) (kering) layu dan bagian-bagiannya...Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan
Sebagian untuk diminum dan sebagian yang lain untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan....Di tempat tumbuh-tumbuhan itulah kalian menggembalakan hewan ternak kalian agar dapat menjadikannya makanan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 45
kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan...di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin.
Dan Kami bersumpah, "Jika Kami benar-benar telah mengirimkan angin yang memberikan bahaya bagi tumbuh-tumbuhan...akan tetap bersikap kufur kepada Allah dan mengingkari nikmat-Nya setelah mereka melihat kuningnya tumbuhan
(Kemudian Kami belah bumi) dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalamnya (dengan sebaik-baiknya.)
langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman) untuk kalian minum (dan sebagiannya menjadi tumbuh-tumbuhan...) maksudnya oleh sebab air itu menjadi suburlah tumbuh-tumbuhan (yang pada tempat tumbuhnya kalian menggembalakan
(Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian) seperti biji gandum (dan tumbuh-tumbuhan) seperti
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 7
mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan
Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan-perbendaharaan hujan, rezeki dan tumbuh-tumbuhan
disebabkan adanya tumbuh-tumbuhan sesudah itu, hal ini merupakan bukti bagi kekuasaan Allah....Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Lembut) terhadap hamba-hamba-Nya, karena itu Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 10
hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan
Sesungguhnya adanya beraneka ragam tumbuh-tumbuhan di bumi merupakan bukti yang jelas akan adanya Sang
Juga terdapat segala tumbuh-tumbuhan yang harum aromanya.
bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu) alangkah banyaknya (dari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 22
Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit
awan ke suatu negeri yang dilanda kekeringan sehingga tanahnya yang mati Kami hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan...Adanya tumbuh-tumbuhan yang Kami keluarkan dari tanah itu merupakan tamsil bagaimana Kami akan membangkitkan
(Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan hujan, rezeki, tumbuh-tumbuhan dan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 95
Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan.
(Dan di langit terdapat rezeki kalian) yaitu hujan yang menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan sebagai
(Dan buah-buahan serta rumput-rumputan) yaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak; tetapi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 99
Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan...maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 53
Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.
Dan dengan air itu juga Kami menumbuhkan biji tumbuhan yang dituai,