Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 hari kiamat 5 dalil+kitab+injil 6 al-baqarah ayat 155 7 Cari t Opik dmn 8 sabar 9 Surat fatir ayat 3 10 dalil+kitab+zabur 11 surat ibrahim 12 Keuntungan+jual+beli 13 Ali+imran+ayat+134 14 al-baqarah ayat 216 15 asmaul husna 16 surat an nas 17 Al-Isro ayat 26-27 18 Al isra ayat 32 19 bekerja 20 Yunus 57 21 Obat 22 Injil 23 saba 24 qs yusuf 25 hutang 26 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 27 an nisa ayat 59 28 musibah 29 hijrah 30 Ali imran 110 31 hadist+al-hujurat+ayat+12 32 Sedekah 33 pendidikan 34 Jinn 35 ali imran 31 36 al maidah ayat 48 37 ali imran 159 38 Ilmu 39 umur 40 Wasiat 41 Surat Ali Imran ayat 159 42 kiamat 43 az zumar ayat 53 44 al hijr ayat 9 45 ibrahim 46 Harta 47 at taubah ayat 105 48 Seratus 49 Al ikhlas 50 ali imran 185 51 al mu'minun ayat 5-7 52 hadis tentang manusia 53 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 54 an nahl ayat 97 55 al jin ayat 26 56 ayat kursi 57 Hadits tentang kitab taurat 58 ibrahim+26 59 LUQMAN 60 Kebajikan 61 Melihat 62 niat 63 batu hitam 64 yang belajar al quran dan mengamalkannya 65 riba 66 lalat 67 Jual beli yang dilarang 68 assyura ayat 38 69 putus amal 70 wanita 71 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 72 al imran 130 73 Yusuf 74 al hijr ayat 22 75 al maidah ayat 46 76 Al Mujaadilah ayat 13 77 an-nisa+ayat+21 78 surat+an-nisa+ayat+161 79 An nahl ayat 125 80 Wanita keji 81 maryam 82 hari+kiamat 83 al hasyr ayat 18 84 Cari nadzwa 85 berkembang 86 Surah Al Isra Ayat 55 87 surat 3 ayat 5 88 menikah adalah sunnah 89 maryam 58 90 Hadis berfikir kritis 91 Ali Imran 104 92 Maryam 56  93 surat yasin 94 shalat 95 al hujurat ayat 13 96 jenazah 97 Peristiwa+hari+kiamat 98 Iblis 99 QS+An-Nisa+ayat+29 100 Al Baqarah ayat 30

Hasil pencarian tentang tumbuhan

(Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan) maksudnya retak-retak karena daripadanya keluar tumbuh-tumbuhan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan tumbuh-tumbuhan) jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang (dan pohon-pohonan) jenis tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 12
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 51
Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan
(Dan sungguh jika) lam menunjukkan makna qasam (Kami mengirimkan angin) yang membahayakan tumbuh-tumbuhan...(lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning/kering, benar-benar tetaplah mereka) benar-benar...lafal ayat ini menjadi jawab dari qasam pada awal ayat tadi (sesudah itu) sesudah mengeringnya tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 6
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 15
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya) menjadi tumbuh subur disebabkannya (tumbuh-tumbuhan...di muka bumi) atau air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, hingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi...segar dan tumbuh dengan suburnya (kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi) (kering) layu dan bagian-bagiannya...Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan
Sebagian untuk diminum dan sebagian yang lain untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan....Di tempat tumbuh-tumbuhan itulah kalian menggembalakan hewan ternak kalian agar dapat menjadikannya makanan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 45
kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan...di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin.
Dan Kami bersumpah, "Jika Kami benar-benar telah mengirimkan angin yang memberikan bahaya bagi tumbuh-tumbuhan...akan tetap bersikap kufur kepada Allah dan mengingkari nikmat-Nya setelah mereka melihat kuningnya tumbuhan
(Kemudian Kami belah bumi) dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalamnya (dengan sebaik-baiknya.)
langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman) untuk kalian minum (dan sebagiannya menjadi tumbuh-tumbuhan...) maksudnya oleh sebab air itu menjadi suburlah tumbuh-tumbuhan (yang pada tempat tumbuhnya kalian menggembalakan
(Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian) seperti biji gandum (dan tumbuh-tumbuhan) seperti
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 7
mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan
Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan-perbendaharaan hujan, rezeki dan tumbuh-tumbuhan
disebabkan adanya tumbuh-tumbuhan sesudah itu, hal ini merupakan bukti bagi kekuasaan Allah....Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Lembut) terhadap hamba-hamba-Nya, karena itu Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 10
hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan
Sesungguhnya adanya beraneka ragam tumbuh-tumbuhan di bumi merupakan bukti yang jelas akan adanya Sang
Juga terdapat segala tumbuh-tumbuhan yang harum aromanya.
bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu) alangkah banyaknya (dari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 22
Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit
awan ke suatu negeri yang dilanda kekeringan sehingga tanahnya yang mati Kami hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan...Adanya tumbuh-tumbuhan yang Kami keluarkan dari tanah itu merupakan tamsil bagaimana Kami akan membangkitkan
(Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan hujan, rezeki, tumbuh-tumbuhan dan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 95
Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan.
(Dan di langit terdapat rezeki kalian) yaitu hujan yang menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan sebagai
(Dan buah-buahan serta rumput-rumputan) yaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak; tetapi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 99
Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan...maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 53
Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.
Dan dengan air itu juga Kami menumbuhkan biji tumbuhan yang dituai,